makina mühendisliği

       

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları

Akış Modelleme ve Simülasyonu Laboratuvarı

Flow Modeling and Simulation (Akış Modelleme ve Simülasyonu) Laboratuarı'nda sayısal modelleme teknikleri ve algoritma geliştirme üzerinde çalışmalar yapılmakta ve geliştirilen yöntemler akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin çeşitli alanlarına uygulanmaktadır.

Çalışma alanları arasında aerodinamik, gaz dinamiği, türbülanslı akışlar, mikro-akışlar, yanma konuları sayılabilir.

Alternatif Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri Laboratuvarı

Laboratuarımız motorlar, yakıt ve yanma teknolojileri konusunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak için planlanarak hazırlanmakta olan yeni bir laboratuardır. Motor performans ve emisyon testleri, alternatif yakıtlar için yanma teknolojileri testleri yapılması için gerekli cihazlar ile donatılmıştır. Laboratuarın en önemli cihazı 100 kW frenleme kapasitesi bulunan bir aktif dinamometredir. Bu dinamometre, laboratuarda bulunan ses ve titreşim yalıtımı, yangın algılama ve söndürme sistemi, basıncı ayarlanabilir eksoz sistemi, motor suyu soğutma ve sıcaklık kontrol sistemi, laboratuar odası şartlandırma sistemi ile kullanılarak 100 kW max güce ve 300 Nm max tork değerine kadar olan motorlarda güç, testleri güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Laboratuarımızda alternatif yakıt çalışmalarının kolaylıkla yapılması amacı ile iki adet sıvı yakıt tankı ve hattı bulunmaktadır. Hızlı silindir içi, emme-eksoz basınç hatları eksoz basınç ölçümleri ile yanma basınç artışı çevrim içinde incelenebilmektedir. Dinamometre motora frenleme yapmak için motordan aldığı gücü elektriğe çevirmektedir. Ayrıca motoru yakıtsız olarak da çalıştırabilen dinamometre motor üzerinde sürtünme kuvvetlerinin bulunmasına imkan vermektedir.

Deneysel Mühendislik Laboratuvarı

Makina Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf düzeyinde temel disiplinlerdeki derslerle ilgili deneysel eğitim, Deneysel Mühendislik I ve II derslerinde toplanmış olup, bu derslerin laboratuar çalışmaları bölümümüz deneysel mühendislik laboratuarında yapılmaktadır. Söz konusu laboratuar, her öğrenciye bireysel düzeyde deney düzeneği ve cihazlarla çalışma ve deney yürütme olanağını tanıyarak deneysel beceri ve araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış olup, algılayıcı ve veri toplama ve değerlendirme sistemleri, mekanik, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniği ile ilgili değişik test düzenekleri ile donatılmıştır.

Mekanik Deneyler Laboratuvarı

Mekanik Deneyler Laboratuarında, polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımlarının mekanik davranışları ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Laboratuarda yapılan testler arasında standart çekme/basma/eğme testleri, kırılma mekaniği testleri ile yorulma testleri bulunmaktadır. Standart testlerin yanı sıra, motor takozları, biyel kolları ve krank milleri gibi otomotiv parçaları için firma şartnamelerine göre özel testler yapılmaktadır.

MTS ve INSTRON servohidrolik test sistemleri, dinamik testlerin yapılmasını, ZWICK Üniversal Test Cihazı malzemelerin elastik özelliklerinin ve statik dayanımlarının ölçülmesini mümkün kılmaktadır.

Laboratuarda gerinme pulları sayesinde yüklemelere maruz kalan parçaların şekil değiştirmeleri ölçülebilmekte, optik ve elektriksel yöntemlerle sabit ve değişken genlikli ve rassal yükler altında yorulma çatlağı ilerlemesi incelenebilmektedir. Hasarlı parçaların incelenebilmesi için KRAUTKRAMER ultrasonik tahribatsız muayene sistemleri kullanılmaktadır.

Otomobil Akustiği ve Titreşim Laboratuvarı

Titreşim ve akustik ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yorulma, yolcu konforu gibi çeşitli konular otomotiv mühendisliğinin en önemli araştırma konuları arasındadır. Laboratuarımız, otomobillerde karşılaşılan her türlü titreşim ve akustik problemini inceleyebilmek ve bu problemlere çözüm üretebilmek amacıyla kurulmuştur. Deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli ekipman temin edilmiş ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan çeşitli projelerde kullanılarak hayata geçirilmiştir. Halihazırda laboratuarımızda çeşitli ivmeölçerler, mikrofonlar, devir sayaçları, data toplayıcıları gibi deneysel araç gerecin yanı sıra üzerinde incelemelerin gerçekleştirildiği bir binek otomobil ve motoru ve iç parçaları sökülmüş bir otomobil gövdesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte eğitim amaçlı olarak kullanılan çok sayıda ve değişik özelliklere sahip motorlar, vites kutuları, direksiyon sistemleri gibi parçalar da mevcuttur. Genel araç dinamiği ve kontrolü ile ilgili çeşitli yazılım ve donanım da aynı laboratuarda kullanılmaktadır. Üniversitemiz adına çeşitli yarışmalara katılan ve alternatif yakıtlarla çalışan araçların geliştirme çalışmaları da büyük ölçüde laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (TESLa)

Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLa, Kuzey kampuste, KB-201'de bulunmaktadır. Araştırmalarımız özellikle şu konulara odaklanmakta:

 • Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak
 • Nano-metrik boyutlarda gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle incelenmesi
 • Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve kontrolü
 • Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi

Kullandığımız deneysel ve sayısal uygulamalarla sadece bilimsel literatüre katkıda bulunma amacı gütmeyip, aynı zamanda pratik problemlere de cevap vermeyi amaçlıyoruz. İlgilendiğimiz problemlerin farklı boyutları dolayısıyla, hem mikroskopik hem de makroskopik modelleme ve tanımlamayla ilgileniyoruz. Dahası, bu uygulamalardan bazıları uzaktan algılama, tasarım veya tomografi gibi ters problem uygulamalarını içermektedir.

İleri Malzemelerin Mekaniği Laboratuvarı

Bu laboratuvardaki uzmanlık alanı yerinde (in situ), çok ölçekli, tam alan deformasyon ölçümleridir. Burada özel bir şekilde entegre edilen optik ve konumlandırma ekipmanları sayesinde, deformasyon haritaları tanecik-altı çözünürlükle istenilen büyüklükte bir sahada ölçülebilmektedir. Dolayısıyla bu ölçümlerde, normalde birbirine zıt ilişki gösteren, yüksek çözünürlük ve yüksek istatiksel anlamlılığa aynı zamanda ulaşılabilmektedir. Bu laboratuvardaki araştırmanın odağında kompleks ve multifizik-bağıntılı (ör. termal ve mekanik bünyesel davranışları bağıntılı olan) bünyesel davranış gösteren malzemeler ve deformasyon tarafından tetiklenen transformasyonlar yer almaktadır. Çalışılan konulara arasında ikizlenme transformasyonu geçiren sıkı dizilimli hegzagonel metallerin deformasyon fiziği ve ostenit-martensit faz transformasyonu ile süperelastisite gösteren şekil-bellekli alaşımlar vardır. Çok ölçekli deneysel veri, içinde averaj çoktaneli yapı modelleri ve sonlu eleman modelleri olan teorik-sayısal çalışmalarla desteklenmektedir.

Kompozit Laboratuvarı

Kompozit Laboratuvarında sürekli elyaf takviyeli kompozitler, güçlendirilmiş plastikler ve nanokompozitler ile bunların imalat yöntemleri üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Vakum infüzyon, otoklav, sıcak presleme, indüksiyon ya da mikrodalga enerjisi ile ısıtma yöntemleri ile kompozit parça üretimi yapılabilmektedir. Yenilikçi kompozit malzemeler ve enerji verimliliği yüksek imalat yöntemleri geliştirilmesi, kompozit parçalarda üretim sonrası meydana gelen çarpılmaların Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak öngörülmesi, kompozit malzemelerin mikro mekanik analizleri, iş görmezlik kıstasları kullanılarak kompozit malzemelerin dayanım özelliklerinin öngörülmesi, kompozit yapıların deformasyon ve dayanım analizleri, rüzgâr türbini kanatlarının tasarım ve optimizasyonu çalışılan konular arasındadır.

Katılaşma ve Tek Kristal Büyütme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda gerçekleştirilen araştırma projeleri malzemelerin katılaşma davranışlarını incelemektedir. Katışkı elementlerinin segregasyonunu anlayabilmek için ısıl gradyan, sıvı konveksiyonu, arayüzeydeki difüzyon gibi proses değişkenleri çalışılmaktadır. Bu, tek kristal büyütmede çok elzem olan arayüzey kararlığını belirleyen etkenlerin tanımlanmasında yardımcı olur. Tek kristallerin kullanımı birçok endütriyel alanda gereklidir; örnek olarak, elektronik endüstrisinde tek kristal yarı iletkenler iletim verimliliğini arttırmak için, havacılıkta ise jet motorlarında yüksek sıcaklıkta sürünmeye karşı tek kristal superalaşımlar kullanılmaktadır.

Kontrol ve Dinamik Laboratuvarı

Bu laboratuarlarda lisansüstü araştırmaların yanısıra lisans eğitimine yönelik, ME 335 Kontrol ve Modelleme ve ME 435 Mekatronik derslerinde öğretilen teorilerin uygulamaları da yapılmaktadır.

Haptik ve Robotik Teknoloji Laboratuvarı

Haptik teknolojisi, sanal dokunma hissini oluşturmak için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknolojinin kullanıldığı cihaz ve arayüzler sayesinde sanal nesnelere veya uzaktaki cisimlere dolaylı olarak dokunmak mümkündür. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu teknoloji bilgisayar oyunları, cep telefonları, medikal simülatörler ve cerrahi robotlarda kullanılmaya başlamıştır. Labımız, akıllı mekatronik ve robotik sistemler geliştirerek, bu teknolojinin bio-medikal ve insan-makina arayüzleri alanında gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Güncel çalışmalarımız şu alanlara odaklanmıştır:

 • Medikal Robotlar ve Cihazlar
 • Robotik Protezler için Geribildirim Sistemleri
 • Dokunmatik Ekranlar için Haptik Sistemi
 • Görme Engelliler için Akıllı Cihazlar

Malzeme Bilimi ve İmalat Teknolojileri Laboratuvarı  

Malzeme Bilimi ve İmalat Teknolojileri Laboratuarı her dönem yaklaşık 60 lisans ve lisansüstü öğrencisi tarafından eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Makina Mühendisliği ikinci sınıf öğrencilerine "Malzeme Bilimi" dersi kapsamında uygulamalı çalışmalar ve açıklamalarla polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımları hakkında bilgi verilmekte ve bu malzemelerin özellikleri ile başlıca kullanım alanları öğretilmektedir.

Malzeme Test Laboratuvarı

Bu laboratuvar esas olarak ME212 Malzeme Bilimi dersinde gerekli deneylerin yapılması için kullanılmaktadır. Laboratuvarda gerçekleştirilebilecek deneyler şunlardır:

 • Metalografi
 • Çekme ve basma deneyleri
 • Yaşlandırma ve sertlik testleri
 • Darbe dayanımı testi
 • Korozyon

Tasarım Laboratuvarı

Bu laboratuvar özellikle son sınıf öğrencilerininin bitirme projelerinin tasarlanıp üretilmeleri sürecinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda projelerde kullanılabilinecek çeşitli makina elemanları (dişliler, somun ve civatalar,vb) , elektromekanik elemanlar (elektrik motorları, elektromekanik valfler, vb) ve elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları bulunmaktadır. Daha çok montaj ve test süreçlerinin gerçekleştiği bu laboratuvarda öğrencilerin kullanımları için tezgahlar mevcuttur.

Titreşim Laboratuvarı

Titreşim laboratuvarında yapıların ve makinelerin titreşimlerini ölçmek ve analiz etmek için gerekli cihaz ve yazılımlar bulunmaktadır. Laboratuvarda düşük frekans yüksek kuvvet ve yüksek frekans düşük kuvvet uygulamalarında kullanılan iki adet sarsıcı, veri toplama sistemleri, ivmeölçerler, lazerli titreşim ölçüm cihazı, osiloskop ve diğer elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları mevcuttur. Laboratuvardaki güncel araştırmalar titreşim yalıtım sistemlerinin, pasif ve uyarlamalı titreşim yutucularının ve fonon bant aralığı gösteren yapıların hesaplamalı ve deneysel olarak incelenmesi üzerinedir.

Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Laboratuvarı

Yüksek sıcaklık malzemelerinin, özel olarak ise superalaşımların, fiziksel ve mekanik metalurji davranışları bu laboratuvarda incelenmektedir. Ağırlıklı olarak Ni-esaslı süperalaşımlarda nano boyutlu çökelti gelişimi çalışılıyor olsa da katı-katı ve katı-sıvı faz dönüşümleriyle içyapı oluşumu, mekanik (çekme, sürünme, yorulma) testler ve içyapı-malzeme davranışı ilişkileri de irdelenmektedir.

Yanma ve Isı Transferi Modelleme Laboratuvarı

Laboratuvarda alev ve ısı transferi proseslerinin teorik modellemesi konularında araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Kimyasal reaksiyon mekanizmalarının indirgenmesi, türbülanslı akışta alev, alevlerde ışınım ısı transferinin sayısal modellenmesi ve içten yanmalı motorların ürettiği emisyon üretimi simülasyonlarının yapılması laboratuvarda yürütülen çalışmalar arasındadır. Laboratuvarda anılan konularda araştırma faaliyetleri yürütebilmek için ANSYS FLUENT, AVL FIRE, AVL BOOST, RICARDO WAVE, KIVA, Fortran Compiler, ve Matlab yazılımları bulunmaktadır.