2018-2019 Türkiye Burs Analizi Raporu’nda Boğaziçi fark

Foto1: 

E-Bursum’un sivil toplumda burs veren kurumlar bazında ve “Geleceğe Yön, Topluma Fayda” temasıyla hazırladığı Türkiye Burs Analizi Raporu’nun 2018-2019 dönemi sonuçları açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi bir kez daha toplam öğrenci sayısına oranla en fazla bursiyere sahip üniversite olarak belirlendi. 2018-2019 akademik yılında gereksinim, başarı, yurt, yemek, kitap olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 6.148 adet burs sağlanıyor. Söz konusu burslar içinde 938 adet yurt bursu, 2803 gereksinim bursu, 264 adet başarı bursu bulunuyor.

Analizin ilk yılına göre daha kapsamlı olan bu seneki Türkiye Burs Analizi’nde, veri paylaşan kurum sayısı 30’a çıkarılıp üniversite seviyelerine ek olarak ilköğretim ve lise seviyeleri de dahil edildi. Büyüklükleri ve burs programları birbirinden farklı kurumların oluşturduğu Türkiye Burs Analizi Raporu'na göre incelenen kurumların yıllık toplam burs miktarı 115.839.400 TL olarak belirlendi. 206 kurum arasından en fazla bursiyerin %5,5'ine sahip İstanbul Üniversitesi'ni sırasıyla %4,9 pay ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve %4,8 pay ile Marmara Üniversitesi, %4,5 pay ile Dokuz Eylül Üniversitesi, %4,3 pay ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi, %4,1 pay ile Hacettepe Üniversitesi ve %3,9 ile Boğaziçi Üniversitesi takip ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi, bu üniversiteler arasında toplam öğrenci sayısına oranla en fazla bursiyeri barındırıyor. 2018-2019 akademik yılında gereksinim, başarı, yurt, yemek, kitap olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 6.148 adet burs sağlanıyor. Söz konusu burslar içinde 938 adet yurt bursu, 2803 gereksinim bursu, 264 adet başarı bursu bulunuyor.  

Burs analiz raporunda ayrıca Türkiye’de toplam bursiyerlerin %65'i üniversite düzeyi öğrencilerden oluşurken %28'i lise düzeyi ve %7'si ise ilköğretim düzeyindeki öğrencilerden oluştuğu açıklandı. Buna göre; en fazla bursiyere sahip bölge Marmara Bölgesi, en az bursiyere sahip bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesi iken, İstanbul tüm bursların %18’lik oranını alarak en çok burs verilen şehir oldu.  

Hem kurumların hem de bursiyerlerin detaylı olarak incelendiği TBA raporunda, bursiyerlerin cinsiyet dağılımları, şehirlerin ve üniversitelerin burs alma oranları, kurumların yaşları, dağıtılan burs miktarları gibi veriler analiz edildi. Rapora göre burs verilen öğrencilerin yüzde 65’i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35’ini erkek öğrenciler oluşturdu. Ayrıca Tıp Fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14’ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte şeklinde belirlendi.  

2015 yılında kurulan E-Bursum, her seviyeden öğrencinin eğitim olanaklarına eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Türkiye'deki eğitim finansmanı ekosistemini daha demokratik hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye Burs Analizi, ilk düzenlendiği yıl olan 2018’de birçok kurumu bir araya getirip ekosistemin ilk geniş kapsamlı analizini yapmıştı. TBA’nın analiz sonucunda ortaya çıkardığı veriler, pek çok kuruma rehber niteliği taşımıştı.