kimya mühendisliği

     

Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları

Biyosistem / Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı

Biyosistem mühendisliği araştırma grubu tarafından yürütülen deneysel ve hesapsal araştırma projeleri, sistem biyoloji yaklaşımları kullanılarak yeni ürün geliştirilmesi için akılcı tasarım stratejilerinin belirlenmesi, metabolik ve biyosistem/genetik mühendisliği teknik ve yaklaşımları kullanılarak maya ve bazı memeli hücrelerindeki süreçlerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.

Çok sayıda projenin yürütüldüğü laboratuvardaki çalışmalar aşağıdaki altbaşlıklar altında özetlenebilir:

 • Metabolik ve Gen Mühendisliği Yaklaşımları ile Akılcı Tasarım
 • Biyokimyasal Reaksiyonlar
 • Çok Bileşenli Kütle Aktarımı
 • Biyokimyasal Sistemlerde Taşınım Olayları
 • Sistem Biyolojisi
 • Hesaplamalı Tüm Genom Modeller
 • Mikrobiyal Süreç Kinetiği
 • Metabolik Yolizi Mühendisliği ve Sistemler Biyolojisi
 • Rekombinant Proteinlerin Üretimi
 • Genetik Hastalıklar
 • İlaç Tasarımı
 • Hesapsal Fizyoloji

Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı

Laboratuvardaki çalışmalar aşağıdaki altbaşlıklar altında özetlenebilir:

 • Katalizör tasarımı
 • Yakıt pilleri ve kataliz
 • Nanokatalizörler
 • Hidrojen üretim teknolojileri
 • Yeşil teknolojiler için katalizör
 • Katı katalizör geliştirilmesi ve yüzey bilimi
 • Yapay zeka uygulamaları
 • Yakıt ve enerji teknolojileri
 • Mikroyapılı katalitik reaktörler
 • Durağan/dinamik, tek/çok fazlı katalitik birimlerin modellenmesi, benzetimi ve tasarımı
 • Mikroakış koşullarda hidrokarbonların sentez gazı/hidrojen üretimi için reaktör tasarımı ve katalizör geliştirilmesi
 • Mikrokanallara katalizör kaplama yöntemleri
 • Biyokütle ve doğalgazdan sentetik yakıt üretimi (BTL/GTL) için yenilikçi reaktörlerin tasarımı

Biyomoleküler Modelleme ve İlaç Tasarımı Laboratuvarı

Merkezde ve Bölüm laboratuarlarında yapılan çalışmalar, altbaşlıklarlarla kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 • Makromoleküllerin modellenmesi ve simülasyonu
 • Biyomoleküllerin dizi-yapı-işlev ilişkisi
 • Protein tasarım ve benzetimi
 • Biyoinformatik
 • Hesaplamalı yapısal biyoloji
 • Protein-protein, DNA, ilaç etkileşimleri,
 • Protein katlanması
 • İlaç tasarımı ve geliştirilmesi

Mikro/Nano Akışkanlar ve Mikro Reaktörler Laboratuvarı

Yapılan çalışmalar aşağıdaki alt başlıklarda özetlenebilir:

 • Mikro/nano-akışkanlar ve mikroreaksiyon mühendisliği
 • Mikroyapılı katalitik reaktörler
 • Durağan/dinamik, tek/çok fazlı katalitik birimlerin modellenmsi, benzetimi ve tasarımı
 • Mikroakış koşullarında hidrokarbonlardan sentez gazı/hidrojen üretimi için reaktör tasarımı ve katalizör geliştirilmesi
 • Akışkanlar dinamiği ve uygulamaları
 • Arayüzeysel kararsızlıklar
 • Taşınım sorunlarının nümerik çözümü için izgisel yöntemler
 • Katalizör sentezi ve tanımlanması
 • Mikrokanallara katalizör kaplama yöntemleri
 • Biyokütle ve doğalgazdan sentetik yakıt üretimi (BTL/GTL) için yenilikçi reaktörlerin tasarımı

Kompleks Malzemeler ve Nano Ölçekli Modelleme Laboratuvarı

Yapılan çalışmalar aşağıdaki alt başlıklarda özetlenebilir:

 • Amorf malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu
 • Kompleks yapılı malzemlerde yapı-özellik ilişkileri
 • Yapısal modelleme
 • Fonksiyonel nanomalzemeler

Proses Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol Laboratuvarı

 Yapılan çalışmalar aşağıdaki alt başlıklarda özetlenebilir:

 • Kimyasal proses modellemesi, sentezi, tasarımı, ve optimizasyonu
 • Ayırma işlemleri
 • Stokastik sistemler
 • İstatistiksel metodlar
 • Çok değişkenli istatistik
 • Toplam kalite mühendisliği
 • Risk analizi ve yönetim