Boğaziçi Üniversitesi Disiplinlerarası Eğitimde Lider

Foto1: 

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 verilerini kullanarak hazırladığı 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlandı. %54,5 oranla kayıtlı olunan bölüm dışından alınan ders oranının en yüksek olduğu üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası fon destekli yürütülen proje sayısında da devlet üniversiteleri arasından ilk sırada yer alıyor.

“Eğitim ve öğretim,” “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın,” “Uluslararasılaşma,” “Bütçe ve Finansman” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” olmak üzere 5 ana göstergede üniversitelerin değerlendirildiği İzleme ve Değerlendirme Raporu, üniversite faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin kanıt temelli yapılabilmesini amaçlıyor. 172 üniversitenin 2018 verilerine göre değerlendirildiği raporda 45 alt kategori bulunuyor.

Nuri Bilge Ceylan, Cem Yılmaz, Gülse Birsel, Seyfi Teoman, Derviş Zaim, Ezel Akay, Emin Alper gibi mezun oldukları bölüm dışında bir kariyer tercihi yaparak başarılı olmuş isimlerin ortak özelliklerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi’nde okumaları. YÖK 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda kayıtlı olunan bölüm dışından alınan ders oranının en yüksek olduğu üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi’nde güzel sanatlardan sinema derslerine zengin bir seçmeli ders kategorisi bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ni bu kategoride Bilkent, TED, Sabancı ve Bilgi üniversiteleri takip ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin diğer kategorilerdeki bazı sıralamaları ise şu şekilde:

  • 135 üniversiteden 1105 projenin değerlendirildiği uluslararası fon destekli yürütülen proje sayısında 68 projeyle Bilkent Üniversitesi ile birinciliği paylaşıyor.
  • En yüksek %10’luk dilimde atıf almış yayın sayısının en yüksek olduğu üniversitelerden 604 yayınla üçüncü sırada. Değerlendirmede 2014-2018 yılları arasında söz konusu yayınlarda en az bir yayını olan 163 üniversite yer alıyor.
  • Desteklenen Ar-Ge proje sayısının en yüksek olduğu üniversitelerden 219 projeyle üçüncü sırada. Değerlendirme 2018 yılında 151 üniversite tarafından yer alan 5770 projesini kapsıyor.
  • 2018 mali yılında yayın alımı harcamasının bütçeye oranında devlet üniversiteleri arasında ikinci,
  • 491-500 bandıyla QS Dünya Üniversite Sıralamalarında devlet üniversiteleri arasında ikinci, 401-500 bandıyla THE Dünya Üniversite Sıralamalarında ise ilk sırada yer alıyor.
  • 2017-2018 eğitim öğretim yılında 40 öğretim elemanıyla yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısında ve 683 öğrenciyle uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısında üçüncü,
  • Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorisinde yer alan verilen sertifika sayısında ise 8190 sertifikayla devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada yer alıyor.