fizik

      

Fizik Bölümü Araştırma Laboratuvarları

Astrofizik Laboratuvarı

Günümüze ait ve gerektiğinde eski nesil X-ışın uydularından alınmış veriler çözümlenmekte ve çeşitli X-ışın kaynaklarının fiziksel olarak anlaşılması amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bir süredir yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarla oluşturulmuş bir grupla optik -görsel bölge- astronomi gözlemleri, gamma ışınları gibi, elektromanyetik bölgenin diğer pencerelerinden de gözlemlere başlanmış ve hatta bu gözlemler geliştirilmiştir. Bu alanda her türlü alt yapı inşa edilmiştir. Bu gruba teorik alandan da elemanlar iştirak etmiş olup, geniş bir çerçeveden galaktik ve ekstra galaktik astronomi-astrofiziğin pek çok değişik alanlarında, örneğin galaksi kümeleri, nötron yıldızları, kara delikler, karanlık madde vb. güncel alanlarda gözlemsel olarak çağdaş çalışmalar yapılmaktadır.

Engin Arık Yüksek Enerji Fiziği Instrumentasyon Laboratuvarı

Bu laboratuvarda ATLAS ve CMS üstüne çalışılmaktadır. Bölümün ATLAS deneyinde çalışan grubunu içermektedir. Bu laboratuvarda müon yarı ömrü deneyi seti ve ilgili bazı elektronik setler bulunmaktadır.

Fiber Optik Laboratuvarı

Nano-parçacıkların fiziği, nano-parçacıkların spektroskopisi ve time-resolved görüntüleme, kuantum noktalar, fotonik kristaller, fiber optik sensörler, optik topografi ve kuantum iletişim üstüne çalışmalar yapılmaktadır.

İKlim Değİşİkliğİ Araştırma Laboratuvarı

İklim değişikliği Araştırma Laboratuvarı’nda Bölgesel İklim Modellemesi teknikleri kullanılarak yüksek çözünürlükte bölgesel iklim öngörüleri hazırlanmaktadır. Bu öngörülerden zamansal ve mekansal sektörel etki analizleri çıkartılmaktadır. Analizlerinin ana kullanım alanı sağlık, tarım ve enerji sektörleridir. Üretilen projelerde sözü geçen alanlarda faaliyet gösteren bakanlıkların ve özel sektörün de katkısı bulunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda üniversitemizdeki değişik enstitülerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırma çalışmalarını sürdürmektedirler.

Katı Hal Fiziği Laboratuvarı

Yarı iletken ince film aygıtlarının üretimi, yapısal, elektronik, optoelektronik ve termal özelliklerinin karakterizasyonu ve katı hal bellek, güneş pili, sensör gibi ileri teknoloji uygulamaları araştırılmaktadır.

Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarın araştırma konusu hadron (güçlü kuvvetle bir arada tutunabilen quark kümeleri) yapısının ve aralarındaki etkileşimlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç için çeşitli ülkelerde yapılan deneylere, veri edinim sistemleri geliştirilmesi gibi teknik destekler verilmekle birlikte veri analizi yapılmakta ve laboratuvarda bulunan yüksek performanslı bilgisayar sistemi ile Lattice QCD temelli teorik hesaplar gerçekleştirilmektedir.

Nanomanyetizma ve Spin Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı (Buspın)

Bu laboratuvarda, ileri nanofabrikasyon teknikleri kullanılarak üretilen ince film nano-mıknatıs yapılarının ve diğer spintronik aygıtların statik özellikleri ve radyo frekans (RF) dinamik özellikleri ile manyetik bellek ve sensör teknolojileri uygulamaları araştırılmaktadır.

Medikal ve Biyolojik Fizik Araştırma Laboratuvarı

Kanser fiziği, kanser modellemesi ve kanser görüntülemesi üstüne çalışılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 350 bin kanser hastası bulunmakta ve sayı hızla artmaktadır. Dolayısıyla kansere çok-disiplinli, özgün yaklaşımlar gerekmektedir. Bu laboratuvarın amacı, kansere biyoloji bilgisiyle donanmış fizikçi gözüyle bakmak, araştırmak ve anlamaktır. Ayrıca zarasız, ucuz ve taşınabilir optik ve akustik kanser görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi de ilgi alanının içindedir.

 

Fizik Bölümü Eğitim Laboratuarları

Fizik Bölümü’nde dördü başlangıç seviyesindeki fizik derslerinin laboratuvarları olmak üzere yedi adet eğitim laboratuvarı bulunmaktadır.

Başlangıç Dersi Laboratuvarları

Bu dört laboratuar Phys 101, 102, 121, 130, 201 ve 202 derslerinin, laboratuar kısmı için kullanılmaktadır. Bu laboratuarlarda her ders için dönem başına yaklaşık sekizer deney yaptırılmaktadır. Bu laboratuarların günlük kullanımında yardımcı olan iki teknisyen vardır. Bu laboratuarlar bölüm elemanımız Öğr. Gör. Zuhal Kaplan ağırlıklı olmak üzere, bölümümüz araştırma görevlileri tarafından yürütülmektedir.

Bilgisayar Laboratuvarı (H-Bar)

Fizik bölümü elemanlarının ağırlıklı olarak, fizik bölümü öğrencileri için açtığı yoğun bilgisayar kullanımını içeren derslerde kullanılmaktadır. Yaklaşık 10 adet PC bulunmaktadır.

Elektronik Laboratuvarı

Phys 331, 332, 491 ve 492 derslerinde kullanılmaktadır. Bu laboratuarda breadboard, osiloskop, iki dijital multimetre ve frekans jeneratörü olmak üzere 10 adet elektronik deney kurma ve çözümleme seti bulunmaktadır. Ayrıca sayısal devrelerde kullanılmak üzere breadboard setleri ve bir adet microprocessor eğitim seti de bulunmaktadır.

Modern Fizik Laboratuarı

İleri fizik deneylerinin ikişer kişilik gruplar halinde yapıldığı, bazı deneyler için karanlık odası bulunan bir laboratuarımızdır. Bu laboratuar Phys 337, 442, 443, 491,492, 551 ve 552 derslerinde kullanılmaktadır. Bu laboratuarda yapılan deneyler, Franck-Hertz, Radyoaktif bozunma, Cavendish, Gamma-ışını spektroskopisi, saçılım, lazer, elektronun e/m değerinin ölçümü, fotoelektrik, Fabry-Perot, X-ray, elektron kırınımı, Rutherford saçılımı, fiber optik uygulamalar türünde deneylerdir. Ayrıca bölümün demonstrasyon setlerinin çoğu da bu laboratuardadır.