Yönetim Bilimleri Fakültesi

      

1995 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) olarak kurulan ve 2022 yılında fakülteye dönüştürülen Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF), dört yıllık eğitim sonucunda lisans derecesi vermekte olan Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Rekabet ve Ticaret ile Sürdürülebilir Turizm Yönetimi alanlarında yüksek lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora eğitimi verilmektedir.

Alanlarında ilk olma özelliğini taşıyan Yönetim Bilimleri Fakültesi bölümleri, hızla değişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, özdeğerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Günümüz yönetim anlayışı, uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinlerarası çalışmayı da gerektirmektedir. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan bölümlerimiz; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcılığa açık, kritik düşünce ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Lisans Eğitimi

Lisans eğitiminin ilk yıllarında yönetim bilimleri, ekonomi, hukuk, sayısal yöntemler ve bilgi teknolojileri alanlarının temel konularında; 3. ve 4. yıllarda ise uzmanlık alanlarındaki akademik altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, eğitimleri süresince kendi bölümleri yanı sıra ve üniversite içindeki farklı bölümlerden çeşitli seçmeli dersler almaktadır. İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince gibi yabancı dil derslerini zorunlu veya seçmeli olarak alan öğrencilerimiz; zorunlu staj kapsamında da bilgilerini uygulama imkânı bulmaktadır. Başarılı öğrenciler çift anadal ve yandal yapabilmekte ve Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına katılabilmektedirler.

Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Rekabet ve Ticaret, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret Yönetimi yüksek lisans programları ile Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programı da yürütülmektedir. 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz yüksek lisans programlarımızda, 2019-2020 akademik yılı itibariyle toplam 177 öğrenci bulunmaktadır. Bu programlardan mezun olanların sayısı 350’yi geçmektedir.

Öğretim Kadrosu

Bölümlerimizdeki çokdisiplinli eğitim hedefi buna uygun olarak farklı disiplinlerden gelen nitelikli öğretim kadrosu ile sağlanmaktadır. Fakülte bünyesinde 33 öğretim üyesi ve 5 öğretim görevlisi görev almaktadır. Değişim programları kapsamında gelen yabancı öğretim üyeleri, derslere katılmakta, seminerler vermekte ve böylece öğrencilerin küresel bakış açısı kazanabilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bölümlerimiz, sektörlerinde uzmanlaşmış kişilerden de yarı zamanlı öğretim elemanı olarak yararlanmaktadırlar.

Araştırma

Uluslararası ticaretturizm ve bilişim alanları başta olmak üzere, öğretim kadrosunun uzmanlık alanlarında teorik ve uygulamaya yönelik akademik araştırmalar üstlenmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca, bölümler kendi alanlarında sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenlemektedir. Fakülte bünyesinde Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve özel sektör kuruluşları gibi çeşitli kaynaklardan desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. 2000 yılından bu yana 100’den fazla proje üstlenilmiştir.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın yaklaşık %30’u yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler. Profesyonel iş hayatına atılan mezunlarımız ise, önde gelen ulusal ve çokuluslu şirketlerde görev almaktadırlar. YBF mezunlarının önemli bir bölümü kariyerlerini yönetim kademelerinde sürdürmektedirler.