turizm işletmeciliği

      

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Tel: 0 212 359 65 41

Web: www.tourism.boun.edu.tr

e-posta: trm@boun.edu.tr

Geçmişi 1976 yılına dayanan bölümümüz, 1996 yılından itibaren dört yıllık ‘Turizm İşletmeciliği’ lisans eğitimi ve 2012 güz dönemi itibariyle ‘Sürdürülebilir Turizm Yönetimi’ konusunda yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Bölümümüzün amacı, turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili iyi bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip edecek yöneticiler yetiştirmektedir. Ders programı, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve küresel değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm işletmeciliği mesleğinin gerektirdiği uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir.

Eğitimi boyunca her öğrencimizin akademik konularda kendisine yol gösterecek bir akademik danışmanı bulunmakta, öğrencilerimize idari konularda destek vermek için de bir öğrenci işleri uzmanı Bölümümüzde görev almaktadır.

Öğrencilerimiz, turizm endüstrisinde yararlı olabilecek Bölüm dışı dersleri, Üniversitemizin çeşitli bölümlerinden seçmeli ders olarak almaktadır. Öğrenciler yaz aylarında, Bölüm tarafından onaylanan ulusal ve uluslararası kurumlarda (yurtiçi/yurtdışı) toplam 60 gün zorunlu staj yapmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimlerinin bir dönemini, çok çeşitli değişim programları kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede sürdürebilmektedir.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) üyesi olan Bölümümüz, denetim sürecini başarıyla tamamlayarak UNWTO tarafından verilen Turizmde Eğitim Kalitesi Sertifikasyonunu  (TedQual) 2001’den bu yana olduğu gibi, 2016-2020 yılları arasında da almaya hak kazanmıştır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Projeleri ve Akademik Çalışmalar

Bölümümüzde öğretim üyelerimiz ve turizm endüstrisi temsilcilerinin ortak katılımıyla yürütülen, UNDP, UNWTO, UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, TÜROB gibi ulusal ve uluslararası çeşitli kurumlar tarafından desteklenen projelerden bazıları şunlardır:

 • Gelecek Turizmde isimli sürdürülebilir destek fonu projesinin değerlendirme raporu; UNDP ve Anadolu Efes işbirliğiyle yürütülmüştür.
 • “İstanbul Otellerinin Rekabetçiliğine Kapsamlı Bir Bakış” konulu proje; Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) desteği ile yürütülmüştür.
 • Trakya Bölgesinde Yiyecek ve İçecek Alanında Mesleki Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi; Kırklareli Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle yürütülmüştür.
 • Trilye Yaz Atölyesi – Mimar Sinan Üniversitesi ile Mudanya Belediyesi ve Çekül Vakfı işbirliği ile.
 • ‘Kastamonu’da Kırsal Turizm’ konulu proje; San Diego State University ile yürütülmüştür.
 • “Trakya Bölgesi Turizm Master Planı” konulu proje; Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Trakya Kalkınma Ajansı ortak projesidir.
 • Kars Kültür Turizm geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçları saptanması projesi; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP, UNWTO ve UNESCO desteği ile yürütülmüştür.

 

Uluslararası Konferanslar

Bölümümüzün çeşitli konularda düzenlediği toplantı ve konferanslardan bazıları:

 • Global Conference on Hospitality, Tourism, Event and Leisure Management – University of South Florida Turizm ve Teknoloji Liderliği ile Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültelerinin işbirliği ile Ekim 2019’da düzenlenmiştir.
 • Heritage, Tourism and Hospitality – Rotterdam Erasmus University İşletme Fakültesi ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile Ekim 2014’te düzenlenmiştir.
 • Sustainability Issues in Tourism - New Buckinghamshire University işbirliğiyle Ekim 2013’te düzenlenmiştir.
 • Advances in Tourism and Hospitality Marketing and Management 2011 Conference (2011 AHTMM) - Washington State University ile ortak düzenlenmiştir.
 • Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism (CCSCT 2009)

Araştırma Konuları

 • Turizmin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkileri
 • Varış Noktası Geliştirilmesi ve Pazarlanması
 • Turistik İşletmelerde Risk ve Afet Yönetimi
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Toplum Tabanlı Turizm
 • Kültürel Miras
 • Kırsal Turizm

Çift Anadal Programları

Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

Mezunlarımız

Lisans eğitimi sonunda öğrencilerimiz yönetim, finans, pazarlama, varış noktası yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ekonomi, kişilerarası ilişkiler, etkinlik yönetimi, yiyecek-içecek yönetimi, konaklama ve seyahat işletmeciliği vb. konularında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına adım atmaktadırlar.

Mezunlarımızdan bazıları yurtiçinde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi üniversitelerde, yurtdışında ise University of Amsterdam, London School of Economics, University College London, City University of New York, University of Houston, University of York, HEC Paris,  Norwegian School of Economics and Business Administration, University of Massachusets, University of Connecticut ve Warwick University gibi eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmektedir veya derecelerini tamamlamışlardır.

İş hayatına atılan mezunlarımız ise, Ritz Carlton, Hyatt Regency, Swissotel, Çırağan Oteli, Four Seasons, Istanbul W Hotel, İstanbul Marriott gibi oteller, Expedia, Booking.com, VIP Turizm, Oyak Turizm, gibi seyahat işletmelerinde ve Turizm Bakanlığı, ICVB merkezi ve yerel yönetiminde yönetici ve yönetici adayı olarak çalışmaktadır. Turizm endüstrisi dışında, iletişim, lojistik, bakanlığı, üretim gibi diğer sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda da çalışmalarını başarıyla sürdüren mezunlarımız bulunmaktadır.

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TRM

101

Turizm Endüstrisine Giriş

TRM

104

Çevre ve Turizm

TRM

107

Anadolu Uygarlıkları

TRM

108

Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri

TRM

111

Ekonomi I

TRM

112

Ekonomi II

TRM

141

Psikolojiye Giriş

TRM

124

İş İletişimi

TRM

151

İşletme Matematiği

TRM

134

Yönetim Prensipleri

COMP/HSS/

DPTE

---

Serbest Seçmeli

COMP/HSS/

DPTE

---

Serbest Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

TRM

223

Konaklama Endüstrisi

TRM

224

Kişilerarası İletişim

TRM

231

Finans Muhasebesi

TRM

232

Turizm Endüstrisi İçin Yönetim Muhasebesi

TRM

241

Hukuka Giriş

TRM

242

Turizm Hukuku

TRM

257

Uygulamalı İstatistik I

TRM

 

258

Uygulamalı İstatistik II

TRM

263

Pazarlama Prensipleri

TRM

282

Seyahat Endüstrisi

---

---

Yabancı Dil

---

---

Yabancı Dil

TK

221   

Türkçe (1)

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

TRM

331

İnsan Kaynakları Yönetimi

TRM

336

Örgütsel Davranış

TRM

335

İşletme Finansına Giriş

TRM

364

Hizmet Pazarlaması

TRM

355

Araştırma Yöntemleri

TRM

378

Yiyecek Hizmetleri Yönetimi

---

---

Yabancı Dil

---

---

Yabancı Dil

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

 HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

DPTE  

---

Bölüm Seçmelisi

DPTE      

---

Bölüm Seçmelisi

7. DÖNEM

8. DÖNEM

TRM

 

405

Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi

TRM

408

Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması

TRM

409

İş Ahlakı

TRM

472

İşletme Stratejisi

TRM

 

413

Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma

TRM

492

Turizmde Özel Araştırmalar

COMP    

---

Tamamlayıcı Seçmeli

COMP    

---

Tamamlayıcı Seçmeli

DPTE     

---

Bölüm Seçmelisi

DPTE      

---

Bölüm Seçmelisi

 
Seçmeli Dersler

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TRM

123

Profesyonel İletişim

TRM

146

Turizmin Sosyal Yönleri

TRM

139

Seyahat Coğrafyası

TRM

162

Uygarlıklar Tarihi

TRM

153

İşletmelerde Başlangıç Düzeyi Bilgisayar Kullanımı

TRM

338

Yönetimde Serüvenle Öğrenme

TRM

301

Eski Kentler ve Turizm

TRM

366

Yatırım Yönetimi

TRM

307

Anadolu Mitolojileri

TRM

368

Hizmetlerin Pazarlama Açısından Tanıtımı

TRM

313

Turizmde Ekonomik Konular

TRM

374

Seyahat Endüstrisi için Bilişim Sistemleri

TRM

315

Kruvaziyer Taşımacılığı ve Marinalar

TRM

376

Otel Endüstrisi için Bilişim Sistemleri

TRM

363

Hizmet Kalitesi Yönetimi

TRM

384

Ulaşım Sistemleri

TRM

373

Yiyecek Sosyolojisi

TRM

392

Sanitasyon ve Hijyen Kuralları

TRM

371

Yiyecek Bilimi ve Beslenme

TRM

402

Özel İlgi Turizmi

TRM

377

Uluslararası Mutfaklar

TRM

406

Tüketici Davranışı

TRM

404

Öğrenen Organizasyonlar

TRM

436

Kurumsal Bazda Danışmanlık

TRM

407

Eğlence, Dinlence Yönetimi

TRM

438

Havayolu Yönetimi (2)

TRM

411

Kültür Yönetimi

TRM

468

Turistik İşletmenin Bakım Onarım Yönetimi

TRM

435

Farklılık Yönetimi

TRM

474

Turizmde Güvenlik Yönetimi

TRM

437

Havayolu Yönetimi (1)

TRM

476

E-Pazarlama

TRM

465

Turizmde Güncel Konular

TRM

480-9

Special Topics

 
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Lisansüstü Eğitimi Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TRM

511

Turizm Toplum ve Kültür

TRM

522

Çevre, Sürdürülebirlik ve Turizm

TRM

521

Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme

TRM

554

Turizm Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

TRM

525

Sürdürülebilir İş Geliştirme

---

 ---

Seçmeli

TRM

 ---

Seçmeli

TRM

 ---

Seçmeli

 

 

 

TRM

579

Lisansüstü Seminer

3. DÖNEM

4. DÖNEM

TRM

690

Yüksek Lisans Tezi

TRM

690

TRM 690 Yüksek Lisans Tezi

 
Seçmeli Dersler

1. DÖNEM

TRM

513

Turizm ve Antropoloji

TRM

516

Turizm Yönetiminde Etik Konular

TRM

523

Sürdürülebilir Turizm Politika ve Planlaması

TRM

526

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim

TRM

531

Turizm Projelerinin Yönetimi

TRM

532

Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları

TRM

533

Turizm Örgütlerinin Yönetimi

TRM

534

Turizm Yönetiminde Danışmanlık

TRM

541

Kültürel Miras Turizmi

TRM

542

Kırsal Turizmin Geliştirmesi

TRM

543

Alternatif Turizm Biçimleri

TRM

556

Nitel Araştırma Yöntemleri