Fen-Edebiyat Fakültesi

      

Temelleri 1959 yılında Robert Kolej bünyesinde atılan Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Dilbilim, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim vermektedir. Ayrıca üniversite genelinde lisans öğrencilerinin aldığı zorunlu Türkçe dersleri, Fakültemize bağlı olan Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü; beşeri bilim seçmelisi “Humanities” dersleri ise Humanities Dersleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Fakültemiz, verdiği çağdaş eğitim ile güçlü bir bilimsel temel sağlamanın yanı sıra, öğrencileri sorgulamaya, eleştirel ve yaratıcı düşünmeye yönlendirmeyi ve böylece onların bağımsız araştırma yapma ve kendilerini sürekli yenileme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi’nin yükseköğretime katkısı, her alandaki dersleri, son gelişmeleri yakından takip eden bir yaklaşımla en üst seviyede sunmasıdır. Öğrencilerimizin, öğretim üyeleri ile ders saatlerinin dışında birebir danışmanlık alma, fikirlerini paylaşma fırsatı bulmaları ve kendilerine bölümlerdeki araştırma laboratuvarlarında çalışma imkanı sunulması eğitim anlayışımızın temellerini oluşturur. Disiplinlerarası çalışmalara verilen önem doğrultusunda oluşturulan 50 çift anadal ve 3 yandal programı, fakültemizin bölümlerinin büyük çoğunluğunda öğrencilerimize sunulmaktadır. Lisans öğrencilerinin tümü her bölümde yer alan seçmeli derslerle, ilgi ve yeteneklerine göre seçebilecekleri alanlarda eğitim imkânlarından yararlanabilmektedir.

Fakültemiz bünyesinde bir dönemde yaklaşık 300 farklı ders açılmaktadır. Bu sayı derslerin şubeleri göz önünde bulundurulduğunda 650’ye yaklaşmaktadır. Yoğun eğitim programları arasında tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği, farklı ilgi alanlarına yönelik olarak Film Çalışmaları, Metin Yazarlığı, Amerikan Çalışmaları ve Japon Çalışmaları gibi sertifika programları düzenlemekte, çeşitli sanat dallarının kökenlerini ve tarihçelerini içeren dersler sunulmaktadır. Bunların yanı sıra Fakültemizde Antik Yunanca, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Lazca, Kabartayca, Abazaca ve Türk İşaret Dili gibi dil dersleri de verilmektedir.

Fakültemiz, Lisans Yerleştirme Sınavlarında Matematik-Fen, Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal ve Dil alanlarında dereceye giren öğrencilerin tercih ettiği ve Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan bölümlere sahiptir. Fakültemiz bünyesinde toplam 3608 öğrenci eğitim görmektedir; bu öğrencilerin 3066’sı lisans, 542’si yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenimlerini sürdürmektedir. Ülkemizin farklı yörelerinden ve toplumun tüm katmanlarından gelen öğrencilerimiz, son derece zengin bir öğrenci profili sergilemektedir. Her yıl dünyanın birçok ülkesinden Erasmus ve değişim programları ile gelen öğrenciler, bu zengin profili daha da çeşitlendirmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri çatısı altında öğrencilerimiz için yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Fakültemiz yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerimizin 331’i Sosyal ve Beşeri Bilimler, 211’i ise Fen Bilimleri alanlarında eğitim görmektedir. Lisansüstü öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık %22’sini oluşturmaktadır. 2018-2019 akademik yılları arasında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımız 56, Fen Bilimleri alanlarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımız ise 55 mezun vermiştir. Bu mezunların %72’si yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte; %11’i de araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Öğretim Kadrosu

Fakültemiz, Fen Bilimleri, ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası standartlarda bir öğretim kadrosuna sahiptir. Öğretim kadrosu; 165 tam zamanlı, 21 yarı zamanlı olmak üzere 186 öğretim üyesi ve 23 tam zamanlı, 53 yarı zamanlı 76 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 355 öğretim elemanından oluşmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin %70’i yurtdışındaki, %30’u yurtiçindeki üniversitelerden doktora derecelerine sahiptir.

Araştırma

Fen Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimlerde de köklü bir geçmişe sahip olan Boğaziçi Üniversitesi, araştırma ve yeni bilgi üretimini temel önceliği olarak benimsemiştir. Bu öncelik doğrultusunda kapsamlı laboratuvar olanaklarıyla öğrenci ve öğretim üyelerini bir araya getirmekte, geniş araştırma olanakları sayesinde geleceğin akademisyenlerini ve araştırmacılarını en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte bünyesinde BAP,  Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, AB vb. kurumlar ile özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası birçok projeye imza atılmaktadır. 2010 yılından bu yana tamamlanmış 400 proje bulunmaktadır. 123 projenin çalışmaları ise halen devam etmektedir. Sürdürülen projelerde lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencileri de görev almaktadırlar. Fakültemiz, lisansüstü öğrencilerine bu araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı konferanslarda sunma olanağı da sağlamaktadır.

Geçtiğimiz yıl öğretim elemanlarımız tarafından 10 kitap, 52 kitap bölümü, saygın uluslararası ve indeksli dergilerde olmak üzere 414 bilimsel makale ve 138 bildiri yayınlanmıştır.

Mezunlarımız

Akademik çalışmalara devam etmek isteyen mezunlarımız ABD, Avrupa ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına burslu olarak kabul edilmektedir. Bu üniversiteler arasında Universty of Massachusetts,University of Columbia,Yale University, Duke University, Harvard University, Cornell University, Purdue University, University of London, Sorbonne, Princeton University, London School of Economics, MIT, Brown University, Max Planck Institute, University of Georgia Tech, Oxford University, University of California-Berkeley gibi dünyanın önde gelen seçkin eğitim kurumları yer almaktadır. Özel sektörde kariyer hedefleyen mezunlarımız ise ulusal ve uluslararası şirketlerde başarıyla iş hayatlarına devam etmektedirler.

Pages