KOBİ’lerin dijital dönüşümüne Boğaziçi’nden destek

Foto1: 

İstanbul Kalkınma Ajansı katkılarıyla ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde 21 Mart’ta düzenlenen “Dijital Dönüşüm Ofisi Lansman” toplantısına Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile çok sayıda sanayi firması temsilcisi katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu ISTKA Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Platform’un öncelikleri arasında KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü’ne yön ve destek vermenin önde geldiğini vurguladı.

Toplantının açılış konuşmasında, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayiciler açısından dijitalleşme sürecinin endüstrilerdeki bütün üretim şekillerini de değiştirdiğini ve üretim sistemlerinin yeniden oluştuğuna tanıklık ettiklerini söyledi. Bu değişimin sanayinin sadece üretim hatlarına da indirgenmemesi gerektiğini belirten Bahçıvan, sanayide dijitalleşme derken artık bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesinin akıllara gelmesi gerektiğini kaydetti. Bahçıvan, bu yeni dönemin kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemlerini vaat ettiğini dile getirdi. Teknolojide tüketici değil, üretici konumda olmamız kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise açılışta yaptığı konuşmada dijitalleşme ekosisteminin iyileştirilmesi ve arayüzlerin kurulması için sanayi dijital dönüşüm platformunu kurduklarını söyledi. Katma değeri yüksek ve uluslararası değer zincirlerinden daha çok pay alan Türk sanayisi hedefiyle Dijital Türkiye Yol Haritası’nı yayınladıklarını da belirten Yeniçeri, dijital teknoloji tedarikçilerinin ve işletmelerin en büyük beklentisinin finansman olduğunu anlattı. Yeniçeri, dijital dönüşümün önkoşulu olarak veri iletişim altyapısının çok önemli olduğunu, OSB’ler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bu konuda çalışmalar yapıldığını anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu ISTKA Projesi Yürütücüsü Prof.Dr. Tuna Tuğcu toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Türkiye’de KOBİ’ler istihdamın %75,8’ini  üretimin %56’sını ve ihracatın %59,2‘sini oluşturmakta. Dijital Dönüşüm – Endüstri 4.0’da ülkemiz için en çok fark yaratacak eğer gerekli adımlar atılmazsa en çok etkilenecek grup KOBİ’ler. O nedenle KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü’ne yön ve destek vermek ‘Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu’ olarak önceliklerimiz arasında yer almakta. İSTKA’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü’nü hedefleyen üç projede Boğaziçi Üniversitesi olarak farklı sorumluluklarla yer almaktayız.  21 Mart’ta lansmanı yapılan ISO Dijital dönüşüm Ofisi projesi de bunlarda birisi’’.

Açılış sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören moderatörlüğünde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, GE Türkiye Yönetim Kurulu  Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve CTECH Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sarı ile düzenlenen panelde görüşlerini paylaştılar.

Panelde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "Dijitalleşme, şirketlerin bu dönemde odaklanması gereken en önemli konulardan biri. Şirketler için seçenek değil gerekli bir değişim’’ görüşünü ifade etti.  Dijital dönüşümün şirketler için üretkenlik ve inovasyon alanında büyük kazanımların önünü açacağını vurgulayan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, "3 milyar insanın bağlandığı tüketici internetinde yüz milyarlarca dolara varan gelir ve verimliliğe tanık olduk. 2020 yılında öngörülen 50 milyar nesnenin ve 9 milyar insanın bağlı olduğu Endüstriyel İnternette ise bu değerin trilyonlarca dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer alabilmesi için endüstrilerdeki bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve hızlı adımlar atması gerekiyor" dedi. İSO Meclis Üyesi ve CTECH Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sarı ise "Dünyada önemli bir rekabet söz konusu. Bu dönüşüm maalesef sanayiyi de vuracak. Çünkü otomotize olmak, işsizlik de demek’’ görüşünü dile getirdi.