türk dili ve edebiyatı

      

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tel: 0 212 359 66 56

Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

e-posta: tkl@boun.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih ederek Türkçenin konuşulduğu geniş coğrafyada süregelen kültürel değişimleri, yüzyıllara yayılan dile dayalı anlam üretiminin zirvesini oluşturan edebî eserler üzerinden izleyebilecek; bu sayede tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüme de tanık olacaksınız.

 

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, dil ve edebiyat konuları diğer kültürel ürünlerden ve bilimlerin birikimlerinden ayrı ve soyutlanmış bir bilim dalı olarak ele alınmaz. Dil ve edebiyat disipliner unsurlarının yanı sıra, diğer sosyal ve beşeri bilim alanlarıyla etkileşim içinde, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplin aşırı yollardan öğrenilmelidir. Öğrencilerimizi bu çok yönlü öğrenime, onlarla aynı yaklaşımı paylaşan, hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda akademik etkileşime açık bir öğretim kadrosu yönlendirir. Öğretim kadromuzun gerek üniversite içi gerek üniversite ötesi işbirliği ve etkileşime açıklığı, öğrencilerin eğitim ve yönlendirmesinde en güçlü özelliklerimizden biridir.

 

Öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimiz lisans ve lisansüstü öğrenimleri sırasında yurt dışındaki üniversitelerde eğitime katılarak deneyim kazanmakta, yurt dışından Türkiye’ye gelen çok sayıda Türkoloji öğrencisi de bölümümüzü tercih etmektedir.

 

Bölümümüzde bir yandan geçmişin edebiyat birikimi ve teorileri öğretilirken, bir yandan da çağdaş edebiyat yazarları davet edilerek öğrencilerimizle buluşturulmaya özen gösterilmekte, yeni yaklaşımlara ayrıca önem verilerek edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisi tüm Boğaziçi Üniversitesinde olduğu gibi bölümümüzde de önemli bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimizi yalnızca Türkçenin ve edebiyatın sorunlarıyla ilgili değil, çevrenin ve yaşadığı dönemin sorunlarına da çok yönlü ve farklı açılardan bakabilen sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Araştırma Konuları:

            Eski Türk Edebiyatı

  • Divan şiiri ve nesri
  • Divan edebiyatında türler
  • Tasavvuf edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

  • Çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri
  • Modern türler: Roman, kısa öykü, şiir, tiyatro
  • Anlatıbilim

Halk Edebiyatı

  • Tekke edebiyatı 
  • Halk hikâyeleri 

 

Mezunlarımız

Mezunlarımız yurt dışında Harvard Üniversitesi,  Washington Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Leiden Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi gibi saygın üniversitelerin lisansüstü programlarına burslu olarak kabul edilmektedir. Lisansüstü çalışmalarını tamamlayan mezunlarımız devlet, vakıf veya yurt dışındaki üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da Türkçe dersi okutmanı olabilmektedir.

Akademik kariyer yapmayı tercih etmeyen mezunlarımız ise ağırlıklı olarak resmî veya özel kuruluşların arşiv ve kütüphanelerinde araştırmacı; başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere farklı bakanlıklarda uzman ve araştırıcı; yayıncılık sektöründe metin çevirmeni, redaktör ve editör; reklam ve medya sektöründe metin yazarı; medya kuruluşlarında kültür, sanat programları hazırlayıcısı; çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde -hizmet içi eğitim aldıktan sonra- uzman olarak çalışmaktadır.

Çift Anadal Programları

Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Tarih Bölümü ile çift anadal programları mevcuttur. 

Ders Programı 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TKL

101

Osmanlı Türkçesi (1)

TKL

102

Osmanlı Türkçesi (2)

TKL

103

Türk Dili ve Grameri (1)

TKL

104

Türk Dili ve Grameri (2)

TKL

107

Metin Çözümlemesine Giriş

TKL

108

Türk Yazı Teknikleri

LING

101

Dile ve Dilbilime Giriş (1)

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi

HSS/

AE

---/

111

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi/

İleri İngilizce (1)

HSS/

AE

---/

112

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi/

İleri İngilizce (2)

3. DÖNEM

4. DÖNEM

TKL

201

Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

TKL

204

Divan Edebiyatında Türler

TKL

205

Divan Şiirini Çözümleme Yöntemleri

TKL

211

Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma (1)

TKL

212

Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma (2)

TKL

213

Türk Dilleri ve Lehçeleri (1)

TKL

214

Türk Dilleri ve Lehçeleri (2)

HIST

235

Osmanlı Kültür Tarihi

TKL

217

Eski Anadolu Türkçesi

PHIL

111

Felsefeye Giriş

PHIL

112

Felsefeye Giriş (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

TKL

301

Edebiyat Kuramı ve Uygulamalı Eleştiri (1)

TKL

302

Edebiyat Kuramı ve Uygulamalı Eleştiri (2)

TKL

309

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

TKL

312

Türk Halk Edebiyatı (2)

TKL

311

Türk Halk Edebiyatı (1)

TKL

314

Divan Edebiyatı (2)

TKL

313

Divan Edebiyatı (1)

LING

314

Çağdaş Türkçe’nin Sözdizimi ve Anlam Yapısı

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

SCI

---

Bilim Seçmelisi

SCI

---

Bilim Seçmelisi

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi

LING

314

Çağdaş Türkçenin Sözdizimi ve Anlam Yapısı

7. DÖNEM

8. DÖNEM

TKL

409

Eski Türk Edebiyatında Nesir

 

TKL

434

Modern Türk Edebiyatında Roman

TKL

414

Tanzimat Romanı

TKL

---

Bölüm Seçmelisi

TKL

433

Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikâye

TKL

---

Bölüm Seçmelisi

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi

TKL

---

Bölüm Seçmelisi

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli