psikoloji

     

Psikoloji Bölümü Eğitim ve Araştırma Laboratuarları

Psikobiyoloji Laboratuvarı

Psikobiyoloji Laboratuvarının misyonu bilişsel süreçlerin altında yatan biyolojik temelleri incelemektedir. Özellikle biyolojik ritimlerin depresyon ve öğrenme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Laboratuarımızda Psikoloji, Genetik, Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Enstitüsüden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerin araştırmaları sürmektedir. Bu araştırmalar genelde şu alanlarda yapılmaktadır.

 • BNST, SCN, Amigdala ve Hippocampus’ün depresyon ve öğrenme üzerindeki etkileri
 • Fototerapinin hayvan depresyon modelleri üzerindeki etkileri
 • Biyolojik ritimlerdeki bozulmanın hayvan depresyon modelleri üzerindeki etkileri

 

Bilişsel Süreçler Laboratuvarı

Bilişsel Psikoloji Laboratuarı, bölümün lisans ve lisansüstü eğitimin özellikle deneysel/uygulamalı derslerine destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bölümün bilişsel alanda çalışan öğretim üyelerinin araştırmaları ve disiplinlerarası alanlarda (Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Enstitüsü yüksek lisans programlarıyla) ortak araştırmalar yürütülmektedir.  Araştırmalarımızın çoğu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBİTAK ve TÜBA destekli olup yetişkinler, yaşlılar ve cocuklara yönelik şu alanlarda yapılmaktadır:

 • Bellek araştırmaları (otobiyografik bellek, çalışma belleği, müzik belleği, örtülü bellek, üstbiliş)
 • Görsel ve işitsel duyu ve algılama/tanıma araştırmaları (yüz tanıma, karmaşık görüntü algılama)
 • Görsel ve işitsel dikkat araştırmaları ve beynin yönetici fonksiyonları
 • Dil araştırmaları (metin okurken metnin dil yapısına bağlı olarak göz hareketlerinin değişimi)
 • Düşünme süreçleri (çocuklarda zihin teorisi)

 

Öğrenme  Laboratuvarı 

Öğrenme  Laboratuvarının amacı klasik koşullanmayı canlı organizmalarda araştırmaktır. Araştırmalarımız, davranışları rahat gözlemlenebildiğinden bıldırcınlarla yapılmaktadır. Laboratuarımızda Psikoloji öğrencileri dışında konuya ilgi duyan diğer bölüm  öğrencileri  de  araştırmalara katılabilmektedir. Yakın zamanda başlanılan uzun soluklu bir araştırma konusu ise bıldırcınlarda mühürlemenin (“imprinting”) klasik koşullama süreçleriyle etkileşimidir.

 

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda ağırlıklı olarak üç tematik alanı kapsayan araştırmalar yapılmaktadır:

 • Kültür (örn. Kültür-benlik ilişkileri, kültürlerarası karşılaştırmalı sosyal psikoloji, ailenin kültürel önemi)
 • Grup Dinamikleri ve Gruplararası İlişkiler (örn. sosyal kimlik, çeşitli alt gruplara yönelik önyargıların psikolojik temelleri).
 • Sosyal Biliş (örn. Kişiler hakkında oluşturduğumuz izlenimlere etki eden faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, sosyal davranış ve karar vermeye etki eden zihinsel süreçler)

Araştırmalarımızda metodolojik zenginlik (deneysel ve diğer yöntemlerin birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.

 

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı

Bu araştırma grubunun temel ilgi alanları bebeklik ve okul öncesi dönemdeki bilişsel, sosyal, duygusal gelişimdir. Hem Türkiye içinde (örn. Koç Üniversitesi) hem de yurt dışından araştırmacılarla (örn. Genova Üniversitesi) ortaklaşa yürütülen araştırmaların konuları aşağıdaki gibidir:

 • 24-36 ay arasındaki zihin gelişimi, özellikle çalışma belleğindeki gelişmeler ve bunun dil gelişimi
 • Düşünme süreçleri (çocuklarda zihin teorisi)
 • Çocukların dil ve müzik edinim süreçleri
 • Bebeklik ve çocuklukta sosyal grup ve kategorilerin oluşumu
 • Okul öncesi dönemdeki sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve onlara yönelik beceri geliştirme programları