ekonomi

      

Ekonomi Bölümü

Tel: 0 212 359 65 05

Web: www.econ.boun.edu.tr

E-posta: ozertan@boun.edu.tr 

Lisans Eğitimi

Bölümümüz, lisans ve lisansüstü seviyelerde, öğrencilerine ekonomik olgulara analitik bir çerçeveden ve sistemli bakma yetisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla da matematiksel modellemeye ve veri analizi için ekonometrik yöntemlere dayalı bir eğitim sunmaktadır. Bununla birlikte, programımız hem kurumsal yapılara ilişkin bilgi birikimi veren hem de tarihsel bir bakış açısı kazandıran bankacılık, Türkiye ekonomisi, gelişme iktisadı, iktisadi düşünce tarihi gibi dersler de içermektedir. Derslerin önemli bir bölümü problem saatleri ile desteklenmekte, bazı dersler için bilgisayar laboratuvarında uygulamalar yapılmakta, bazı dersler için de seminer dizileri düzenlenmektedir.

Öğretim kadromuzda doktorasını dünyanın önde gelen üniversitelerinde yapmış 23 tam zamanlı öğretim üyesinin yanı sıra 10 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Ekonomi Bölümünde gerçekleştirilen ve lisansüstü ve hatta lisans öğrencilerimizin de katıldığı araştırmalar ve yayınlar, kuramsal ve uygulamalı alanlarda bilimsel literatüre katkı sağlamaktadır.

Çalışma Alanları

 • Mikroekonomik Teori
 • Makroekonomik Teori
 • Ekonometri
 • Büyüme ve Kalkınma
 • Uluslararası Ekonomi
 • Finansal Ekonomi
 • Kamu Ekonomisi
 • Sanayi Organizasyonu
 • Sosyal Politikalar
 • Ekonomi Tarihi
 • İktisadi Düşünce Tarihi
 • İktisat Felsefesi
 • Çalışma Ekonomisi
 • Çevre Ekonomisi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Tarım Ekonomisi
 • Toplumsal Cinsiyet Ekonomisi
 • Şehir Ekonomisi
 • Politik Ekonomi

Bu çalışma alanlarına farklı yaklaşımlar sunan ana akım ve heterodoks iktisadi düşünce okulları gerek eğitim programımız gerek araştırmalarımızda temsil edilmektedir.

Çift Anadal/Yandal Programları

Ekonomi Bölümü öğrencileri gerekli şartları sağladıklarında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, Matematik, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji ve Felsefe bölümleri ile çift anadal yapabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği’nin açmış oldukları yandal programlarına başvurabilirler.

Değişim Programları

Ekonomi Bölümü olarak üniversite genelindeki anlaşmaların yanı sıra, Avrupa'da ekonomi bölümleri güçlü üniversiteler ile fakülte ve bölüm anlaşmaları yaparak öğrencilerimize yurtdışında bir dönem hem değişik bir kültürel ortam hem iyi eğitim imkânı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Mezunlarımız

Lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyen birçok mezunumuz A.B.D, Kanada ve çeşitli Avrupa ülkelerinin seçkin üniversitelerindeki yüksek lisans ve doktora programlarına burslu kabul edilmektedir. Profesyonel iş hayatına atılan mezunlarımız ise başta bankacılık, finans ve denetleme olmak üzere gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe alanlarında önde gelen kurumlarda yüksek kademelerde görev almaktadır.

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

EC

101

Mikroekonominin Temelleri

EC

102

Makroekonominin Temelleri

MATH

101

Analiz(1)

MATH

102

Analiz(2)

AD

131

Hukukun Temel Kavramları(1)

CMPE

140

Ekonomi ve İşletme için Bilgi İşleme Giriş

POLS

101

Siyaset Bilimine Giriş

PSY

101

Psikolojiye Giriş(1)

EC

103

Ekonomiye Yönlendirme

HUM/

AE

---/

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi /

İleri İngilizce

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

AE/

---

---/

---

Serbest Seçmeli/

İleri İngilizce

HUM/

AE

---/

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi/

İleri İngilizce

 

 

 

3. DÖNEM

4. DÖNEM

EC

203

Mikroekonomi(1)

EC

206

Mikroekonomi(2)

EC

205

Makroekonomi(1)

EC

208

Makroekonomi(2)

EC

233

Matematiksel İstatistik(1)

EC

234

Matematiksel İstatistik(2)

EC

223

İktisatçılar İçin Matematik(1)

EC

213

Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi

AD

211

Genel Muhasebe(1)

---

---

Serbest Seçmeli

TK

221

Türkçe(1)

TK

222

Türkçe(2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

EC

331

Ekonometri

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(1)

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

470

Türkiye Ekonomisi

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

EC

---

Ekonomi Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli