Hukuk Fakültesi

2021 yılında kurulan Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerine kavuşmayı bekliyor. Fakültemizde, Boğaziçi Üniversitesinin 159 yıllık geleneği, uluslararası standartlara uygun, modern zamanın gereksinimlerini göz önünde bulunduran yenilikçi bir hukuk eğitimiyle harmanlanacaktır.

Hukuk Fakültesinin temel misyonu, toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, küresel gelişmelere uyum sağlayabilecek, topluma ve içinde bulunduğu çevreye duyarlı ve en önemlisi adalet anlayışını temel ilke edinen hukukçular yetiştirmektir.

 

lisans eğitimi

Fakültemiz hem Türkiye'de hem uluslararası arenada hukukun her alanında çalışabilecek mesleki yetkinliğe sahip, İngilizce ve Türkçe hukuk literatürüne hâkim, çok yönlü hukukçular yetiştirmek amacıyla uzmanlaşmaya imkân tanıyan, disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden bir eğitim programı benimsemektedir.

Öğrencilerimiz, üniversite bünyesinde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi alacak ve lisans eğitimi süresince de İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde öğrenim görecektir. Zorunlu derslerin Türk Hukukunu ilgilendirenleri Türkçe, uluslararası ve disiplinlerarası olanları İngilizce, seçmeli dersler ise tümüyle İngilizce işlenecektir. Boğaziçi Üniversitesinin diğer bölümlerinden alınacak dersler ile birlikte,  toplam ders sayısının yarıdan fazlasının İngilizce verilmesi planlanmaktadır.

Fakültemizde çok yönlü hukukçular yetiştirmek için disiplinlerarası yönü  ile öne çıkan bir eğitim programı oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  öğrencileri sadece Hukuk Fakültesinden değil aynı zamanda Ekonomi, Matematik, Felsefe ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden de zorunlu dersler alacak; yine bunlar ve/veya diğer bölümlerden seçmeli dersler alabileceklerdir.

Fakültemizde mezunlarımızın hukuk mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli hukuki bilgiyi edinebilecekleri temel nitelikte derslerin yanı sıra, özellikle uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, ekonomi ve finans hukuku,bilişim hukuku,fikri mülkiyet hukuku gibi belirli alanlarda olmak üzere, uzmanlaşmalarına zemin  hazırlayacak şekilde geniş bir yelpazede seçmeli dersler de verilecektir. Bu doğrultuda fakültemiz tarafından sunulan, eğitim programında güncelve uluslararası geçerliliği olan, disiplinlerarası tartışmalara değinen yetmişten fazla seçmeli dersten kendi belirledikleri on beş dersin yanısıra üniversitemizin diğer bölümleri tarafından sunulan dersler ile öğrencilerimize gerekli esneklik ve serbestliğin sağlanması; yoğunluğu üçüncü ve dördüncü sınıflarda olacak şekilde ilk yıllardan itibaren öğrencilerin seçmeli dersleri alabilmesi planlanmaktadır. Fakültemiz, öğrencilerine en fazla seçim hakkı tanıyan Hukuk Fakültesi olmayı planlamaktadır.

Fakültemizin ulusal ve uluslararası değişim programlarında aktif bir şekilde yer alması planlanmaktadır. Bu amaçla hem Boğaziçi Üniversitesinin hem de akademisyenlerimizin bağlantıları ile çok sayıda saygın üniversite ile ikili ve çok taraflı anlaşmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu itibarla yalnızca öğrenci ve akademik personel gönderen değil, aynı zamanda öğrenci ve akademik personel kabul eden bir fakülte olma hedefi doğrultusunda da çalışmalar yapılacak, öğrencilerimize uluslararası bir atmosferde eğitim alma imkânı sunulacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kontenjanının, vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesini mümkün kılacak sayıda öğrenci ile sınırlı olması hedeflenmektedir. Fakültemizin, ilk öğrenci alımı ile birlikte Türkiye'de öğrenciler tarafın­dan en çok tercih edilecek hukuk fakültelerinden biri olacağı öngörülmektedir.

 

öğretim kadrosu

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim-öğretim hayatına yüksek öğrenimlerini Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış, uzmanlık alanlarında yetkin, başarılı, genç ve dinamik bir akademik kadro ile başlayacaktır. Fakültemize yeni katılan tam zamanlı öğretim üyelerimizin lisansüstü öğrenimlerini gördüğü üniversitelere Queen Mary University of London, London School of Economics and Political Science, University of Oxford, The University of Manchester, University of Durham, University of Leicester ve Université Panthéon-Sorbonne örnek  olarak verilebilir.

 

araştırma

Fakültemiz Türkçe ve İngilizce hukuk literatürünü sadece takip etmeyi değil aynı zamanda yönlendirmeyi ve uluslararası standartlarda araştırmalara ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk alanında disiplinlerarası araştırma eksikliğini giderecek bir yapı kurulacak; ulusal ve uluslararası güncel hukuki meseleleri esas alan araştırma projeleri geliştirilecek ve bu araştırmaların çıktıları doğrultusunda yayınlar üretilerek hukuk  alanına katkıda bulunulacaktır. Bu itibarla Hukuk Fakültesi bünyesinde görev yapan her bir akademisyen kendi uzmanlık alanına göre Boğaziçi Üniversitesi'ndeki diğer fakülte, enstitü ve merkezler ile iş birliği imkânlarını kullanacaktır. Böylece Hukuk Fakültesi ile diğer birimler arasında bir sinerji yaratılacak, birbirini destekleyen ve tamamlayan bu akademik yapı sayesinde üniversitedeki araştırma ortamı ile akademik çıktıların hem nitelik hem nicelik bakımından daha da iyileştirilmesine katkı sunulacaktır.

Hukuk Fakültesi bünyesindeki akademisyenler, hukukun farklı alanlarında ve disiplinlerarası alanlarda çalışacak merkezlerin kurulmasına öncülük edeceklerdir. Örneğin, güncel hukuki tartışmalara göre, yapay zekâ, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, fikri mülkiyet ve inovasyon gibi kavramların hukuk ile etkileşimi ya da hukukun ekonomik analizi üzerine çalışmalar yürüten merkezler kurulabilecektir.

Fakültemizin güncel hukuki meselelerin uluslararası düzlemdeki tartışmalar ışığında ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelendiği bir merkez haline gelme vizyonu doğrultusunda, üniversite kütüphanesinin Türkçe ve İngilizce hukuk literatürü ile özellikle çevrim içi kaynaklara erişim açısından önde gelen üniversite kütüphanelerinden biri olması için yürütülen çalışmalar da hızla devam etmektedir.

 

mezunlarımız

Uluslararası bir atmosferde, çift dilde, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı yönü ile öne çıkan bir hukuk öğrenimi görecek olan mezunlarımız, küresel ölçekte gelişen hukuki meseleleri analiz edebilecek ve bunlara çözüm üretebilecek hukukçular olacaklardır. Esnek ve uzmanlaşmaya imkân tanıyan eğitim programına tabi şekilde ve disiplinlerarası çalışmalar yürüten akademik kadromuzun rehberliğinde lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız temel hukuki bilgiye ek olarak, seçtikleri alanın hukuki detaylarına nüfuz etmelerini sağlayan bir yetkinlik de kazanabileceklerdir.

Mezunlarımız Türkiye’de ve dünyada önde gelen hukuk bürolarında avukatlık yapabilecek; tahkim uyuşmazlıklarında taraf vekili veya hakem olarak yer alabilecek; hakim ve savcı olabilecek; prestijli akademik kurumlarda yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam ederek akademisyenlik yapabilecek; uluslararası düzlemde ise Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde, Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yargı organlarında görev alabilecektir. Fakültemiz öğretim üyelerinin Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle bağlantıları, öğrencilerimizin de mezuniyetlerinden sonra gerek yurt içinde gerek yurt dışında istedikleri kariyer yolunu çizmesinde katkı sağlayacaktır.

 

 

lisans ders programı


1. DÖNEM


2. DÖNEM
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (EN)Türk Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı (TR)
Medeni Hukukun Temel Kavramları veAile Hukuku (TR)
Kişiler Hukuku (TR)İnsan Hakları Hukuku (EN)
Hukuk Teorisi ve Metodolojisi (EN)Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (EN)
Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri (EN)Makroekonominin İlkeleri (EN)
Hukuk Tarihi (EN)Zorunlu Ders (Diğer Bölümler) (EN)
Mikroekonominin İlkeleri (EN)HSS Seçimlik (EN)
Zorunlu Ders (Diğer Bölümler) (EN) 


3. DÖNEM


4. DÖNEM
Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) (TR)Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) (TR)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (TR)Ceza Hukuku Özel Hükümler (TR)
İdare Hukuku I (TR)İdare Hukuku II (TR)
Milletlerarası Hukuk (EN)Türkçe II (TR)
Türkçe I (TR)Bölüm Seçimlik (EN)
Zorunlu Ders (Diğer Bölümler) (EN)Bölüm Seçimlik (EN)
Bölüm Seçimlik (EN)Bölüm Seçimlik (EN)


5. DÖNEM


6. DÖNEM
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) (TR)Ticaret Hukuku (TR)
Ceza Muhakemesi Hukuku (TR)Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (TR)
Medeni Usul Hukuku I (TR)Medeni Usul Hukuku II (TR)
Hukuk ve Ekonomi (EN)Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IBölüm Seçimlik (EN)
Bölüm Seçimlik (EN)Bölüm Seçimlik (EN)
Bölüm Seçimlik (EN)Serbest Seçimlik (EN)


7. DÖNEM


8. DÖNEM
Eşya Hukuku (TR)Milletlerarası Özel Hukuk (TR)
İş Hukuku (TR)İcra ve İflas Hukuku (TR)
Şirketler Hukuku (TR)Miras Hukuku (TR)
HSS Seçimlik (EN)Bölüm Seçimlik (EN)
Bölüm Seçimlik (EN)Bölüm Seçimlik (EN)
Bölüm Seçimlik (EN)Bölüm Seçimlik (EN)
Bölüm Seçimlik (EN)Bölüm Seçimlik (EN)

 

 

bölüm seçmeli ders listesi

 • Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk
 • Hukuk ve Sanat
 • Dezavantajlı Gruplar ve İnsan Hakları
 • Hayvan Hakları Hukuku
 • Hukuk ve Kamu Politikası
 • Uluslararası Hukukta Uyuşmazlık Çözümü
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi
 • Uluslararası Deniz Hukuku
 • Hukukta Uygulamalı Araştırma Yöntemleri
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • İnsan Hakları Felsefesi
 • Kamu İhale Hukuku
 • Küresel Yönetişim
 • İmar Hukuku
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
 • Regülasyon Hukuku
 • Karşılaştırmalı İdare Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • İdare Hukuku ve Kişisel Haklar (İdari Adalet)
 • Uluslararası Ceza Hukuku
 • İnternet ve Kişilik Hakları
 • Karşılaştırmalı Ceza Hukuku
 • İnfaz Hukuku
 • Ekonomik Suçlar
 • Uluslararası Ekonomi Hukuku
 • Bağımsız İdari Otoriteler
 • Ceza Hukuku ve Bilişim Teknolojileri
 • İnternet Hukuku
 • Ceza Hukukunda Yeni Aktörler
 • Uluslararası Örgütler Hukuku
 • Elektronik Ticaret ve Elektronik Sözleşmeler
 • Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku
 • Karşılaştırmalı Sözleşmeler Hukuku
 • Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Kara Taşıma Hukuku
 • Finans Hukuku
 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Medya Hukuku
 • Tarım ve Gıda Hukuku
 • Kriminoloji
 • Yeni Çalışma Modelleri ve İş Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • İş Dünyası, İnsan Hakları ve Sürdürülebilirlik
 • Elektronik Haberleşme Hukuku
 • Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Büyük Veri Hukuku
 • Sivil Havacılık Hukuku
 • Tahkim Hukuku
 • Dijital Ekonomi ve Vergi Hukuku
 • Uluslararası Yatırım Hukuku
 • Uluslararası Vergi Hukuku
 • Siber Güvenlik Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Vatandaşlık Hukuku
 • Kambiyo Senetleri Hukuku
 • Kurumsal Finans
 • Banka Hukuku
 • Dijital Piyasaların Düzenlenmesi
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • Uluslararası Çalışma Hukuku
 • Çevrim içi Uyuşmazlık Çözümleri
 • Arabuluculuk Hukuku
 • Patent ve Faydalı Model
 • Marka ve Coğrafi İşaretler Hukuku
 • Moda Hukuku
 • Haksız Rekabet ve Haksız Ticari
 • Uygulamalar Hukuku
 • Birleşme, Devralma ve Şirket Yeniden
 • Yapılandırmaları
 • Sigorta Hukuku
 • Avukatlık Hukuku
 • Veri Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması