Kandilli'ye ‘’Uluslararası Tsunami Merkezi’’ sertifikası

Foto1: 

26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Bükreş-Romanya’da gerçekleştirilen 13. oturumunda KRDAE-BDTİM’in benzer başvuruda bulunan diğer merkezlerle birlikte (CENALT-Fransa, INGV-CAT-İtalya, NOA-Yunanistan) Tsunami Hizmet Sağlayıcısı statüsüne geçmesine karar vermişti. İlgili akreditasyon sertifikası, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’nun (IOC) Paris-Fransa’da düzenlenen 29. Oturumu sırasında 27 Haziran 2017 günü düzenlenen törenle IOC Başkanı Prof. Dr. Peter Haugan ve ICG/NEAMTWS Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner tarafından KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’e teslim edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ne (BDTIM) Eylül 2016 yılında verilen uluslararası ‘’Tsunami Hizmet Sağlayıcı Akreditasyonu’’ 27 Haziran tarihindeki gerçekleştirilen törenle resmileştirildi.

KRDAE bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM), bu görevi kapsamında ülkemiz ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemleyerek ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara deprem bilgi ve tsunami uyarı mesajları gönderecek.

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; “Ekip olarak, 148 yıllık tarihi boyunca ülkemizde yerbilimleri alanında her zaman öncül rol üstlenmiş olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)’nün bu başarısı bizleri heyecanlandırıyor.” şeklinde konuştu.

KRDAE bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) UNESCO-Hükümetler arası Oşinografik Komisyonu’nun (IOC) bir alt organı olarak 2005 yılında kurulan “Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler için Tsunami Erken Uyarı ve  Zararları Hafifletme Sistemi Hükümetler arası Eşgüdüm Grubu (ICG/NEAMTWS)” çatısı altında Aday Tsunami Hizmet Sağlayıcısı olarak tanımlandı.  

ICG/NEAMTWS’in Akreditasyon Prosedürlerine göre, merkezlerin Aday Tsunami Hizmet Sağlayıcısı statüsünden Tsunami Hizmet Sağlayıcısı statüsüne geçebilmek için akreditasyon başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Akreditasyon başvurusunda bulunan KRDAE-BDTIM, ICG/NEAMTWS tarafından başlatılan akreditasyon sürecini tamamlayarak, uluslararası hakemler tarafından oluşturulmuş olan akreditasyon takımı tarafından göreve layık görüldü.