tarih

      

Tarih Bölümü

Tel: 0212 359 66 11

Web: www.hist.boun.edu.tr

e-posta: arikano@boun.edu.tr

Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. Lisans programının odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine dünya tarihi açısından karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir.

Bölüm lisans öğrencilerine esnek ve çok yönlü bir program sunmaktadır. Öğrenciler bölümün çekirdek programını oluşturan bir dizi ders ve bunları kendi ilgi alanları çerçevesinde tamamlayan çok sayıda seçmeli ders alırlar. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, çağdaş dünyanın oluşumunu ele alan kapsamlı bir dünya tarihi, eski çağlardan modern döneme kadar Akdeniz, İslam ve Batı Avrupa uygarlıkları, ortaçağdan modern döneme kadar Anadolu ve Balkanların toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihi ve görsel ve maddi kültüre yaklaşımlar konularında dersler çekirdek programı oluşturur.

Bölümde öğrencilere Asya, İslam, Akdeniz, Bizans, Orta Doğu, Ortaçağ Anadolusu, Osmanlı, Modern Türkiye, Avrupa Tarihi ve Amerika Tarihi’nin Sanat Tarihi’nin farklı yönlerini kapsayan çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Sözlü Tarih dersleri, öğrencileri bu tarihi ve coğrafi alanların görsel, maddi ve sözel kültürü ile tanıştırarak bu alanlara tarihsel perspektifte yaklaşımlar sunmaktadır. Öğrencilerimiz bölümleri dışında üniversitemizin sosyal bilimler, beşeri bilimler, siyaset bilimi, güzel sanatlar, yabancı diller bölümlerinden de ders seçebilmektedir.

Bölümümüzde araştırma dilleri ana eğitim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Zorunlu olan Osmanlıca’ya Giriş derslerine ek olarak, Osmanlı Tarihi konusunda çalışmak isteyen öğrencilerimiz Osmanlı Paleografyası; Eski Yunan, Roma, Bizans Tarihi ve arkeolojisi veya Ortaçağ’dan Modern Dönem’e Avrupa Tarihi ile ilgilenenler Eski Yunanca veya Latince; Doğu Asya Tarihi ile ilgilenenler ise Çince, Japonca veya Korece dersleri almaktadırlar.

Araştırma Konuları

  • Asya Tarihi
  • Avrupa Tarihi
  • Bizans Tarihi
  • Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji
  • Ortaçağ İslam Tarihi
  • Osmanlı Tarihi
  • Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi
  • Türkiye Tarihi

Çift Anadal Programları

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümleri ile çift anadal programları mevcuttur.

Lisansüstü Eğitime Devam Eden Mezunlarımız

Bölüm mezunlarımız gerek Boğaziçi Üniversitesi’nde gerek Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde tarih, arkeoloji, mimarlık ve sanat tarihi ve sosyal bilimler konularında lisansüstü eğitimlerine  devam etmektedir. Pek çok mezunumuz ise yurt dışında saygın üniversitelerde doktora yapmaktadır. Kabul aldıkları üniversiteler arasında School of Oriental and African Studies, London School of Economics, University of Oxford, Ruhr-Universitat Bochum, Leiden University, Universite Paris 1-Sorbonne, European University Institute, Brown University, Columbia University, Harvard University, New York University, Princeton University, University of Chicago, University of California-Berkeley, University of California-Los Angeles gibi seçkin üniversiteler yer almaktadır.

Çalışma Hayatına Atılan Mezunlarımız

Mezunlarımızın bir bölümü sosyal ve beşeri bilimlerde akademik kariyere yönelirken, diğer mezunlarımız saygın yayınevlerinde editörlük, medya ve reklam şirketlerinde yöneticilik, özel ve devlet kurumlarında öğretmenlik görevlerinde bulunmaktadır.

Ders Programı

1. DÖNEM                   

2. DÖNEM

HIST

101

Tarihsel Yöntem ve Kuram (1)

HIST

102

Tarihsel Yöntem ve Kuram (2)

HIST

105

Modern Dünyanın Oluşumu (1)

HIST

106

Modern Dünyanın Oluşumu (2)

PSY /

POLS/

PHIL

101

Psikolojiye Giriş /

Siyaset Bilimine Giriş /

Felsefeye Giriş

EC

102

Makroekonomiye Giriş

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

ScE

---

Bilim Seçmelisi*

 

MATH

105

Sonlu Matematiğe Giriş

AE112**/

LIT 212

---

İleri Düzeyde İngilizce(2)/

Edebiyat Çalışmaları(2)

 

 ENGL

111

Yazı Becerisi (1)

ENGL                 

112

 

Yazı Becerisi (2)

3. DÖNEM

4. DÖNEM

HIST

209

Tarihte Araştırma Yöntemleri (1)

HIST

210

Tarihte Araştırma Yöntemleri (2)

HIST

 

221/

231/

232/

213/

214

Ortaçağ Türk-İran Toplumları Tarihi 800-1250/ 

İslam Tarihi ve Toplumları 600-1000/

İslam Tarihi ve Toplumları 1000-1500/

Ortaçağ Avrupası’nın Tarihi 400-1100 /

Ortaçağ Avrupası’nın Tarihi 1100-1500

HIST

222

Osmanlı Tarihi: 1300-1600

 

HIST

241

Batı Avrupa Toplumları, Politika ve Kültür 1450-1750

HIST

242

Batı Avrupa Toplumları, Politika ve Kültür 1750-1890

TKL

101

Osmanlı Türkçesi (1)

TKL

102

Osmanlı Türkçesi (2)

MLE

---

Modern Dil Seçmelisi

MLE

---

Modern Dil Seçmelisi

TK

221

Türkçe (1)

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

HIST

321

Osmanlı Tarihi 1600-1876

HIST

322

Modern Türkiye Tarihi

TKL

215

Osmanlı Paleografyası (1)

TKL

216

Osmanlı Paleografyası (2)

HIST

335/

336

Bizans İmparatorluğu Tarihi, 4.-9. Yüzyıllar/

Bizans İmparatorluğu Tarihi, 9.-15. Yüzyıllar

HIST

---

Bölüm İçi Kısıtlı Seçmeli****

HIST/

COMP

---/

---

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli***

HIST/

COMP

---/

---

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli***

MLE

---

Modern Dil Seçmelisi

MLE

---

Modern Dil Seçmelisi

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

HIST

401

Tarih Yazıcılığı (1)

HIST

402

Tarih Yazıcılığı (2)

HIST/

COMP

---/

---

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli***

HIST/

COMP

---/

---

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli***

HIST/

COMP

---/

---

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli***

HIST/

COMP

---/

---

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli***

---

---

Serbest Seçmeli*****

---

 

Serbest Seçmeli

HIST

495

Tez (1)                

HIST

496

Tez (2)

* Bilim Seçmelisi: Aşağıdaki başlangıç seviyesinde olan bilim derslerinden biri seçilmelidir.

Fizik: STS 205, PHYS 111, PHYS 112, PHYS 205, PHYS 206                               

Kimya: CHEM 111, CHEM 112, STS 301 ve STS 302

Moleküler Biyoloji ve Genetik: BIO 121, SCI 101, 102                   

Çevre Bilimleri: ESC 301, ESC 305, ESC 306                                                                      

** AE 112:  Proficiency sınavından C alan öğrenciler ve ENGL 111’den BB’nin altında not alan öğrenciler AE 112 alacaktır.

*** Bölüm dışı seçmeli ders: Danışmanın onayladığı Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümleri’nden olan dersler.                   

**** Bölüm içi kısıtlı seçmeli:  Tarih Bölümü tarafından verilen Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Görsel Kültür, Maddi Kültür konularında verilen dersler.        

***** Serbest Seçmeli: Herhangi bir bölüm veya fakülte tarafından kredili verilen dersler. Öğrenciler azami iki pass/fail dersi bu kategoriden alabilirler.