matematik ve fen bilimleri eğitimi

      

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fizik Öğretmenliği Lisans Programı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Kimya Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 

 

Tel: 0212 359 67 99         

Web: www.sced.boun.edu.tr

e-posta: gulseren.akar@boun.edu.tr

Lisans Eğitimi

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Bölüm eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin resmi ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları programların yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmek amacıyla üniversitemizin diğer birimlerince sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fen ve matematik öğretmenliği meslek derslerini veren öğretim kadromuz ayrıca fen ve matematik öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve öğretmen eğitimi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurtiçi veya yurtdışında saygın yükseköğretim kurumlarında fen ve matematik eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.

Araştırma Konuları

 • Bilimsel eleştirel düşünme
 • Fen ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
 • Fen ve matematikte öğretim yöntemleri
 • Görselleştirme
 • Kavram yanılgıları
 • Kavramsal öğrenme
 • Matematiksel düşünme
 • Öğretmen eğitimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Problem çözme
 • Program geliştirme
 • Teknolojiye dayalı öğrenme
 • Üstün yeteneklilerin özellikleri ve eğitimi

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz (1)

MATH

102

Analiz (2)

PHYS

101

Fizik (1)

PHYS

102

Fizik (2)

SCED

120

Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık

ENG

101

Bilgisayara Giriş

ED

101

Eğitime Giriş

AE

112

İleri İngilizce (2) veya Tamamlayıcı Seçmeli

AE/

---

111/ ---

İleri İngilizce (1) veya Sosyal Bilimler Seçmeli

---

 

Sosyal Bilimler Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

BIO

101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji (1)

BIO

102

Hücresel ve Moleküler Biyoloji (2)

MATH

201

Matris Kuramı

BIO

106

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

PHYS

201

Fizik (3)

CHEM

104

Genel Kimya (2)

CHEM

103

Genel Kimya (1)

CHEM

109

Genel Kimya Laboratuvarı

ED

211

Eğitim Psikolojisi

ESC

301

Çevre Boyutu

TK

221

Türkçe (1)

SCED

282

Okul-içi ve Okul-dışı Ortamlarda Fen Eğitimi

 

 

 

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

ED

221

Rehberlik Danışmanlığın Temelleri

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

PRED

310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim

 SCED

 

348

Toplum Hizmeti

SCED

 

351

Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

BIO

201

Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik

---

---

Sınırsız Seçmeli

HSS

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

SCED

 

370

Fen ve Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

444

Matematik ve Fen Eğitiminde Uygulamalı Araştırma

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

 

 SCED

462

Fen Öğretmenliği Uygulaması

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

 

SCED

464

Fen Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Semineri

 SCED

461

Fen Bilimleri Öğretim Metodları

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Tamalayıcı Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

 

 

Fizik Öğretmenliği Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

CHEM

103

Genel Kimya (1)

CHEM

104

Genel Kimya (2)

MATH

101

Analiz (1)

CHEM

109

Genel Kimya Laboratuvarı

PHYS

101

Fizik (1)

MATH

102

Analiz (2)

ED

101

Eğitime Giriş

PHYS

102

Fizik (2)

AE / HSS

111/112

---

İleri İngilizce (1) veya (2)

veya

Sosyal Bilimler Seçmelisi

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

PHYS

201

Fizik (3)

PHYS

202

Fizik (4)

PHYS

221 /225

Maddenin Isıl Özellikleri / Yeryüzü Bilimine Giriş

MATH

202

Türevsel Denklemler

MATH

201

Matris Kuramı

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED

211

Eğitim Psikolojisi

SCED

240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

TK

222

Türkçe (2)

TK

221

Türkçe (1)

HSS

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

5. DÖNEM

6. DÖNEM

PHYS

301

Klasik Mekanik (1)

PHYS

302

Klasik Mekanik (2)

PHYS

407

İleri Kuantum Fiziği (1)

PHYS

408

İleri Kuantum Fiziği (2)

SCED

350

Ortaöğretim Fen ve Laboratuvar Uygulamaları (1)

PHYS

380

Elektromanyetik Işımaya Giriş

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

SCED

370

Fen ve Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

 

 

 

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

418

Fizik Öğretmenliği Uygulaması Semineri

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

SCED

442

Fizik Öğretimi Uygulaması

SCED

441

Fizik Öğretim Yöntemleri

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

---

---

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli

 

---

---

Fizik Seçmeli

---

---

Çevre Bilimleri Seçmelisi

---

---

Sınırsız Seçmeli

 

 

 

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz (1)

MATH

102

Analiz (2)

MATH

111

Matematiksel Yapılara Giriş

PHYS

102

Fizik (2)

PHYS

101

Fizik (1)

SCED

 

120

Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık

ED

101

Eğitime Giriş

ENG

101

Bilgisayara Giriş

AE/

HSS

111

İleri İngilizce I /

Sosyal Bilimler Seçmelisi

AE/

---

112

İleri İngilizce II /

Tamamlayıcı Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı

MATH

202

Türevsel Denklemler

PHYS

201

Fizik (3)

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED

211

Eğitim Psikolojisi

 

 

 

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

---

---

Alan Seçmeli

TK

221

Türkçe (1)

---

---

Sosyal Bilimler Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

PRED

 

310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında  Özel Eğitim

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

SCED

 

362

Geometri Öğretimi

SCED

 

348

Toplum Hizmeti

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

SCED

 

354

Olasılık ve İstatistiğin Öğretilmesi

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

SCED

 

372

İlköğretimde Matematik Öğretimi

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

 

444

Matematik ve Fen Eğitiminde Uygulamalı Araştırma

SCED

 

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

 

 

SCED

 

432

Matematik Öğretimi Uygulaması

SCED

 

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

SCED

 

416

Matematik Eğitimi Öğretmenliği Uygulaması Semineri

SCED

 

470

Bilgisayar Destekli Fen/Matematik Eğitimi

---

---

Sınırsız Seçmeli

SCED

370

Fen ve Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

 
Kimya Öğretmenliği Ders Programı
 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

CHEM

103

Genel Kimya (1)

CHEM

104

Genel Kimya (2)

CHEM

107

Kimyaya Giriş

CHEM

108

Kalitatif Analiz

MATH

101

Analiz (1)

MATH

102

Analiz (2)

PHYS

101

Fizik (1)

PHYS

130

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

HSS/

AE

111/

112

Sosyal Bilimler Seçmelisi/

İleri İngilizce (1) / (2)

ED

101

Eğitime Giriş

3. DÖNEM

4. DÖNEM

BIO

101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji 1

PHYS

201

Fizik (3)

CHEM

245

Anorganik Kimya (1)

CHEM

250

Analitik Kimyanın Prensipleri

MATH

201

Matris Kuramı

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED

211

Eğitim Psikolojisi

SCED

240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

---

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

TK

221

Türkçe (1)

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

CHEM

201

Organik Kimya (1)

CHEM

202

Organik Kimya (2)

CHEM

203

Organik Kimya Laboratuvarı (1)

CHEM

204

Organik Kimya Laboratuvarı (2)

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

SCED

370

Fen ve Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 

SCED

350

Orta Öğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları (1)

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

 

 

 

---

---

Sınırsız Seçmeli

7. DÖNEM

8. DÖNEM

CHEM

353

Fiziksel Kimyaya Giriş

SCED

414

Kimya Öğretmenliği Uygulaması Semineri

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

422

Kimya Öğretimi Uygulaması

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

---

---

Çevre ve Bilim Seçmeli

SCED

421

Kimya Öğretim Yöntemleri

---

---

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmelisi

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi (1)

---

---

Kimya Seçmelisi

 
 
Matematik Öğretmenliği Ders Programı
 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz (1)

MATH

102

Analiz (2)

MATH

111

Matematiksel Yapılara Giriş

MATH

162

Ayrık Matematik

PHYS

 

PHIL

101

 

131

Fizik (1)

 

Mantık (1)

PHYS

130

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

HSS/

 

AE

111/

 

112

Sosyal Bilimler Seçmelisi / İleri

İngilizce (1) / (2)

---

 

ED

---

 

101

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

Eğitime Giriş

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı

MATH

202

Türevsel Denklemler 

PHYS

201

Fizik (3)

 

 

 

MATH

231

İleri Analiz (1)

MATH

222

Gruplar Kuramı

ED

211

Eğitim Psikolojisi

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

TK

221

Türkçe (1)

SCED

240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

   ------Sınırsız Seçmeli

 

 

 

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

SCED

352

Orta Öğretimde Cebir ve Ön-Analiz Konularının Öğretimi

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

SCED

370

Fen ve Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

416

Matematik Öğretmenliği Uygulaması Semineri

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

SCED

432

Matematik Öğretimi Uygulaması

SCED

431

Matematik Öğretim Yöntemleri

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli