sosyoloji

      

Sosyoloji Bölümü

Tel: 0212 359 64 88

Web: www.soc.boun.edu.tr

e-posta: soc@boun.edu.tr

Sosyoloji Bölümü, lisans düzeyinde öğrencilerine en üst kalitede eğitim vermeyi hedefleyen güçlü, kapsamlı ve dünyanın en iyi üniversitelerinin sosyoloji bölüm programlarına eşdeğer bir eğitim programı sunmaktadır. Antropolojik yaklaşım ve araştırma tarzı disiplinlerarası bilgi üretimini destekleyen sosyoloji bölümünün önemli bir bileşenidir. Özgün araştırma faaliyetlerinin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu bölümümüzde geniş bir kültür yelpazesi içinde bilgilenmiş, toplumsal yapı ve süreçleri irdeleyebilen, eleştirel düşünce yeteneğine sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin soru sormaya, araştırmaya, sentez yapmaya teşvik etmek amacıyla, toplumun sosyal ve kültürel yapısı ile güncel konularının ele alındığı fikir alışverişlerinin yapıldığı ortamların oluşturulmasına özellikle önem verilmektedir. Bölümde ayrıca öğretim ve araştırmanın bir bütün olduğu ilkesi doğrultusunda, öğrenci ile öğretim üyelerimiz arasında verimli bir iletişim olmasına özen gösterilmektedir.

Türkiye’nin en başarılı öğrencileri arasında yerlerini alan öğrencilerimiz dünyanın her yerindeki akranlarıyla yarışacak düzeydedir. Bölümümüz bilimsel merakı olan, eğitimi bir meslek edinme aracı değil, kendini geliştirmek olarak algılayan öğrencilere ayrıcalıklı bir ortam sunmaktadır.

Bölümde lisansüstü eğitim düzeyinde sadece master programı bulunmaktadır. Bu programın mezunları ABD ve Avrupa’nın en üst düzey okullarında doktora eğitimlerine devam etmektedir.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz, yurtdışında doktora yapmış, araştırma ve yayın faaliyetlerini önemseyen akademisyenlerden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz sıklıkla dünyanın en iyi bölümlerine misafir öğretim üyesi olarak davet edilmektedir.

Çalışma Alanları

 • Kent Çalışmaları
 • Devlet, Politik Ekonomi ve Finans
 • Toplum ve Siyaset Kuramları
 • Göçmenlik Çalışmaları
 • Nüfus ve Demografi
 • Din ve Sekülerlik
 • Hukuk Sosyolojisi/Antropolojisi
 • Tarihsel Sosyoloji
 • Kır Sosyolojisi
 • Toplumsal Hareketler
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Toplumsal Hafıza Çalışmaları
 • Psikanalitik Kuram
 • Kültür ve Medya Çalışmaları
 • Bilim Sosyolojisi/Antropolojisi
 • Alan Çalışmaları (Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Türkiye

Metodolojik Kapsam

 • Nitel Araştırma Metotları
  • Etnografi
  • Derinlemesine Görüşme ve Söylem Analizi
  • Tarihsel Analiz
 • Nicel Araştırma Metotları
  • İstatistik
  • Excel/STATA/SPSS
  • Veri Analizi

Çift Anadal Programları

Bölümümüzün Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Ekonomi bölümleri ile çift anadal programları bulunmaktadır.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın önemli bir bölümü University of California-Berkeley, University of Chicago, Humboldt University of Berlin, Columbia University, Harvard University, Goldsmiths: University of London, Freie Universität Berlin, University of Michigan ve Yale University gibi yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitimlerine devam etmektedir. Bölümden formasyon eğitimi alarak mezun olan öğrencilerimiz; gazetecilik ve medya, sanat ve kültür, bankacılık ve finans, sivil toplum kuruluşları, reklamcılık, kamu sektörü gibi çok çeşitli alanlarda çalışmaktadır.

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

SOC

108

Sosyolojik Analiz

EC

101

Ekonomiye Giriş (1)

EC

102

Ekonomiye Giriş (2)

POLS

101

Siyaset Bilimine Giriş

PSY

101

Psikolojiye Giriş

MATH

105/

106

Sonlu Matematiğe Giriş /

Sosyal Bilimler İçin Analize Giriş

BIO/CHEM/MATH/PHYS

 ---

Matematik / Bilim Seçmelisi

HIST/HUM/PHIL

 ---

Tarih / BeşeriBilimler / Felsefe Seçmelisi

HIST/HUM/PHIL

 ---

Tarih / BeşeriBilimler / Felsefe Seçmelisi

AE/ LIT

111

İleri İngilizce / İngiliz Dili ve Edebiyatı

AE/LIT

112

İleri İngilizce / İngiliz Dili ve Edebiyatı

3. DÖNEM

4. DÖNEM

SOC

221

Toplumsal Değişme ve Gelişme

SOC

204

Araştırma Yöntemlerine Giriş

SOC

281

Sosyal Antropoloji

SOC

224/262

Kent Sosyolojisi / Nüfus Çalışmaları

SOC/ COMP

 ---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

SOC

272/282/284/286

Kültür ve Toplum / Köylülük İncelemeleri (1) /

Ekonomik Antropoloji / Politik Antropoloji

SOC/ COMP

 ---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

SOC/ COMP

---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

---

--- 

Serbest Seçmeli

---

 ---

Serbest Seçmeli

TK

221

Türkçe (1)

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

SOC

303

Sosyal İstatistik

SOC

304/306

Veri Analizi / Niteliksel Araştırma Yöntemleri

SOC

371

Sosyolojik Kuramın Tarihi

SOC

324

Güç ve Eşitsizlik

SOC/COMP

---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

SOC/COMP

--- 

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

 ---

--- 

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

SOC

471

Sosyal Kuramda İleri Konular / Bölüm Seçmelisi

SOC

472

Çağdaş Sosyal Kuramlar

SOC

---

Bölüm Seçmelisi

SOC

 ---

Bölüm Seçmelisi

SOC

---

Bölüm Seçmelisi

SOC/COMP

---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

SOC/COMP

---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

SOC/COMP

---

Bölüm Dışından veya İçinden Bölümü Destekleyici Ders

---

--- 

Serbest Seçmeli

---

--- 

Serbest Seçmeli