Dilbilim

Lisans eğitimi

Dilbilim lisans programında doğal dillerin yapısını anlamaya yönelik yöntemler tanıtılır ve dilbilim kuramının temelleri araştırılır. Bu amaçla programın birinci yılında genel dilbilimin kavramsal altyapısı öğrenciye tanıtılır.  Bunu ikinci yılda dilbilimsel çözümlemenin temelini oluşturan kuramsal dilbilim dersleri izler.  Üçüncü ve dördüncü yıllardaki dersler, dilbilimin değişik alt alanlarını incelemeğe yönelerek dilbilimdeki çeşitliliği yansıtır.  Program bir yandan eleştirel düşüncenin oluşumu, diğer yandan da dil verisi elde etmek için kullanılan yöntemler üzerinde durur. Ayrıca, öğrencilerin doğal dilleri modelleyebilmeğe hazırlanması da programın başka bir boyutudur.  Bu yaklaşım, bir dilin yapısının betimlenmesi, dilbilgisinin içyapısını, dil bozukluklarının yapısal özellikleri, farklı bağlamlarda dil kullanımı ve birinci ve ikinci dillerin edinimi gibi çeşitli konularda öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine ve bunların üzerinde yoğunlaşmalarına olanak tanır.

Lisans programı Üniversitemizin çok yönlü eğitim felsefesine uygun bir yapıdadır.  Lisans programını bitirme koşulu 130/134 kredidir.  Bunun içinde 10 zorunlu dilbilim dersi ve dilbilimin farklı alanlarını kapsayan 6 seçmeli dersin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarını genişletecek diğer bölümlerden alınan dersler de yer almaktadır.  Ayrıca ikinci bir yabancı dil zorunluluğu da programın bir parçasıdır.

Lisansüstü eğitim

Dilbilim alanında 1973’den beri Yüksek Lisans, 1998’den beri de Doktora Programı sürdürülmektedir. Yüksek Lisans programımızdan mezun olup halen yurt dışında tam burslu olarak Doktora yapan öğrencilerimiz Massachussets Institute of Technology, Rutgers University, Georgetown University, Ljubljana University, University of Chicago, University of Southern California, Purdue University, University of Pennsylvania, UMASS Amherst ve Harvard University’de öğrenimlerini sürdürmektedirler.

Lisansüstü Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz ise Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Brown University, Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde çeşitli akademik kadrolarda dil ve dilbilimle ilgili görevlerini sürdürmektedir.

Ders Programı: 
  

Ders Programı

1.DÖNEM                                                                       

2.DÖNEM

LING

101

Dil ve Dilbilime Giriş I

LING

102

Dil ve Dilbilime Giriş II

PSY

101

Psikolojiye Giriş

LING

104

Ses Bilgisi

PHIL

101

Felsefeye Giriş

ENGL

106

Roman

HIST/

HUM

105/

101

Modern Dünyanın Oluşumu I/

Kültürel Etkileşim I

HIST/

HUM

106/

102

Modern Dünyanın Oluşumu II/

Kültürel Etkileşim II

AE

111/2xx

İleri Düzeyde İngilizce*

AE

112/2xx

İleri Düzeyde İngilizce*

3.DÖNEM

4.DÖNEM

LING

201

Sesbilim

LING

202

Biçimbilim

LING

203

Sözdizim

LING

206

Dil Tipolojisi

PHIL

131

Mantık

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Matematik/ Bilim Seçmelisi**

---

---

Matematik/ Bilim Seçmelisi**

---

---

Yabancı Dil****

---

---

Yabancı Dil****

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5.DÖNEM

6.DÖNEM

LING

313

Modern Türkçenin Ses ve Biçim Yapısı

LING

314

Modern Türkçenin Sözdizimi ve Anlam Yapısı

LING

---

Alan Seçmelisi

LING

---

Alan Seçmelisi

LING

---

Alan Seçmelisi

LING

---

Alan Seçmelisi

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Yabancı Dil****

---

---

Yabancı Dil****

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7.DÖNEM

8.DÖNEM

LING

411

Dilbilim Yöntemleri

LING

412

Araştırma ve Yazma

LING

---

Alan Seçmelisi

LING

---

Alan Seçmelisi

LING/

COMP

---/

---

Alan Seçmelisi/

Tamamlayıcı Seçmeli***

LING/

COMP

---/

---

Alan Seçmelisi/

Tamamlayıcı Seçmeli***

COMP

---

Tamamlayıcı Seçmeli

COMP

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

                                

Total: 130/134 credits 241/246 ECTS

Not 1: Yeterlilik sınavını C ile geçen öğrenciler AE 111 ve AE 112 derslerini almak zorundadır. Yeterlilik sınavında B ve daha üstü ile geçen öğrenciler AE 2XX veya üstü dersleri almak zorundadır. 

Not 2: Bilim Seçmelisi BIO, CHEM, PHYS, SCI derslerinden; Tamamlayıcı Seçmeliler FLED, PHIL,POLS, PSY, SOC, TKL,TR derslerinden; Yabancı Dil Seçmelileri ise Boğaziçi Üniversitesi’nde sunulan dil dersleri arasından  seçilmelidir.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
541,24196
Tavan Sıralama: 
89
Taban Puan: 
484,60256
Taban Sıralama: 
2406
Okul Birincisi Puan: 
470,22576
Okul Birincisi Sıralama: 
3517
Araştırma Konuları: 

Sesbilim, Biçimbilim, Sözdizim, Anlambilim, Psikodilbilim, Dil  Edinmi, Söylem  Yapısı çalışmaları

Kuramsal dilbilim açısından Türkçe’nin yapısı

Türkiye’de konuşulan azınlık dillerinin, belgelenmesi ve dil etkileşimi (örneğin: Lazca, Türk İşaret Dili, Kurmanji, Sason Arapçası, Gürcüce, Yunanca)