Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkinlik alanları belirlendi

Foto1: 

TÜBİTAK tarafından ilki 2018 yılında gerçekleştirilen ve üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif bilgi vermeyi amaçlayan Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması sonuçları açıklandı. Buna göre 131 alanda 160 üniversitenin yetkinlik haritası çıkarıldı. Boğaziçi Üniversitesi Yetkinlik Analizi Haritası’nda Parçacık-Nükleer Fizik ve Yapay Zeka'da öne çıkarken Yer Bilimleri, Tarih, Felsefe, Dil ve Edebiyat’ta yetkinlik bakımından ilk sırada yer aldı.

 

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen ‘’Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi”  başlıklı çalışma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nin temel yetkinlik alanları şöyle sıralandı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Büyük Veri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Gömülü Sistemler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Robotik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Yapay Zeka, Çevre Bilimleri-Arıtma Teknolojileri, Çevre Bilimleri-Yer Bilimleri, Enerji-Biyoenerji, Fizik-Deneysel Fizik, Fizik-Parçacık ve Nükleer Fizik, Sosyal ve Beşeri Bilimler (Dil ve Edebiyat, Felsefe, Tarih, İktisat). Üniversite içindeki araştırma alanlarımızdan Uzay-Gezegen, Bulut Bilişim, Geniş Bant,  Parçacık-Nükleer Fizik, Bilgi Güvenliği, hacim boyutunda ilk beş alan olarak öne çıkarken kalite boyutunda öne çıkan beş araştırma alanı ise Parçacık-Nükleer Fizik, Büyük Veri, Deneysel Fizik, Yapay Zeka ve Hava Araçları oldu.

Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri-Arıtma Teknolojileri, Çevre Bilimleri-Yer Bilimleri,  Enerji-Biyoenerji, Havacılık ve Uzay-Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Dil ve Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Din Bilimleri alanlarında 160 üniversite içinde kalite boyutunda en öne çıkarken, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Yapay Zeka, Fizik-Parçacık ve Nükleer Fizik, Havacılık ve Uzay-Uzay ve Gezegen Bilimi, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Dil ve Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Felsefe, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Tarih alanlarında ise 160 üniversite içinde hacim boyutunda en öne çıkmakta.

 “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması nasıl hazırlandı?

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanıyor. Çalışmada 131 alt araştırma alanına yer veriliyor. Analize tabi tutulan araştırma alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri; “All Science Journal Classification”(ASJC) sınıflandırması; ülkemizin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik alanlar ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak oluşturuldu.

Üniversite yetkinlik analizi, hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiş olup; kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir.

Güncel yetkinlik analizi çalışması kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak; 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirmeye alındı. Göstergelere ilişkin veriler, Türkiye ve dünya için ayrı ayrı Scopus veri tabanı ve SciVal programı vasıtasıyla temin edildi. Proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı kullanıldı; üniversitelerin gerek ulusal gerekse uluslararası proje verileri hesaplamalara dâhil edildi.

Daha fazla bilgi için: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf