moleküler biyoloji ve genetik

       

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Tel: 0 212 359 66 27

Web: www.bio.boun.edu.tr

e-posta: battalog@boun.edu.tr

Hayatı moleküler düzeyde öğrenin!

Moleküler biyoloji ve genetik çok kapsamlı ve sürekli gelişen disiplinler arası bir bilim dalıdır ve yaşamı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve işlevlerinin birbirleriyle etkileşimlerini, gelişimsel, fizyolojik ve patolojik olgulardaki durumlarını araştırır. Bu haliyle, moleküler biyoloji ve genetik DNA, RNA ve proteinlerin yapı ve işlevlerini anlamanın da ötesine gider ve hücre içi ve hücrelerarası sinyallerin ve moleküler olguların hücrelerin ve organizmaların sağlıklı işleyişi üzerindeki etkilerini araştırır. Bu araştırmalar insan hastalıklarının ortaya çıkış mekanizmalarının anlaşılması için vazgeçilmezdir ve sadece tıbbi ve temel bilimler için değil aynı zamanda toplum sağlığı ve sosyal yaşam için de önem teşkil eder.

Türkiye'nin ilk genetik bölümü olarak 1977'de kurulan bölümümüz, modern biyolojik bilimlerin pek çok güncel alanında çalışmalar yapan yetkin bir kurumdur. Bölümümüz, öğrencilere iyi birer araştırmacı olabilmeleri için gerekli temel eğitimin yanında araştırma süreçlerine birebir katılma imkanı da veren laboratuvarları ile lisans ve lisansüstü eğitimleri paralel olarak yürütmektedir.

Lisans programının ilk iki yılı ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve hücre biyolojisi gibi temel derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, üçüncü yıllarında  moleküler genetik, biyokimya, fizyoloji, moleküler biyoloji alan derslerini  ve  ilgili laboratuvar derslerini aldıktan sonra dördüncü yıllarında kanser, immünoloji, gelişim biyolojisi, biyoteknoloji gibi ilgilendikleri alan seçmeli derslerini alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, ders programları kapsamında, diğer bölümlerden çok sayıda seçmeli ders alabilmektedirler. Böylece, biyolojik bilimlerin çeşitli konularında uzmanlaşırken, diğer doğal, iktisadi, sosyal ve mühendislik bilimleri, sanat ve yabancı dilleri kapsayan çok yönlü bir eğitimden geçme imkanına erişirler.  Bölümümüz öğrencileri, Erasmus Programı kapsamında Avrupa’da, çeşitli ikili anlaşmalar çerçevesinde ise ABD ve uzakdoğuda eğitim görme olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Öğretim üyeleri, alanlarında sürdürdükleri bilimsel araştırmalara lisans öğrencilerinin de katılmalarını teşvik etmektedirler. Bu yaklaşım öğrencilerimizin eğitimleri boyunca kazandıkları kuramsal temellerin pekiştirilmesine ve birinci elden araştırma deneyimi kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma işbirliklerine önem vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışından bilim insanlarını konuk ettiğimiz haftalık bölüm seminerlerimizin yanısıra, pek çok uluslararası çalıştay ve seminer dizileri düzenlemekte, AB kurumları ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programları gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerimizin dünya lideri bilim insanları ile etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayarak akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, öğretim üyelerimizin çoğu farklı uluslararası projelerde aktif rol almaktadır.

Genetik tanı ve yeni hastalık genleri aranmasına yönelik araştırmaların ülkemizde ilk yapıldığı kurumlardan olan bölümümüzde, öğretim kadromuzun genişlemesiyle birlikte günümüzde moleküler biyolojinin pek çok alanında, örneğin kanserde etkin yeni onkogenlerin veya tümör baskılayıcı genlerin belirlenmesi, programlı hücre ölümü ile kanser ilişkisi, bağışıklık sistemleri bileşenlerinin tanımlanması, toksikoloji ve kanser ilişkisi gibi konularda çalışmalar yapılmakta ve araştırmalarda fare, sıçan sirke sineği, zebra balığı, bakteri ve maya gibi model organizmalardan faydalanılmaktadır.

Bölüm Araştırma Konuları

İnsan Genetiği: Kalıtsal ve Kompleks Hastalıklar

 • Bilinen Hastalık Genlerindeki Değişimlerin Analizi
 • Genetik Hastalık Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi
 • Kalıtsal Hastalıklara Neden Olan Moleküler Mekanizmaların Belirlenmesi
 • Kompleks ve Multifaktöryel Hastalıklara Neden Olan Mekanizmaların Araştırılması
 • Yeni Hastalık Genleri Belirlenmesi
 • Enfeksiyon Hastalıklarında Konak-Patojen Etkileşimleri

Bitki Genetiği

 • Bitkilerde stress tolerans mekanizmasında rol alan genlerin belirlenmesi ve işlevsel analizleri
 • Bitkilerde karşılaştırmalı OMİKs analizleri
 • Değişen iklim koşullarına adaptasyonda tohum davranışları
 • Arabidopsis bitkisi doğal varyantlarının çeşitli habitat koşullarına adaptasyonunun ortaya konması amacı ile genetik haritalama çalışmaları
 • Sistem Biyolojisi ile Bitkilerde Konak-Patojen Etkileşimlerinin Araştırılması
 • Simbiyotik İlişkilerden Sorumlu Proteinlerin Tanımlanması

Gen Anlatımı

 • Hücre Kontrolünde Etken Yeni Moleküllerin Tanımlanması
 • Patolojik Olgularda Gen Anlatım Profili
 • Stres Koşullarında Gen Anlatımının Kontrol
 • Protein Sentezi ve Protein Sentezinin Kontrolü
 • Protein Modifikasyonları ve Protein Yıkımı

Gelişim Biyolojisi

 • Biyolojik Sinyal İletim Mekanizmaları
 • Büyüme Faktörlerinin Rolleri
 • Fotoreseptör Farklılaşması
 • Hücre Bölünmesinin Kontrolü
 • Koku Alma Sisteminin Gelişimi

Kanser

 • Bağışıklık Sistemi İle Kanser İlişkisi
 • Kanser Oluşumunda Sinyal İletim Yolaklarının Rolü
 • Kanserlerde Gen Denetimi ve Epigenetik Mekanizmalar
 • Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları
 • Gıda Kaynaklı Toksin - Kanser İlişkisi

Biyoteknoloji

 • Hedefli Kanser Terapileri
 • Aşı Geliştirme

Çift Anadal Programları

Matematik, Kimya, Fizik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın önemli bir kısmı seçkin üniversite ve araştırma kurumlarında akademik çalışmalarına devam etmektedirler. Bu kurumlara örnek olarak MIT, Columbia Üniversitesi, Rockefeller Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Max Planck Araştırma Enstitüsü, Pasteur Enstitüsü, Brown Üniversitesi, Baylor College of Medicine, New York Üniversitesi, Heidelberg Üniversitesi, gösterilebilir.

Akademinin ötesinde, Roche, Acıbadem Hastanesi, Mustafa Nevzat İlaç Sanayi, İlko İlaç, Pfizer, Eczacıbaşı, Sanofi-Aventis gibi alanında lider kuruluşların çeşitli bölümlerinde ve yönetim kademelerinde çalışmakta olan pek çok mezunumuz olduğu gibi gelişmekte olan biyoteknoloji sektöründeki birçok firmanın omurgasını da mezunlarımız oluşturmaktadır. Kök hücre, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri ile adli tıp kurumları da mezunlarımızın başarıyla görev yaptıkları iş alanları arasında bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

BIO

101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji(1)

BIO

102

Hücresel ve Moleküler Biyoloji(2)

BIO

111

Moleküler Biyolojiye Giriş

BIO

106

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

CHEM

103

Genel Kimya(1)

CHEM

104

Genel Kimya(2) 

CHEM

109

Genel Kimya Laboratuvarı

MATH

102

Analiz(2)

MATH

101

Analiz(1)

PHYS

130*

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

PHYS

101*

Fizik(1)

HSS

---

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi

3. DÖNEM

4. DÖNEM

BIO

201

Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik

BIO

252

Genetik

BIO / MATH

203/ 344

Biyoistatistik  /

İstatistik

BIO

254

Genetik Laboratuvarı

CHEM

221

Organik Kimya

MATH

201

Matematik(3)

CHEM

203

Organik Kimya Laboratuvarı

TK

222

Türkçe(2)

PHYS

201*

Fizik(3)

CMPE

---

Bilgisayar Seçmelisi

HIST / HUM

105/ 101

Modern Dünyanın Oluşumu (1) /

Beşeri Bilimler Seçmelisi

HIST / HUM

105/ 101

Modern Dünyanın Oluşumu (1) /

Beşeri Bilimler Seçmelisi

TK

221

Türkçe(1)

 

 

 

5. DÖNEM

6. DÖNEM

BIO

301

Biyokimya(1)

BIO

302

Biyokimya(2)

BIO

333

Biyokimya Laboratuvarı

BIO

308

Seminer(1)

BIO

331

Biyolojide Araştırma Teknikleri

BIO

310

Hücresel ve Moleküler Biyoloji(3)

BIO

353

Moleküler Genetik

BIO

322

Moleküler Biyolojide Araştırma Konuları

BIO

355

Moleküler Genetik Laboratuvarı

BIO

342

Fizyoloji(1)

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(1)

HSS

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

 

 

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

BIO

403

Bilimsel Yordam

BIO

---

Bölüm Seçmelisi

BIO

407

Seminer(2)

BIO

---

Bölüm Seçmelisi

BIO

---

Bölüm Seçmelisi

HSS

---

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi

BIO

---

Bölüm / Alan Seçmelisi

BIO

---

Bölüm / Alan Seçmelisi

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

 

 

 

* Fizik Dersleri 3 veya 4 ders içeren farklı kombinasyonlarda alınabilmektedir.