Boğaziçi Üniversitesi araştırma kalitesinde birinci sırada

Foto1: 

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı”nda Boğaziçi Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu araştırma ve aday araştırma üniversiteleri bir araya geldi. 10 Ocak 2020 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda mevcut araştırma üniversitelerinin performans izleme endeksleri de paylaşıldı. 2018 yılı verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi 16 üniversite içinde araştırma kalitesinin en yüksek olduğu üniversite.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün’ün katılım gösterdiği “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı”nda mevcut araştırma üniversitelerinin akademik performansları değerlendirildi ve üniversitelerde araştırma ekosisteminin kurulması için yapılabilecekler konuşuldu.

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim ve iş birliği olmak üzere 3 ana başlıktan oluşan performans izleme endeksi verilerine göre ise Boğaziçi Üniversitesi araştırma kalitesinde ilk sırada yer alıyor. Üniversitelerin araştırma kalitesi hesaplanırken dikkate alınan göstergeler Incites dergi etki değerinde %50’lik ve %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların ve tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500’e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı olarak belirlenmiştir. Araştırma kapasitesi ve etkileşim ve iş birliği başlıkları da dahil edilerek yapılan 2018 yılı toplam sonuçlarına göre de Boğaziçi Üniversitesi 16 üniversite arasında ikinci sırada yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi %10’a giren dergilerdeki yayın yüzdesi en yüksek üniversite

Mevcut araştırma üniversitelerinin yayın ve atıf sayılarının da değerlendirildiği çalıştayda verilere göre Boğaziçi Üniversitesi, %15,57 ile 11 araştırma üniversitesi içinde %10’a giren dergilerdeki yayın yüzdesi en yüksek olan üniversite.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı çerçevesinde 15 araştırmacıya ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi bu alandaki değerlendirmede de ilk sırada yer alıyor. Bu değerlendirmelerin yanı sıra 2017 yılında 55,41 olan performans puanını 2018 yılında 59,29 puana çıkaran Boğaziçi Üniversitesi genel performans puanını %7 artırmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden 1060 doktora öğrencisinden 60’ı YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı’ndan faydalanıyor.