endüstri mühendisliği

      

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Tel: 0 212 359 64 07

Web: www.ie.boun.edu.tr

e-posta: ie@boun.edu.tr

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin daha verimli, etkin, düşük maliyetli ve hatasız çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri Mühendisliği, sistemlerin sadece fiziksel yönlerini değil, organizasyon, planlama, malzeme-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi gibi boyutlarını da ele alır ve inceler. Bir anlamda da kuruluşlarda yönetim ile teknik işlemler arasında köprü işlevi görür.

Bölümümüz misyonunu, “Öğrencilere, üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunmak; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştirmek; etik, sosyal ve çevresel bilinçlenmeyi yeşertmek; bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlamak ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yaymak” olarak belirlemiştir. 

1998, 2004, 2010 ve son olarak 2016’da Uluslararası Mühendislik Akreditasyon Kurulu ABET sertifikasyonu alan bölümde öğrenci ders değerlendirmeleri tüm derslerde titizlikle uygulanmakta; öğrenci ve mezunlarla düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bölümümüzde öğrenci odaklı eğitim felsefesinin bir gereği olarak öğrenci danışmanlığı sistemi, derslerin tümüyle bizzat öğretim üyelerince verilmesi, öğrenci temsilciliğinin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Tam zamanlı öğretim üyelerimiz doktora derecelerini ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almıştır. Bölümde ayrıca yurtdışı üniversitelerden geçici misafir öğretim üyeleri ve yurtiçi üniversitelerle iş dünyasından gelen yarı zamanlı öğretim üyeleri görev almaktadır.

Bölüm Laboratuvarları

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencileri için bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 

Araştırma Konuları

 • Bilgisayar Destekli İmalat
 • Enerji Planlama
 • Ergonomi
 • Finansal Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İş Analitiği, Veri Madenciliği, Veri Analitiği
 • Lojistik Planlama
 • Optimizasyon
 • Sezgisel Yöntemler
 • Çizge Kuramı
 • Rassal Süreçler
 • Sistem Dinamiği
 • Sosyo-Ekonomik Sistemler

Çift Anadal Programları

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır. 

Yandal Programları

Bölüm öğrencileri lisans eğitimlerinde Endüstri Mühendisliği ana dalınn yanında üniversite bünyesinde sunulan Ekonomi, İşletme, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi yandal programlarına da katılbilmektedirler.

Değişim Programları

Öğrencilerimiz, üniversitenin genel ve bölümün özel değişim anlaşmaları ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin alanımızdaki en güçlü üniversitelerinde bir dönem değişim programı imkânından yararlanmaktadırlar.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın %31’i lisans eğitimi sonrasında iş hayatına atılırken, %69’u lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Mezunlarımızın büyük bir kısmı üretim planlama, bilişim teknolojileri, satış/pazarlama, finans, tedarik zinciri/lojistik gibi iş sahalarında çalışmakta olup bunların büyük çoğunluğu yönetici konumunda bulunmaktadır.

Birçok mezunumuz, Columbia University, Princeton University, Stanford University, University of California-Berkeley, MIT, Georgia Tech, London School of Economics gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinin lisansüstü programlarına burslu kabul edilmektedir. Ayrıca ülkemizde yurtdışında önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz (1)

MATH

102

Analiz (2)

MATH201Matris Kuramı   

PHYS

121

Mekanik ve Termodinamik: Giriş

PHYS

201

Fizik

ENGG

110

Teknik Resim

CMPE

150

Bilgi-İşleme Giriş

AE

111/112*

221/222* 

İleri Düzeyde İngilizce I,II

Eleştirel Okuma I,II

CHEM

105

Kimyanın Temelleri

EC

101

 

EC

102

Makroekonominin İlkeleri

 

 

 

IE

120

Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Ön Bilgilendirme

3. DÖNEM

4. DÖNEM

IE

201

Orta Düzey Programlama

MATH

202

Diferansiyel Denklemler

IE

202

Yöneylem Araştırması (1)

IE

256

Endüstri Mühendisleri için İstatistik

IE

255

Endüstri Mühendisleri için Olasılık

IE

220

İmalat Malzemeleri ve Süreçleri

AD

216

Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi

IE

203

Yöneylem Araştırması (2)

EC

 101

Mikroekonominin İlkeleri

EC

102

Makroekonominin İlkeleri 

TK221Türkçe (1)TK222Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

IE

341

Mühendislik Ekonomisi

IE

313

Tedarik Zinciri Yönetimi

IE

306

Sistem Benzetimi

IE

 --

Uzmanlaşma Dersi

IE

321

Tesis Tasarımı ve Planlama

IE

 --

Bölüm Seçmeli Dersi

HSS

 --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli Dersi

IE

 --

Bölüm Seçmeli Dersi

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HSS

 --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli Dersi

 

 

 

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

IE

423

Kalite Mühendisliği

IE

492

Bitirme Projesi

IE

---

Uzmanlaşma Dersi

IE

 ---

Bölüm Seçmeli Dersi

IE

 ---

Uzmanlaşma Dersi

 ---

 ---

Serbest Seçmeli Ders

IE

 ---

Bölüm Seçmeli Dersi

CC

 ---

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

CC

 ---

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

HSS

 ---

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli Dersi

*Hazırlık sınıfını C ile geçen veya bu not ile muaf tutulan öğrencilerin AE 111/AE 112 derslerini almaları, B ve A ile geçen veya bu notlarla muaf tutulan öğrencilerin ise AE 221/AE 222 dersini almaları gerekmektedir.

Bölüm Seçmeli Ders Alanları: Yöneylem Araştırması, Üretim/İmalat Sistemleri, Sistem Modelleme, Ergonomi, Finansal Modelleme, Enerji Modelleme, Veri Madenciliği, Kurumsal Bilgi Sistemleri

Bölüm Uzmanlaşma Ders Konuları: Rassal Modeller, Dinamik Sistemler, Ergonomi, Doğrusal Olmayan Modeller, İstatistiksel Tahmin

Not: Bölümden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

201