Online Görüşme Başvurusu

Online Görüşme Bilgileri

Online Görüşme Tarihi
E.g., 06/13/2021
Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi tarafından yurt içi/yurt dışındaki bulut bilişim hizmet sağlayıcılar aracılığıyla yürütülen uzaktan tanıtım, bilgilendirme, danışmanlık uygulamaları kapsamında işlenen kişisel veriler ile özel nitelikli verilerin bulut depolama hizmet sağlayıcıları tarafından işletilen ortama aktarılması, işlenmesi konularında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması işlemlerinin sonuçları ile tanıtım sırasında kaydedilen kişisel veriler ile özel nitelikli verilerin amacı dışında izinsiz kaydedilmesi ve paylaşılmasının yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu, kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak işlenmesine ve üçüncü kişi ve kurumlara ilgili mevzuat kapsamında amacı ile sınırlı olarak aktarılmasına herhangi bir zorunluluk altında olmadan açık bir şekilde rıza gösterdiğimi, kabul ve beyan ederim.
Not: 18 yaş altı adaylar için bu alanın yasal velisi tarafından onaylanması zorunludur.

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇ne i̇li̇şki̇n aydinlatma metni̇