Evrim Erdik

Matematik Öğretmenliği

Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğini seçmemdeki en önemli unsurları şöyle sıralayabilirim. Çağdaş eğitim anlayışına sahip akademisyenlerin ; matematik eğitimde geleneksel öğretim yerine, öğrencilerin düşünme,araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmeye odaklanan etkili bir eğitim anlayışına sahip olmasıdır. Bu bölümden matematik alanına hakim, eğitim-öğretim becerilerini geliştirmiş, yeniliğe açık, çağdaş ve sorumlu bir öğretmen adayı olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Boğaziçi Üniversitesi, 1863’ten bu yana akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile Türkiye’nin en köklü ingilizce eğitim veren üniversitesidir. Dünya bilim dilinin ingilizce olmasından dolayı,öğrencilerini ingilizceye hakim, donanımlı ve uluslar arası alanda iş imkanlarından faydalanabilecek kapasitede bireyler yetiştirmektedir. Geleceğin öğretmen adayları olan bizlerin yeni fikirler üretme , sorgulama ve bilimsel araştırma becerilerimizi en üst düzeyde geliştirerek, bilgi birikimi ve deneyimlerimizi öğrencilerimize aktarma sürecinde eğitim ve öğretimi etkin kılacaktır. Üniversite öğrenimim boyunca matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve metotları öğrenerek iyi bir alt yapı oluşturduğumu düşünüyorum. Teorik bilgilerimi pratikte uygulama fırsatı bulmam açısından Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bana Matematik öğrenmenin sadece sayılardan veya problem çözmeden ibaret olmadığını, bunun yerine farklı öğretim yöntemleriyle matematiğin ne şekilde, nasıl bir ortamda ve hangi seviyede aktarılırsa etkili ve verimli olacağını öğretti. Sonuç olarak, bu bölümden matematik alanına hakim, eğitim-öğretim becerilerini geliştirmiş, yeniliğe açık, çağdaş ve sorumlu bir öğretmen adayı olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum.