Bilgisayar Mühendisliği

1982 yılında kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ülkemizde en yüksek puanla öğrenci alan ve uluslararası tanınırlığı olan bir bölüm olmuştur. Bölümümüzde, tüm dünyada geçerli olan ACM/IEEE ders programı uygulanmaktadır. Bölüm eğitim programı kapsamında, lisans alanında en başarılı bilgisayar mühendislerini yetiştirmenin yanı sıra araştırma yoluyla bilgisayar mühendisliği bilimine dünya çapında katkı yapmak hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, teorik temeli çok sağlam, yaratıcı, bağımsız düşünmeyi, öğrenmeyi öğreten, kendini sürekli geliştiren, takım çalışmasını bilen bilgisayar mühendisleri olarak yetişmektedirler. Bölümümüzün 1998 yılından bu yana ABET akreditasyonu bulunmaktadır.

Bölüm bünyesinde, ulusal ve uluslararası destekli pek çok araştırma projesi yürütülmektedir. Lisans öğrencileri, araştırma konularında seçmeli dersler alabilmekte ve öğretim üyeleriyle birlikte uluslararası araştırmalarda yer alabilecekleri araştırma laboratuvarlarında çalışabilmektedirler. Lisans düzeyinde ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrenciler şartları sağlamak koşuluyla ilgi duydukları başka bir bölümden eğitim alarak yandal programlarına katılabilmektedirler.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz 22 tam zamanlı, 9 yarı zamanlı doktoralı öğretim üyesi olmak üzere 30 doktoralı öğretim üyesi, 19 araştırma görevlisi ve 30’a yakın tam zamanlı asistandan oluşmaktadır. Bölüm öğretim üyelerinin yaptığı araştırma ve yayınları ile Türkiye’de en yüksek yayın performansına sahip bilgisayar mühendisliği bölümüdür. Öğretim üyelerimizin, yurtdışında Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan ve yurtiçi araştırma kuruluşlarınca desteklenen 30’un üstünde araştırma projesi bulunmaktadır. Her yıl, dünya çapında pek çok ödül kazanan öğretim üyeleri ve elemanlarımız, yayınlarıyla ödüller almakta; öğrencilerimiz ise projeleri ve programlama becerileri ile çeşitli yarışmalarda dereceye girmektedirler.

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için donanım ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra dokuz adet araştırma laboratuvarı mevcuttur.

(http://www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs)

Algısal Zekâ Laboratuvarı-PILab

Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı-NETLAB

Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri Laboratuvarı-CASLAB 

Bilişsel Öğrenme ve Robotik Laboratuvarı-CoLoRs Lab

Karmaşık Sistemler Laboratuvarı-SOSLAB

Medya Laboratuvarı-MediaLab

Metin Analizi ve Biyoinformatik Laboratuvarı-TABILAB

Uydu Sistemleri Laboratuvarı-SATLAB

Yapay Zekâ Laboratuvarı-AILab

Yazılım Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-SoftLab

Mezunlarımız: 

Mezunlarının yarıya yakını, yüksek lisans ve doktora eğitimine, yurtiçinde ve yurtdışında, seçkin üniversitelerde devam etmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında bilgisayar ve bilişim sektöründe Google, Facebook, Apple IMC, Twitter, Amazon, Palantir Technologies, IBM, Microsoft, Oracle, Netaş, Beko gibi önde gelen firmalarda çalışırken, önemli bir kısmı da bilgisayar sektöründe yenilikçi iş fikirleri ile kendi işlerini kurmaktadır.

Ders Programı: 

 

 

1. DÖNEM

 

 

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

PHYS

121

Mekanik ve Termodinamiğe Giriş

PHYS

201

Fizik III

CHEM

105

Genel Kimya

CMPE

160

Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş

CMPE

150

Bilgi İşleme Giriş

HSS

--

Sosyal Seçmeli Ders

EC

101

Ekonomiye Giriş I

EC

102

Ekonomiye Giriş II

 

 

3. DÖNEM

 

 

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı III

MATH

202

Türevsel Denklemler

PHYS

202

Fizik IV

EE

212

Elektronik Mühendisliğine Giriş

EE

210

Elektrik Mühendisliğine Giriş

CMPE

240

Sayısal Sistemler

CMPE

220

Kesikli Hesaplama Yapıları

CMPE

230

Sistem Programlama

CMPE

250

Veri Yapıları ve Yordamlar

CMPE

260

Programlama Dillerinin Prensipleri

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

 

 

5. DÖNEM

 

 

6. DÖNEM

CMPE

343

Bilgisayar Mühendisleri İçin Olasılık ve İstatistiğe Giriş

CMPE

352

Yazılım Mühendisliği Temelleri

CMPE

300

Algoritma Analizi

CMPE

321

Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

CMPE

322

İşletim Sistemleri

CMPE

350

Biçimsel Diller ve Makineler Kuramı

CMPE

344

Bilgisayar Organizasyonu

IE

306

Sistem Benzetimi

IE

310

Yöneylem Araştırması

CMPE

362

Bilgisayar Mühendisleri İçin Sinyal İşlemeye Giriş

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 

 

7. DÖNEM

 

 

8. DÖNEM

CMPE

451

Yazılım Mühendisliğinde Proje Tasarımı

CMPE

492

Proje

CMPE

443

Gömülü Sistem Tasarımı Temelleri

CC

--

Seçmeli Ders

CC

--

Seçmeli Ders

CC

--

Seçmeli Ders

CC

--

Seçmeli Ders

CC

--

Seçmeli Ders

CC

--

Seçmeli Ders

HSS

--

Sosyal Seçmeli Ders

 

 

Çift Anadal Programları: 

Endüstri Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
562,42171
Tavan Sıralama: 
6
Taban Puan: 
547,16431
Taban Sıralama: 
315
Okul Birincisi Puan: 
545,79349
Okul Birincisi Sıralama: 
413
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
552,03666
Tavan Sıralama: 
5
Taban Puan: 
521,30695
Taban Sıralama: 
327
Okul Birincisi Puan: 
515,78814
Okul Birincisi Sıralama: 
512
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
85+3
Tavan Puan: 
559,14091
Tavan Sıralama: 
2
Taban Puan: 
546,34716
Taban Sıralama: 
342
Okul Birincisi Puan: 
544,74907
Okul Birincisi Sıralama: 
448
Araştırma Konuları: 
 • Akıllı Özerk Robotlar
 • Algısal Zekâ: İmge İşleme ve Yapay Görme, Konuşma İşleme, Örüntü Tanıma; İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Bilgi Mühendisliği, Etmen Teknolojileri Uygulamaları, Anlamsal Web
 • Bilgisayar Ağları, Telsiz ve Mobil Ağlar, Optik Ağlar, Ağlarda Güvenlik, Nano Ağlar ve Moleküler İletişim
 • Bilgisayar Grafiği ve Animasyonu, Üç Boyutlu Modelleme
 • Biyoinformatik
 • Blokzincir
 • Donanım Yazılımları, Yazılım-Donanım Ortak Tasarımı, Esnek Donanım, Gömülü Sistemler, Nesnelerin İnterneti
 • Karmaşık Sistemler, Karmaşık Ağlar
 • Kuantum Hesaplama
 • Kuramsal Bilgisayar Bilimi: Karmaşıklık Kuramı
 • Paralel İşleme ve Öbek Bilgisayarlar
 • Veri Tabanları, İnternet ve E-Ticaret Uygulamaları
 • Yapay Zekâ, Doğal Dil İşleme, Türkçe’ye / Türkçe’den Otomatik Çeviri
 • Yazılım Mühendisliği, Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalitesi, Yazılım Süreçleri İyileştirilmesi, Sosyoteknik Sistemler, Kavramsal Modelleme
 • Yapay Öğrenme, Derin Öğrenme