Reha Yolalan

Tekfen Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi eğitimi bana analitik düşünmeyi, sorgulayıcı yaklaşabilmeyi, süreçleri daha iyi anlamayı, sorunları kavramsallaştırmayı, çözüm için en uygun modeli aramayı, bütünsel ve çok boyutlu bakabilmeyi, performans ve verimliliğin önemini, belirsizlik kavramına nasıl yaklaşılması gerektiğini, karar vericinin her zaman ve çözümün paydaşı olmayı; kısacası problem çözmek ve karar vermek için gereken temel bilgileri öğretti. Bu yönüyle Boğaziçi’nde aldığım eğitimi iş hayatına yönelik akademik bir eğitimden öte, tüm hayata dair edinimler kazandıran bir süreç olarak tanımlamak gerekir diye düşünüyorum.