Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’de girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına önderlik edecek

Foto1: 

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR-2018 Girişim Sermayesi Destekleme Programı için yaptığı çağrı kapsamında hazırladığı “Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı” projesi ile 100 milyon TL’lik bir girişim yatırım fonunun kurulmasına liderlik edecek.

 

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR-2018 Girişim Sermayesi Destekleme Programı için yaptığı çağrı kapsamında hazırladığı “Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı” projesi ile 100 milyon TL’lik bir girişim yatırım fonunun kurulmasına liderlik edecek. Boğaziçi Üniversitesi oluşturulacak girişim yatırım fonu ile Türkiye’de teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak, yeni fonların kurulmasına ve fon yöneticilerinin teşvik edilmesine de destek olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruluşundan itibaren, kamu ve özel sektör iş birlikleri yaparak, üretilen bilgiyi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma alırken buluşların ticarileşme süreçlerinde önemli rol alıyor. TTO, 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile kuracağı fonla, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak.

 

Boğaziçi Üniversitesi TTO, girişimcilik destek süreçlerinde ekosistemin güçlü paydaşları ile çalışmalarını sürdürecek. Girişimci seçimlerinde, mevcut kuluçka merkezleri, girişimcilik projeleri ve hızlandırıcı programlarından elde ettiği birikimle, girişimlerin, teknoloji ve inovasyon altyapısı çerçevesinde hazırlanmasına öncülük edecek.

Yatırım süreçlerine Boğaziçi Üniversitesi üzerinden katılacak girişimler, değerlendirme süreci sonrasında Boğaziçi Üniversitesi TTO tarafından muhasebe, mali yapılanma, satış, pazarlama, ticarileşme alanlarında desteklenecek, uzmanlarla eşleştirilecek ve “mini hızlandırma” programı çerçevesinde yatırım değerlendirme sürecine hazırlanacak. Yatırım değerlendirme sürecinde ise girişimler Boğaziçi Üniversitesi partnerlerinden girişimcilik, melek yatırım, sanayi tecrübeleri olan kişilerden alacakları destekler ile ilerleyecek.