Yönetim Bilimleri Fakültesi

1995 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Yönetim Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun ortak kararı ile Cumhurbaşkanlığı onayıyla karar verilmiştir.