Uluslararası Ticaret

Günümüzde uluslararası ticaret, fiziksel sınırların ötesinde, küresel ve bölgesel dijital pazarlar, yenilikçi ürün ve hizmetler, fikri ve sınai haklar ve teknolojik gelişmeler ile şekillenmektedir. İnovasyon ve teknoloji odaklı akıllı büyüme, dijital dönüşüm gibi kavramlar, uluslararası ticarete yeni dinamikler katmaktadır. Bu dinamikleri anlayan, şekillendiren ve yöneten liderler yetiştirmek vizyonuyla kurulan bölümümüz, Türkiye’nin küresel rekabet gücüne katkıda bulunmak üzere ülkemizde uluslararası ticaret alanında lisans diploması veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. 

Bölümün disiplinlerarası nitelikteki programı, öğrencilerin uluslararası arenada başarıyla liderlik edecek donanımı kazanmasını hedeflemektedir. Lisans programının yanı sıra bölümümüzde Uluslararası Ticaret Yönetimi adında tezli ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret adında tezsiz yüksek lisans programları sunulmaktadır. 

Yenilikçi dünya düzeni üç temel düzeyde, makro -uluslararası, mezzo-ulusal ve mikro-işletme düzeyinde, sürdürülebilir rekabet gücünü yenilikçilik, girişimcilik ve kalkınma odaklı bir sistem içerisinde tanımlamaktadır. Bugün bilginin paylaşım ve dağılım hızı, üretilen bilgi ve deneyimlerin yarattığı etkileşimin kalitesi, küresel ve yerel pazarların bağımlı ve güncel ilişkisi, dijital ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ve sürdürülebilirliği ve teknolojik gelişmelerin daha kısa sürede uygulamaya geçirilerek, dijitalleşmenin genişlemesi sonucunda uluslararasılaşma doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede politika yapıcıların ve düzenleme görevi üstlenenlerin de uluslararası ticari sistemi buna uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bölümümüzde verilen hukuk bakışı ile inovasyon ve yaratıcılık temelli ekonomide yeni teknolojilere yönelik düzenlemeleri tartışmak ve uluslararası ticarete yönelik stratejik bir araç olarak kullanmak mümkün olmaktadır.

Bu dinamikler çerçevesinde uluslararası ticaret eğitimi, stratejik ve yaratıcı düşünme becerilerini, algoritmik düşünme yeteneklerini, yenilikçi ve kalkınma hedefli karar alma kabiliyetlerini, dünya düzenini belirleyici ve etki yaratan politik ekonomi gelişmelerini yorumlama becerilerini ve hukuki düzenlemelere yönelik stratejik bilgi donanımını gerekli kılmaktadır.

Bölüm lisans eğitimi kapsamında, temel işletme ve ekonomi derslerinin yanı sıra, bu konuların uluslararası boyutunun derinliğine işlendiği uluslararası finans sistemleri ve kurumları, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku, uluslararası lojistik ve taşımacılık, ekonomik entegrasyon ve Avrupa Birliği, e-ticaret, girişimcilik, dijital pazarlama ve iş etiği gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Bölümümüzdeki seçmeli derslerin bir kısmı sektörden gelen deneyimli yöneticiler tarafından verilerek sektörel sorun ve beklentilerin öğrencilere aktarılması sağlanmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilere haftada 6 saat olmak üzere toplam 6 dönem boyunca, uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak, İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Çince, Arapça, Korece vb.) eğitimi verilmektedir.  

Üniversitemizin eğitim geleneği olan danışmanlık kurumu bölümümüzde de büyük önem  taşımaktadır. Öğrenci sayısı, öğrencinin yakından takibi ile öğrenci-öğretim elemanı arasındaki bilgi alışverişinin ders dışında da sürmesini mümkün kılmaktadır. 

Çift anadal programına dahil olmak isteyen bölüm öğrencilerimiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümleri ile çift anadal yapma imkanına sahiptirler. Çift anadal programını başarıyla bitiren öğrenciler okudukları iki bölümün de lisans diplomasını alarak mezun olurlar. 

Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri gerekli şartları sağladıkları takdirde diğer bölümlerin açmış oldukları yandal programlarına başvurabilirler. Diğer bölümlerin öğrencileri de Uluslararası Ticaret Yandal Programına başvurabilirler. Öğrenciler başarıyla bitirdikleri programdan yandal sertifikası alırlar.

Öğrencilerimize yaz aylarında toplam 60 gün bölüm tarafından onaylanan, uluslararası kurumlarda,  yurt içinde/yurt dışında staj olanakları sağlanmaktadır. Ayrıca başvuruda bulunan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, değişim programları çerçevesinde kültürlerarası deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadırlar. 

Bölümümüzün öğretim üyeleri farklı araştırma alanlarından gelmekte ve uluslararası ekonomi, uluslararası politik ekonomi, uluslararası pazarlama, girişimcilik, e-ticaret, oyun teorisi, sürdürülebilir finans, davranışsal ekonomi ve finans, uluslararası işletmecilik, kurumsal yönetim, uluslararası ticaret hukuku, inovasyon hukuku, inovasyon yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadırlar.

Mezunlarımız: 

Lisansüstü eğitimi amaçlayan mezunlarımız, yurt içindeki ve yurt dışındaki dünyanın önde gelen üniveristelerinde eğitimlerini sürdürebilirler. Şimdiye kadar mezunlarımızın devam ettiği üniversiteler arasında Virginia Tech (ABD), University of Michigan-Ann Arbor (ABD), Columbia University (ABD), University of Massachusetts Amherst (ABD), University of Maryland (ABD), London School of Economics (İngiltere), College of Europe (Belçika), Humboldt University of Berlin (Almanya), University of St. Gallen (İsviçre) gibi birçok saygın kurum bulunmaktadır. İş hayatına atılan mezunlarımız ise eBay, Amazon, Facebook, Spotify, Google, Procter&Gamble, Siemens, Türk Hava Yolları, QNB Finansbank, CocaCola, Unilever, Pfizer, Ericsson, Arkas, 3M, DHL, Eczacıbaşı Beiersdorf, Nestle, PwC gibi global veya iş alanı Türkiye sınırlarını aşan kurumlarda yönetici veya danışman pozisyonlarında çalışmaktadırlar. Aynı zamanda son yıllarda girişimcilik ve e-ticaret konuları ile ilgilenen ve kendi işini kuran mezun sayımızda da artış yaşanmaktadır. Mezunlarımızın kurduğu bu şirketler arasında Reeder, Touche Prive, Reflect, Utility Apparel gibi çeşitli yeni nesil girişimler mevcuttur.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

INTT 203

Ekonomi I

INTT 112

Ekonomi II

INTT 211

İşletme Matematiği I

INTT 122

İşletme Matematiği II

INTT 227

Ticarette Bilgi Sistemleri

INTT 132

Yönetim ve Organizasyon

INTT 241

Ticari İletişim

INTT 142

Ticari İşletme Hukuku

HSS 253

Sosyal Bilimler ve Humanite Seçmelisi

HSS --

Sosyal Bilimler ve Humanite Seçmelisi

-- / --

Yabancı Dil    

-- / --

Yabancı Dil

3. DÖNEM

4. DÖNEM

INTT 203

Finansal Muhasebe

INTT 204

Yönetim Muhasebesi

INTT 211

Uluslararası Ticaret

INTT 212

Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret

INTT 227

Uygulamalı İstatistik I

INTT 228

Uygulamalı İstatistik II

INTT 241

Uluslararası Ekonomi Hukuku

INTT 252

Pazarlama Prensipleri

INTT 253

İthalat İhracat Yönetimi

INTT 276

Risk ve Sigorta

-- / --

Yabancı Dil

-- / --

Yabancı Dil

TK 221

Türkçe I

-- / --

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

INTT 321

Kantitatif Analiz ve Uygulamalar

INTT 322

Operasyon Analizi ve Planlama

INTT 331

İnsan Kaynakları Yönetimi

INTT 323

Araştırma Yöntemleri

INTT 341

Uluslararası ve Avrupa Birliği Ticaret Hukuku

INTT 356

Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım

INTT 358

Hizmet Pazarlaması

INTT 362

Ekonomik Enregrasyon ve Avrupa Birliği

INTT 377

Finansa Giriş

INTT 378

Dış Ticaret Finansmanı

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

-- / --

Yabancı Dil

-- / --

Yabancı Dil

7. DÖNEM

8. DÖNEM

INTT 433

İş Ahlakı

INTT 434

Girişimcilik ve İş Tasarımı

INTT 459

Uluslararası Pazarlama

INTT 452

Uluslararası Müzakere ve Satış Yönetimi

INTT 463

Uluslararası İlişkiler

INTT 474

Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları

INTT 465

Elektronik Ticaret

-- / --

Serbest Seçmeli

COME --

Tamamlayıcı Seçmeli

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

Seçmeli Dersler

INTT 402

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

INTT 453

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

INTT 410

Türk Ekonomi Tarihi

INTT 455

Uluslararası Pazarlama Kanalları

INTT 411

Türkiye’nin Ticari İlişkilerde Bulunduğu Ülke Ekonomileri

INTT 456

Bağlılık Pazarlaması ve Dayanışma Ağları

INTT 413

Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma

INTT 457

Alıcı Davranışı

INTT 414

Bölge İncelemeleri

INTT 460

Uluslararası Ticaret Stratejisi

INTT 416

Avrupa Ekonomi Tarihi

INTT 462

Uluslararası Örgütler

INTT 423

Oyunlarla Operasyon Yönetimi

INTT 468

Stratejik Pazar Yönetimi

INTT 424

İnovasyon Yönetimi: Stratejiler, Sistemler ve Süreçler

INTT 472

Şirketlerin Mali Analizi

INTT 432

Değişim Yönetimi

INTT 475

Nakit Ürünler için Risk Yönetimi

INTT 435

Stratejik Yönetim

INTT 476

Türev Ürünler için Risk Yönetimi

INTT 436

Uluslararası Yönetim

INTT 480

Uluslararası Ticaret Projesi

INTT 450

Uluslararası Perakendecilik ve Franchising

INTT 481

Uluslararası Ticarette Özel Konular

 

 

Çift Anadal Programları: 

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır. 

İstatistikler

2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
55+2
Tavan Puan: 
513,07466
Tavan Sıralama: 
553
Taban Puan: 
495,61976
Taban Sıralama: 
1457
Okul Birincisi Puan: 
485,39639
Okul Birincisi Sıralama: 
2291
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
458,84354
Tavan Sıralama: 
692
Taban Puan: 
435,43911
Taban Sıralama: 
1914
Okul Birincisi Puan: 
401,66813
Okul Birincisi Sıralama: 
7849
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
492,35424
Tavan Sıralama: 
1194
Taban Puan: 
478,51532
Taban Sıralama: 
2197
Okul Birincisi Puan: 
470,96806
Okul Birincisi Sıralama: 
3014