endüstri mühendisliği

     

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları

ErgoLab - Ergonomi Laboratuvarı

Disiplinler-arası bir bilim ve mühendislik dalı olan Ergonomi (işbilim) veya İnsan Faktörleri Mühendisliği, verimi yüksek ve insanların kolayca ve güvenli bir şekilde kullanabileceği, ürün ve sistemlerin tasarımı ile ilgilenir. Bu amaca yönelik olarak, ErgoLab, ergonomi ve iş etüdü alanlarında öğrencilerin eğitim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunarak, geleceğin araştırmacı, yönetici ve mühendislerinin yetişmesine katkıda bulunur. Laboratuvar, çevresel koşulları ve insan kapasitesini ölçmeye yönelik ekipmanlarla, çeşitli iş simülasyonlarının yapılmasına ve analizine olanak veren sistemleri içermektedir.

BUFAIM - Esnek Otomasyon ve Zeki İmalat Sistemleri Laboratuvarı

Laboratuvarın amacı, ileri imalat teknolojilerinin modern imalat planlama ve kontrol yöntemleri ile bütünleştirilmesi konularının araştırma ve uygulanmasına yönelik bir Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CIM) ortamı oluşturmaktır. Bünyesindeki model fabrika, farklı disiplinleri bir araya getiren bu araştırmalara alt yapı sağlayarak akademi ve endüstriye sunulmalarına olanak tanımaktadır. Birçok esnek otomasyon unsurunu bir araya getiren bu model fabrikayı yöneten yazılım, kendi öğrenci araştırmacılarımız tarafından sürekli iyileştirme anlayışı ile geliştirilmektedir.

SESDIN - Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Araştırma Grubu Laboratuvarı

SESDİN çalışmalarının amacı; sosyo-ekonomik, stratejik düzeyde yönetim sorunlarının "Dinamik Sistem Kuramı" yaklaşımıyla modellenmesi, analizi ve tasarımı/iyileştirilmesidir. Laboratuvarda, gerek Türkiye'ye özgü gerekse evrensel nitelikli çok çeşitli sosyo-ekonomik sorun "sistem" düşüncesi ışığında, dinamik benzetim modellemesiyle incelenmiş ve incelenmektedir. SESDİN grubu, "International System Dynamics Conference"ı 1997'de İstanbul'da organize etmiştir. Yaman Barlas bu uluslararası derneğin eski bir başkanıdır.

MMS - Üretim Yönetim Sistemleri Laboratuvarı

1991 yılında kurulan bu laboratuvarda bölüm lisans ve lisans-üstü öğrencilerinin üretim ve tedarik zinciri yönetimi konularında altyapı gereksinimlerinin sağlanması ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Laboratuvar en yeni kaynak planlama (ERP) yazılımlarının birçoğuna sahiptir ve bunları eğitim ve araştırma amacıyla bölüm öğrencilerinin kullanımına açmıştır. Laboratuvar ayrıca elektronik ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin birleşmesine koşut olarak, optimizasyon tabanlı planlama işlevleri sağlayacak bilgi sistemleriyle ilgilenmektedir.

ESM - Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda enerji sistem modelleri geliştirilmekte, talep tahminleri yapılmakta, enerji ve çevre politika analizleri gerçekleştirilmekte, yeni enerji teknolojilerinin yayılma potansiyeli araştırılmaktadır. Enerji-çevre ve ekonomi etkileşimlerinin irdelendiği bir araştırma platform olarak laboratuvarda en gelişkin enerji modelleme yazılımları kullanıcılara sunulmaktadır.

Lisans Bilgisayar Laboratuvarı

Laboratuvar, lisans eğitimine yönelik yüksek düzeyde bir bilişim ortamı sağlar. En yeni yazılım ve teknik donanımlarla sürekli yenilenen bu laboratuvar Endüstri Mühendisliği lisans öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur.

Lisansüstü Bilgisayar Laboratuvarı

Laboratuvar, bölümdeki değişik araştırma projelerinin yapılandırılabilmesi için gerekli olan gelişmiş bilgisayar ortamını sağlamaktadır. Laboratuvardaki donanım genel olarak bölümdeki öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve IE 492 bitirme projesi kapsamında lisans öğrencileri tarafından kullanılmaktadır. Laboratuvarda optimizasyon, benzetim, sembolik matematik ve istatistik yazılımları kullanıcılara sunulmaktadır.