Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu