Mühendislik Fakültesi

      

1863 yılında kurulan Robert Kolej bünyesinde ilk mühendislik bölümleri, 1912 yılında açılmıştır. Günümüzde Mühendislik Fakültesi çatısı altında Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır. Bilim ve endüstri alanındaki gelişmelere katkıda bulunacak nitelikte ve uluslararası seviyede bir mühendislik kariyerini hedefleyen gençleri eğitmeyi amaçlayan programlar sunan Mühendislik Fakültesi,  özgörevini, mezunlarının mühendislik mesleklerinde yenilikçi ve öncü rol oynayabilecek şekilde gelişimlerini sağlamak, özgün araştırmalarla mühendislik bilgi ve teknoloji seviyesini yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınma için topluma profesyonel hizmetlerle katkıda bulunmak olarak belirlemiştir.

Fakültemiz her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında dereceye giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği, Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan mühendislik fakültesidir. 2018-2019 öğretim yılında Mühendislik Fakültesinde toplam 3915 öğrenci (2787 lisans, 1928 lisansüstü öğrencisi) bulunmaktadır. Bu üstün başarılı öğrenciler, kendi potansiyellerini tümüyle hayata geçirebilme becerisine sahip, akademik ve sosyal alanda başarılı, entelektüel, bağımsız düşünebilen, girişimci, yaratıcı, özgüven sahibi ve lider vasıflı b olarak yetişmektedirler.

Lisans Eğitimi

Mühendislik Fakültesi’nin tüm lisans programları, doğa bilimleri, mühendislik bilimleri ve insan ve toplum bilimlerinden oluşan temel üzerine kurulmuştur. Eğitimin ilk yılında tüm öğrenciler genelde doğa bilimleri dersleri almakta, temel mühendislik dersleri ikinci yıldan başlayarak ağırlık kazanmaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin eğitim programı; (i) doğa bilimleri dersleri, (ii) mühendislik temel dersleri, (iii) mühendislik uzmanlık dersleri, (iv) tamamlayıcı dersler, (v) insan ve toplum bilimleri derslerinden oluşmaktadır. Mühendislikte uzmanlık dersleri ve tamamlayıcı dersler, kişisel ilgi alanlarına ve kariyer tercihlerine bağlı olarak bölüm dersleri arasından veya bölümlerce belirlenmiş seçmeli ders havuzlarından alınabilir. Öğrenciler, ilk günden başlayarak akademik gelişimleri, ders seçimleri ve diğer konularda sürekli olarak bir danışman öğretim üyesinden destek alırlar.

Lisansüstü Eğitim

Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilişsel Bilim gibi disiplinlerarası dallarda yüksek lisans eğitimi verilmekte, iş dünyasından gelen mühendislere yönelik olarak tasarlanmış Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Otomotiv Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi ile Yakıt ve Enerji Teknolojileri ikinci eğitim tezsiz yüksek lisans programları sürdürülmektedir. Mühendislik Fakültesi’nin Avrupa’da çeşitli okullarla doktora düzeyinde özel anlaşmaları bulunmaktadır.

Uluslararası Tanınmışlık

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde mühendislik programlarını inceleyerek lisans eğitimi düzey ve kalitelerini değerlendiren başlıca kuruluş olan ABET (Acreditation Board for Engineering and Technology) 1998, 2004, 2010 ve 2016 yıllarında Mühendislik Fakültesi bünyesindeki tüm lisans programlarını detaylı olarak incelemiş ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinde verilen mühendislik lisans programlarıyla denk olduklarını belirten akreditasyon belgesi vermiştir.

Öğretim Kadrosu

Fakültemizde eğitim, alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük eden, küresel düzeyde araştırmalar yürüten, uluslararası tanınırlığa sahip geniş bir öğretim kadrosu tarafından verilmektedir. Öğretim kadrosu, tam zamanlı 100 öğretim üyesi ile tam ve yarı zamanlı 124 öğretim elemanı ile toplam 224 kişiden oluşmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin %73’ü doktora derecelerini yurt dışındaki üniversitelerden, %27’si yurt içindeki önde gelen üniversitelerden almışlardır.

Araştırma

Mühendislik Fakültesi, üniversitenin araştırmaya verdiği öncelik çerçevesinde, araştırma ve yeni bilginin üretilmesini temel hedef olarak benimsemiştir. Bu çerçevede teknoloji üreten ve bu bilgiyi aktarabilen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürekliliği sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz de bizzat araştırma projelerinde yer almaktadırlar. Fakülte bünyesinde TÜBİTAK, İSTKA, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, NATO gibi kuruluşlar ile IBM, Türk Telekom AŞ, ERICSSON, Ford-Otosan, gibi özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir.

Mezunlarımız

Akademik çalışmalara devam etmek isteyen lisans mezunlarımızın büyük çoğunluğu Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Princeton University, Harvard University, Columbia University, Yale University, University of California, University of Illinois, Purdue University, ETH Zurich, Technische Universitat Eindhoven, Delft University of Technology, Ecole Polytechnique Ecole Centrale Paris gibi seçkin üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına burslu olarak kabul edilmektedirler. Fakültemizde sunulan doktora programlarından 1979-1980 ve 2018-2019 akademik yılları arasında 569 kişi mezun olmuştur. Bu mezunlarımızın %60’u yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üniversitelerde akademisyen olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Özel sektörde kariyer hedefleyen mezunlarımız ise General Electrics, Microsoft, Toyota, IBM, Intel, Ford, Mercedes, Siemens, Henkel, Novartis, Pfizer, Dupont, Roche, Unilever, GlaxoSmith Kline ve Procter&Gamble gibi uluslararası şirketlerde başarıyla iş hayatlarına devam etmektedirler. Son yıllarda özellikle CEO ve diğer üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan ve kendi teknolojik yenilikçi şirketlerini kuran mezunlarımızın sayısında hızlı bir artış gözlenmektedir.