iktisadi ve idari bilimler fakültesi

      

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

150 yılı aşkın bir mükemmellik ve yenilikçi eğitim geleneğinin içinde, temelleri 1958 yılında Robert Kolej bünyesinde kurulan İş İdaresi ve Ekonomi Yüksekokulu’na dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin temel misyonu titizlikle seçilmiş akademik kadrosuyla potansiyeli en yüksek olan öğrenci grubuna mükemmel bir eğitim vermek; eleştirel düşünen, çok yönlü, çalıştığı alanda üstün başarıya ulaşan, çevreye duyarlı ve topluma katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir.

Her yıl öğrenci Seçme Sınavı’nda dereceye giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği ve tüm bölümleri (taban puanı açısından) ülkemiz üniversiteleri arasında ilk sırada yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin toplam 2.715 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 2.442’si lisans, 174’ü yüksek lisans ve 94'ü doktora öğrencisidir.

Lisans Eğitimi

Fakültemiz, her üç bölümünün de son dönemde revize ettiği dünya standartlarında ders programları ve çok zengin ders seçenekleri ile öğrencilere farkı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sağlayan bir öğretim programına sahiptir. Bu doğrultuda, lisans programlarının ilk yılında öğrencilere alt yapı oluşturmaya yönelik temel ve sosyal bilimler alanlarında ana dersler verilir. Fakülte bünyesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler 3. ve 4. sınıflarda seçimlik dersler yoluyla o bilim dalının özel konularında uzmanlaşmayı tercih edebilirler.

Programlardaki esneklik, hem belirli bir uzmanlık alanında yoğunlaşma, hem de farklı disiplinlere ait dersleri alma konusunda öğrenciye önemli bir serbestlik sağlar. Ayrıca, çift anadal programları ile öğrenciler gerekli akademik koşulları sağladıklarında iki lisans programından aynı anda mezun olabilirler. Yan dal programlarımızla da, öğrencilerimize öğrenim hayatını farklı disiplinlerden alınan derslerle zenginleştirme seçeneği sunulmaktadır. 

İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Grekçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Rusça gibi birçok dünya dilini öğrenme olanağı bulan öğrencilerimiz, dünyanın en seçkin üniversitelerinin ilgili bölümleriyle yapılan değişim programları kapsamında farklı kültürleri yerinde öğrenme fırsatını yakalamakta ve öğrendiklerini farklı ortamlarda ifade edebilme yeteneğini geliştirmektedirler. Fakültemiz, yurtdışı bağlatılarına önem vermekte ve yurtdışında kendi alanında yüksek itibara sahip üniversitelerle işbirlikleri yoluyla öğrencilerimize sunulan olanakları geliştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fakültemizde, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla uluslararası akademik çevrelerce tanınan 64 tam zamanlı öğretim üyesi ve 28 araştırma görevlisini bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca, 28 öğretim üyesi yarı zamanlı olarak görev yapmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin yüzde 97’si yurt dışındaki, üniversitelerden doktora derecelerini almışlardır. Fakültemize yeni katılan kadromuzun genç ve dinamik öğretim üyelerinin doktoralarını aldıkları okullara örnek olarak Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, London School of Economics and Political Science, NYU, ve Stanford Üniversitesi verilebilir. Ayrıca birçok seçkin yabancı uyruklu konuk öğretim üyesi de Fakültemizde dersler vermekte, seminerlere ve araştırma projelerine katılmaktadır. Farklı kültürlerden gelen hocalarımız her zaman Fakültemizin önemli bileşenlerinden olmuş, gelişimimize katkılar sağlamışlardır.

Araştırma

Fakültemizin kültüründe öğretim kalitesi kadar araştırma niteliği de ön planda tutulmalıdır. Öğretim üyelerimiz güncel ve kritik konularda yapılan çalışmaları titizlikle takip ederek teori ve uygulama alanlarında kurumlara, bireylere ve genel olarak topluma fayda sağlayacak araştırma projeleri gerçekleştirmektedirler. Bu araştırma projeleri sonucunda kritik sorulara cevap bulmasına katkı sağlayarak güncel yazını geliştirmeye devam etmektedirler. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası araştırmaları yürüterek sosyal bilimler alanında üniversitemizin adını ön sıralarda tutmayı hedeflemektedir. Araştırmalar için DPT, TÜBİTAK, AB ve özel sektör kuruluşlarından proje desteği alınmaktadır.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 20’si, yurt dışında burslu olarak lisansüstü çalışmalara kabul alırken, diğer bir yüzde 20’si de yurt içindeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaktadır. Mezunlarımızın kabul aldıkları üniversiteler arasında Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, LSE, MIT, Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, INSEAD ve Cornell Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen eğitim kurumları yer almaktadır. Diğer mezunlarımız yurt içinde veya yurt dışında, önde gelen devlet ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatlarına başarıyla devam etmektedir.

Öğretim üyesi - öğrenci ilişkileri

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve memnuniyetlerini değerlendirmek Fakültemiz için öncelikli önemdedir. Bu amaçla her dönem yapılan ders değerlendirme anketlerinin yanı sıra öğrencilerin birebir fikirlerini alabilmek için bölümlerimiz ‘odak grup görüşmeleri’ düzenlemektedir. Fakülte öğrenci temsilcimiz, Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Öğretim üyelerimiz, öğrencilere birebir akademik danışmanlık yapmaktadır. Öğretim üyelerine öğrencilerin erişimi “açık kapı” politikamız gereği son derece kolaydır. Ayrıca, Öğrenci Asistanlığı müessesesinin etkin bir şekilde varlığını sürdürdüğü Fakültemizde, öğrencilerimizin öğretim üyeleriyle birçok projede beraber çalışma olanağı da bulunmaktadır.

Fakültemizi farklı kılan etmenler

Temelleri 1958 yılında kurulan Robert Kolej İş İdaresi ve Yüksekokulu’na dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Türkiye’de bu eğitimi veren en saygın ve en köklü fakülte olarak yerini almıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli ve her biri uluslararası alanda itibar sahibi akademik kadrosu ve seçkin öğrenci profili öncelikli tercih edilmesinin ana sebeplerindendir. Eğitim alanındaki gelişme ve girişimlere öncülük etmesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz yüksek öğretimde bir marka olarak varlığını sürdürmektedir.

Fakültemizin öğrencileri klasik eğitim sistemlerinden farklı olarak sadece akademik eğitimden ibaret olmayan öğrenim olanaklarına sahiptirler. Öğrencilerimiz sanat, edebiyat, kültür ve spor alanlarındaki çok zengin seçmeli ders seçenekleri ile kendilerine artı değer kattıkları bir eğitim hayatı yaşamaktadırlar. Okulun çok çeşitli kulüpleri ile esnek ve zengin ders programları birleştiğinde, öğrencilerimiz kendilerini ve yeteneklerini keşfetme olanağını bulmaktadırlar.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamındaki bölümlerde kazanılabilecek en büyük değer ‘öğrenmeyi öğrenmek’ yetisi iken, bu eğitimi Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü, sosyal, çok yönlü ve itibarlı bir üniversitede almak bir ayrıcalıktır. İstanbul’un merkezinde, özgür düşünceyi teşvik eden bir kampüste olmanın avantajları, çok çeşitli kulüp faaliyetleri ve öğrenci kalitesiyle Boğaziçi kültürünün beraberinde getirdiği sosyalleşme ortamı, mezunları arasındaki sıkı bağlantılar ve uluslararası camiadaki bilinirliği ve işbirlikleri Boğaziçili olmayı daha da ayrıcalıklı kılmaktadır.