teknopark

     

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı

2009 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı, 1 Ekim 2010 tarihinde faaliyete geçmiştir. Halen Teknopark bünyesinde; Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek amacıyla deprem araştırmalarından komünikasyona, tasarımdan yazılıma, enerjiden tıbbi araştırmalara kadar birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket yer almaktadır.

Teknopark; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin arasında işbirliği oluşturarak ülke sanayinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teknopark’ta gerçekleştirilen projelerde görev alan; farklı disiplinlerden çok sayıda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi, akademik çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Boğaziçi Üniversitesi’nin zengin kütüphanesi, geniş laboratuvar olanakları ve yurtdışı bağlantıları Teknopark’ta gerçekleştirilen projelerin arkasındaki itici güç olmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.teknopark.boun.edu.tr