işletme

      

İşletme Bölümü

Tel: 0212 359 6503

Web: www.mgmt.boun.edu.tr

e-posta: baris.yagmur@boun.edu.tr

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Bölümümüz, işletme alanında; 21. Yüzyılın değişen küresel, ekonomik, teknolojik ve çevresel koşullarına uyum sağlayan, stratejik konularda isabetli ve etkili kararlar verebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin vizyon sahibi, rekabetle başa çıkabilecek, sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı ve işbirliğine açık bireyler olarak yetişmelerine ve gerekli liderlik özelliklerini geliştirmelerine olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz eğitim programından öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yönetici pozisyonlarında başarılı olmalarını sağlayacak donanım ve becerileri edinerek mezun olmaktadır.

Derslerde, öğrencilerimizin profesyonel hayatlarında kullanabilecekleri uygulamalar üzerinde durulmakta, yeni teknolojik gelişmelere yönelik eğitimler verilmekte ve felsefeden matematiğe, psikolojiden güzel sanatlara kadar uzanan geniş bir yelpazede ders seçme olanağı sunulmaktadır. Ayrıca ders uygulamaları sırasında düzenlenen bireysel çalışmalar ve grup projeleriyle öğrencilerimizin bireysel üretim ve  takım çalışmaları konularında gerekli bilgi ve deneyimlere sahip olmalarına imkan verilmektedir.

Çok Yönlü Ders Programı

Öğrencilerimiz ilk iki sene temel ve sosyal bilimler dallarındaki derslerle geniş bir bakış açısına sahip olurken üçüncü ve dördüncü yıllarda ise çağdaş işletme biliminin finans, pazarlama, yöneylem yönetimi , yönetim ve organizasyon ve stratejik yönetim gibi ana konularında eğitim görmektedirler. Bunların yanında, liderlik, iletişim, ekip çalışması, veri ile karar verme gibi konularda temel yönetim becerileri kazandırılarak öğrenciler profesyonel yaşama hazırlanmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri; Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümleri ile Çift Anadal Programı (ÇAP) çerçevesinde iki bölümü aynı anda bitirme şansına da sahip olabilirler.

Uluslararası Deneyim

Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programı ile Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin yanı sıra; ABD, Kanada, Avustralya ve Uzak Doğu ülkelerinde bulunan belli başlı üniversitelerle olan değişim programı anlaşmaları çerçevesinde bölümümüzden her yıl 60-70 civarında öğrenci değişim programları aracılığıyla dünyanın diğer seçkin üniversitelerine gitmektedir.

Lisansüstü eğitime devam eden mezunlarımız

Mezunlarımızın yaklaşık %34’ü yüksek lisans, %11’i de doktora yaparak akademik çalışmalarına dünyanın ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinde devam etmektedir. Mezunlarımızın devam ettikleri üniversiteler arasında Harvard Business School, Stanford Business School, Columbia Business School, Yale University, INSEAD, London School of Economics, Boston University, California State University, Washington State University gibi seçkin okullar bulunmaktadır. Mezunlarımızın bir çoğu doktoralarını yurt dışında tamamlandıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek gerek üniversitemizde gerek ülkemizdeki önde gelen diğer üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.

İş hayatına atılan mezunlarımız

Profesyonel iş yaşamını tercih eden mezunlarımız da önde gelen yerel ve uluslararası şirketlerden iş teklifleri almaktadırlar. Mezunlarımız bugün önemli kuruluşların CEO’ları, ülkemizin önde gelen sanayicileri, siyasetçileri ve girişimcileri arasında bulunmaktadır. Yurtdışında da çeşitli sektörlerde kilit yönetici pozisyonlarında bulunan başarılı mezunlarımız bulunmaktadır.

Eğitim ve Araştırma Konuları

Finans

 • İşletme Finansı
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Yatırım Analizi
 • Davranışsal Finans
 • Uluslararası Finans
 • Türev Araçları
 • Portföy Yönetimi
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Yaratıcı Endüstriler için Finans
 • Bankacılık

Muhasebe

 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Denetim

Pazarlama

 • Reklam
 • Fiyatlandırma
 • Tüketici Davranışı ve Psikoloji
 • Stratejik Pazarlama
 • İlişkisel Pazarlama
 • E- Ticaret
 • Satış Sonrası Hizmet
 • Sosyal Medya
 • Uluslararası Pazarlama

Yönetim

 • Örgüt Kuramı
 • Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Örgütsel Davranış
 • Değişim Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Uluslararası Yönetim

Sayısal Yöntemler

 • Yöneylem Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetsel Karar Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Veri Bilimi

İşletmecilik ve Hukuk

 • İş Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İş İletişimi

Girişimcilik ve İnovasyon

 • Girişimcilik
 • İş Planı
 • Stratejik Yaklaşım

Çift Anadal programları

Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Batı Dilleri ve Edebiyatları, bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

Yandal programları

İşletme Bölümünde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için İşletme Yandal Programı yürütülmektedir.

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

AD

102

Yönetime Giriş

AD

131

Hukuka Giriş (1)

EC

101

İktisada Giriş (1)

EC

102

İktisada Giriş (2)

MATH

101

Matematik (1)

MATH

102

Matematik (2)

PSY

101

Psikolojiye Giriş (19

POLS

101

Siyaset Bilimine Giriş

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

---

---

Genel Seçmeli

HSS

---

HSS Seçmeli (1)

HSS

---

HSS Seçmeli (2)

3. DÖNEM

4. DÖNEM

AD

213

Finansal Muhasebe

AD

214

Yönetim Muhasebesi

AD

220

Örgüt Yönetimi

AD

242

Stratejik Pazarlama Yönetimi

AD

251

Yönetim İstatistiği (1)

AD

252

Yönetim İstatistiği (2)

EC

203

Mikroekonomi (1)

AD

204

İş İletişimi

CMPE140       Ekonomi ve İşletme için Bilgisayara GirişEC205Makroekonomi (2)
TK221Türkçe (1)AD 231İşletme Hukuku
------Genel SeçmeliTK222Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

AD

311

Kurumsal Finans

AD

312

Para ve Banka

AD

353

Yönetim Bilimi

AD

351

Yöneylem Yönetimi

AD

302

Araştırma Yöntemleri

AD

---

Bölüm Seçmelisi

---

---

Genel Seçmeli

AD

---

Bölüm Seçmelisi

---

---

Genel Seçmeli

---

---

Genel Seçmeli

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

AD

401

Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim

AD

408

Stratejik Yönetim

AD

497

Mezuniyet Projesi

AD

409

İş Etiği

AD

452

Bilgi Sistemleri Yönetimi

AD

---

Bölüm Seçmelisi

AD

---

Bölüm Seçmelisi

AD

---

Bölüm Seçmelisi

AD

---

Bölüm Seçmelisi

AD

---

Bölüm Seçmelisi