inşaat mühendisliği

      

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları

Hidrolik Laboratuvarı

Hidrolik Laboratuvarı Güney Kampüs'te Mühendislik Binası zemin katında 150 m² alana kurulmuş ve 1997 yılında faaliyet geçmiştir. 2001 yılında Garanti Bankası'nın katkılarıyla, döşemesi, güç üniteleri ve havalandırma sistemleri yenilenen laboratuvar lisans çalışmalarına ve lisansüstü araştırma projelerine hizmet verebilmektedir. Basınç Merkezi Aparatı, Parçacık Transport Kanalı, Hidroloji Aparatı, Eğimli Akış Kanalı, Dalga İnceleme Monitoru, Laboratuvarda bulunan cihazlardan bazılarıdır.

Araştırma Alanları

 • Kıyı ve Liman Mühendisliği
 • Kıyı Morfolojisi

 

Malzeme Laboratuvarı

Malzeme Laboratuvarı Kuzey Kampüs'te 300 m² alana kurulmuş olup, taze ve sertleşmiş beton, beton bileşenleri, tahribatsız malzeme testleri, korozyon testleri, çelik-beton aderans testleri gibi çeşitli konularda hizmet verebilmektedir.

Laboratuvarda, 3000 kN basınç ve 100 kN eğilme kapasiteli Otomatik Hidrolik Test Makinesi, -10 ile +60 0C aralığında çalışan Nem Kabini, 600 kN kapasiteli Reihle Hidrolik Test Makinesi, 400 kN kapasiteli Üniversal Hidrolik Test Makinesi, Kloride Geçirgenlik Test Ekipmanı ile çeşitli ölçüm cihazları bulunmaktadır.

Araştırma Alanları  

 • Mühendislik Malzemeleri
 • Yapı Mühendisliğinde Ölçüm Teorisi ve Ölçüm Sistemlerinin Dizaynı
 • Yüksek Dayanımlı Betonlar

 

Yapı Laboratuvarı

Yapı Laboratuvarı Kuzey Kampüs'te 500 m² alana kurulmuş olup, 2000 kN kapasiteli bir Reaksiyon Duvarı, bir adet 1500 kN, bir adet 1000 kN kapasiteli Actuator, 250 kN kapasiteli bir Dinamik Yükleme Actuator'ı, yük çerçeveleri, 600 kN kapasiteli bir Betonarme Yük Kirişi ve çeşitli ölçüm cihazları ile donatılmıştır. Ayrıca testler esnasındaki bilgi akışını toplamak ve değerlendirmek için iki adet çok girişli elektronik veri kaydedici cihaz bulunmaktadır. Bütün mekanik test sistemleri, gerekli çalışma gücünü 36 kW'lik bir Hidrolik Güç Ünitesinden temin etmektedirler.

Araştırma Alanları  

 • Betonarme
 • Öngerilmeli / Artgerilmeli Betonarme
 • Köprü Dizaynı
 • Depreme Karşı Yeni Güçlendirme Metodları
 • Fiber-Güçlendirmeli Polymer Betonlar

 

Zemin Mekaniği Laboratuvarı – Geoteknik

Zemin Mekaniği'nin kurucusu Karl von Terzaghi tarafından, Robert Kolej'de bulunuduğu dönem içinde kurulan ve bu özelliği ile dünyada ilk kabul edilebilecek Zemin Mekaniği Laboratuvarı, birçok tez çalışmasının sürdürüldüğü tam donanımlı bir araştırma birimidir. Kuzey Kampüs'te 250 m2 alana kurulmuş olan Laboratuvarda, lisans ve lisansüstü düzeylerde çeşitli deneyler yapılmaktadır. Her dönem tekrarlanan lisans deney programında yer alan deneyler şunlardır: Özgül Ağırlık Deneyi, Mekanik Dane Çapı Analizi, Hidrometre Deneyi, Atterberg Limitleri Deneyi, Kompaksiyon Deneyi, Hidrolik Geçirgenlik Deneyi, Konsolidasyon Deneyi, Kesme Kutusu Deneyi, Serbest Basınç Deneyi, CBR Deneyi ve 3-eksenli Gerilme Deneyi.

Araştırma Alanları

 • Çevre Geotekniği
 • Zemin İyileştirmesi
 • Geo-malzemeler

 

Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı

Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuarı, 15 m. yükseklikte bir çatı vinci ile donatılmış 500 m2’lik bir kapalı deney alanı içermektedir. Laboratuvar bir rijit döşeme, 2000kN kapasiteli bir tepki çerçevesi, çeşitli yükleme çerçeveleri, servo-hidrolik bir yükleme düzeneği, kapasiteleri 200kN-1500kN arasında değişen statik ve dinamik yükleme silindirleri ve son teknoloji ürünü hidrolik kontrol ve veri toplama sistemleri bulundurmaktadır. Laboratuvar ayrıca kapsamlı bir yük ve deplasman sensörü envanterine ve harmonik titreşim aygıtı, darbe jeneratörü ve ivmeölçerlerden oluşan dinamik saha deneyi ekipmanına sahiptir. Bu ekipmanın tümü büyük ölçekli taşıyıcı elemanların ve sistemlerin çeşitli yükleme koşulları ve deprem etkileri altında deneysel olarak incelenmesi için kullanılmaktadır. Laboratuar ayrıca lisansüstü öğrenciler ve öğretim üyeleri için ofisler ve çalışma alanları bulundurmaktadır. Laboratuvarda yürütülen  çalışmalar, kapsamlı bilimsel araştırma yöntemleri ile mühendislik uygulamalarındaki en yeni gelişmeleri birleştirmeyi amaçlamaktadır.       

Araştırma Alanları

 • Betonarme Yapı Elemanları ve Sistemleri
 • Öngermeli / Ardgermeli Sistemler
 • Depreme Karşı Güçlendirme Yöntemleri
 • Lifli Polimer ile Güçlendirme Uygulamaları
 • Çelik Yapı Sistemleri
 • Dinamik Saha Deneyleri
 • Yapı Sağlığı İzlenmesi Uygulamaları