TÜBİTAK Destekli “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı” Boğaziçi Üniversitesi’nde Başlıyor

Foto1: 

BİDEB tarafından Türkiye’nin sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesine yönelik başlatılan “Sanayi Doktora Programı Çağrısı” sonuçlandı.

 

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından başlatılan “2244 Sanayi Doktora Programı” çağrısını karşılayarak, “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programını üniversite bünyesinde başlatıyor.

 

Doktora adayları başvurularını, 10-17 Aralık 2018 tarihleri arasında http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/ linkini takip ederek yapabilir.

 

Boğaziçi Üniversitesi, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://lifesci.boun.edu.tr) yürütmekte/desteklemekte olduğu üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri kapsamında (İNOVİTA platformu ve İSEK kümelenmesi), başlatılan “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı”, başta Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü (http://bme.boun.edu.tr) bünyesinde olmak üzere, üniversitenin doktora eğitimi veren ilgili tüm birimlerinde yürütülebilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, temel bilimler, yaşam bilimleri veya tıp bilimleri alanlarında okuyan lisansüstü öğrencilerine, 1982 yılından bu yana akademik eğitim ve araştırma altyapısı sunuyor. Bu proje; Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi olarak çalışan ve aynı zamanda İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) koordinatörlüğünü sürdüren Prof. Dr. Cengizhan Öztürk tarafından yürütülecektir. İSEK (http://i-sek.org), Boğaziçi Üniversitesinin de destekleyici kurucu üyesi olduğu ve Teknopark İstanbul koordinasyonunda yürütülen önemli bir bölgesel tematik kalkınma girişimi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen az sayıdaki teknolojik odaklı kümeden biridir. İSEK; pek çok farkllı üniversite ve farklı kuruluştaki, katma değeri yüksek yeni nesil tıbbı cihaz odaklı araştırmaların ve üretiminin geliştirilmesi hedefine yönelik faaliyetleri koordine etmeye çalışan, 150’den fazla firma ile 30’u aşkın üniversite araştırma merkezinin ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği bir girişimdir.

Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonunda; Bıçakçılar, Set Medikal, Telemed, Glakolens, Elektrosalus, RS Araştırma firmaların destekleri ile başlayacak bu doktora programı ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi ve ilgili sektörlerde doktoralı araştırmacı işe alımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. 

 

Daha detaylı bilgi Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği web sayfasından erişilebilir (http://bme.boun.edu.tr).

 

 

Tarih: 07 Aralık 2018