Okulöncesi Öğretmenliği

Temel Eğitim Bölümü / Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Toplum kalkınmasında eğitimin önemi ve eğitim kalitesinin belirlenmesinde donanımlı ilköğretim öğretmenlerinin rolü tartışmasız çok önemlidir. Bu anlayış doğrultusunda bölümümüz, kuramsal ve mesleki bilgi ile etkin, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, çok boyutlu öğrenme ortamları tasarlayıp oluşturabilen, güncel gelişmeleri izleyebilen, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak problem çözebilen, ülke gerçeklerinden haberdar, toplumsal sorunlara duyarlı uzman öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü’nde; Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ve Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programlarda yüksek nitelikli okulöncesi öğretmenlerinin yanı sıra çocuğa ve ailesine hizmet götüren, erken müdahale yaklaşımını benimsemiş, doğru eğitim politikaları üretebilen, farklı kurumlarda çalışabilecek uzmanlar yetiştirmeye odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Öğretim üyelerinin doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’ndeki saygın üniversitelerde yapmış olduğu bölümümüzde, öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında özel kurumlarda ve devlet kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, lisansüstü çalışmalar için gerekli donanıma da sahip olarak yetişmektedirler.

Mezunlarımız: 

Mezunlarımız bir kısmı lisansüstü çalışmalarına yurt içindeki ve yurt dışındaki saygın ve seçkin yükseköğretim kurumlarında devam ederken, büyük bir çoğunluğu ise devlet okullarında, eğitim sektöründeki özel kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve farklı alanlardaki çeşitli kurumlarda çalışmaktadır.

Ders Programı: 

 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

PRED 101

Okul Öncesi Eğitimin Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri I

PRED 102

Okul Öncesi Eğitimin Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri II

PRED 103

Çocuk Gelişimi Kuramları I

PRED 104

Çocuk Gelişimi Kuramları II

PRED 107

Çocuk Sağlığı ve İnsan Fizyolojisi

ED 101

Eğitime Giriş

PRED 120

Akademik Becerileri Öğrenme

PSY 101

Psikolojiye Giriş

AE 111/201

 

İleri İngilizce I

AE 112/202

İleri İngilizce II

---

Sınırsız Seçmeli

 

 

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

PRED 211

Program Geliştirme I

PRED 210

İlk Çocuklukta Müzik ve Hareket

ED 211

Eğitim Psikolojisi

PRED 212

Program Geliştirme II

ED 221

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Temel İlkeleri

PRED 214

Dil Gelişimi ve Erken Yaşlarda Okuma Yazma

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

PRED 218

Uygulamalı Çocuk Gelişimi

-- / --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

PRED 234

Çocuklar için Resim Faaliyetleri

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

PRED 313

Erken Müdahale: Kuram ve Uygulama

PRED 320

Araştırma Yöntemleri

PRED 317

Okulöncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

PRED 321

Çocuk Edebiyatı

PRED 325

Fen ve Matematik Alanlarında Gelişimsel Deneyimler

PRED 332

İlk Çocukluk ve İlköğretim Yıllarında Özel Eğitim II

PRED 331

İlk Çocukluk ve İlköğretim Yıllarında Özel Eğitim I

PRED 380

Çocuk Davranışını Anlama ve Yönlendirme

PRED 348

Toplum Hizmeti

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

 

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

PRED 411

Çocuk Gelişimi ve Aile Konularında Uygulamalı Araştırma

PRED 414

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması II

PRED 413

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması I

PRED 416

Okulöncesi Eğitimde Aile

PRED 420

Yaratıcı Drama Çalışmaları

PRED 422

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Semineri

PRED 423

Veri Çözümlemesi

PRED 424

Okulöncesi Eğitiminde Yansıtıcı Öğretim

-- / --

Bölüm Seçmelisi

 

 

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır. 

İstatistikler

2021
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
454,16824
Tavan Sıralama: 
384
Taban Puan: 
411,71485
Taban Sıralama: 
2011
Okul Birincisi Puan: 
297,76588
Okul Birincisi Sıralama: 
120613
2020
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
484,67862
Tavan Sıralama: 
1174*
Taban Puan: 
439,58314
Taban Sıralama: 
2449
Okul Birincisi Puan: 
414,67594
Okul Birincisi Sıralama: 
6761
Araştırma Konuları: 
 • Çocuk Gelişimi (zihinsel, sosyo-duygusal, dilsel ve bedensel) ve Eğitimi
 • Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Yöntemleri ve Ev Ortamının Çocuk Gelişimine Etkileri
 • Çocukluk Çalışmaları
 • Çocuk Hakları
 • Çocuk Gelişiminde ve Eğitiminde Oyunun Yeri
 • Çocuklarda Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Gelişim
 • Erken Çocukluk Döneminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Erken Çocuklukta Çocuk ve Aile Araştırmaları
 • Erken Çocuklukta Motivasyon, Başarı Motivasyonu ve Özdenetim
 • Evlilik ve Çift İlişkilerinin Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Erken Çocukluk Döneminde Müdahale Programları ve Değerlendirme
 • Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Farklı Eğitim Programları
 • Erken Çocukluk Kurumlarında Kalite ve Değerlendirmesi
 • Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Yıllarında Okuma Kazanımı, Okumanın Dilsel ve Bilişsel Ögeleri – Fonolojik Farkındalık
 • Erken Çocukluk ve Okul Yıllarında Özel Eğitim
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmen Eğitimi
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Dil Hakları ve Politikaları
 • Mülteci, Azınlık ve Göçmen Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
 • İlkokula ve Okumaya Hazırlık