Bireysel Başvuru

Sevgili Aday Öğrenciler,

Üniversitemizle ve bölümlerimizle ilgili bilgi almak için çevrimiçi ya da yüz yüze bireysel görüşmelere katılmak isterseniz aşağıdaki formu doldurarak başvuru oluşturabilirsiniz.

Başvuracak bireylerin 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlayarak Salı ve Perşembe günleri için başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular, talep yoğunluğuna göre değerlendirilip sonucu size e-posta ile bildirilecektir.

Ofisimizden onay yazısı ve bağlantı adresi gelmeden önce planlama yapmamanızı önemle rica ederiz.

Çevirimiçi Görüşme Bilgileri

E.g., 10/01/2022
Sadece salı ve perşembe günleri için bireysel tanıtım randevusu verilmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi tarafından yurt içi/yurt dışındaki bulut bilişim hizmet sağlayıcılar aracılığıyla yürütülen uzaktan tanıtım, bilgilendirme, danışmanlık uygulamaları kapsamında işlenen kişisel veriler ile özel nitelikli verilerin bulut depolama hizmet sağlayıcıları tarafından işletilen ortama aktarılması, işlenmesi konularında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması işlemlerinin sonuçları ile tanıtım sırasında kaydedilen kişisel veriler ile özel nitelikli verilerin amacı dışında izinsiz kaydedilmesi ve paylaşılmasının yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu, kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak işlenmesine ve üçüncü kişi ve kurumlara ilgili mevzuat kapsamında amacı ile sınırlı olarak aktarılmasına herhangi bir zorunluluk altında olmadan açık bir şekilde rıza gösterdiğimi, kabul ve beyan ederim.
Not: 18 yaş altı adaylar için bu alanın yasal velisi tarafından onaylanması zorunludur.

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇ne i̇li̇şki̇n aydinlatma metni̇