uluslararası ticaret

     

Uluslararası Ticaret Bölümü

Tel: 0 212 359 64 59

Web: www.intt.boun.edu.tr

e-posta: inttrade@boun.edu.tr

Türkiye’nin küresel rekabet gücüne katkıda bulunacak mezunlar vermek amacıyla kurulan bölümümüz, ülkemizde uluslararası ticaret alanında lisans diploması veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler uluslararası becerilere ve çağdaş bilgiye sahip insan kaynağına talebi artırmaktadır. Bölümün disiplinlerarası nitelikteki programı, öğrencileri, uluslararası ortamlarda başarıyla çalışacak yönetici adayları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bölümümüzde lisans eğitiminin yanı sıra, Uluslararası Ticaret Yönetimi adında tezli ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret adında tezsiz yüksek lisans programları sunulmaktadır.

Bölüm lisans eğitimi kapsamında, genel işletme programlarından farklı olarak, temel işletme ve ekonomi derslerinin yanı sıra, bu konuların uluslararası boyutunun derinliğine işlendiği uluslararası finans sistemleri ve kurumları, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku, uluslararası lojistik ve taşımacılık, ekonomik entegrasyon ve Avrupa Birliği, e-ticaret, girişimcilik ve iş etiği gibi ihtisas dersleri verilmektedir. Bölümümüzde ihtisas derslerinin bir kısmı sektörün tecrübeli yöneticileri tarafından verilerek sektörün sorun ve beklentilerinin bizzat sektörün içinden isimler tarafından öğrencilere aktarılması sağlanmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilere haftada 6 saat olmak üzere toplam 6 dönem boyunca, uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak, İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusça vb.) eğitimi verilmektedir.

Üniversitemizin eğitim geleneği olan danışmanlık kurumu bölümümüzde de büyük önem taşımaktadır. Öğrenci sayısı, öğrencinin yakından takibi ile öğrenci-öğretim elemanı arasındaki bilgi alışverişinin ders dışında da sürmesini mümkün kılmaktadır.

Öğrencilerimize yaz aylarında toplam 60 gün bölüm tarafından onaylanan, uluslararası kurumlarda, yurt içinde/yurt dışında staj olanakları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz değişim programları çerçevesinde kültürlerarası deneyim kazanma fırsatı bulmaktadırlar.

Araştırma Alanları

 • AB Uyum Sürecinin Hukuki, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Boyutları
 • Aile İşletmeleri
 • Bilgi Temelli Ekonomi: Girişimcilik ve KOBİ’ler
 • Hizmet Pazarlaması
 • İnovasyon ve Rekabetçilik
 • İş Etiği
 • İşten İşe Pazarlama
 • Kurumsal Yönetim
 • Mikrofinansman
 • Optimizasyon Bazlı Karar Destek Sistemleri
 • Pazarlama Stratejisi
 • Sektörel Etkinlik ve Verimlilik Analizleri
 • Stratejik Girişimcilik
 • Türk Bankacılık Sektörü Analizleri
 • Uluslararası Ortak Girişimler
 • Uluslararası Pazar Seçimi
 • Uluslararası Perakendecilik

Çift Anadal ve Yandal Programları

Turizm İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır. Çift Anadal programını başarıyla bitiren öğrenciler okudukları iki bölümün de lisans diplomasını alarak mezun olurlar. Ayrıca Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri gerekli şartları sağladıkları takdirde diğer bölümlerin açmış oldukları yandal programlarına başvurabilirler. Diğer bölümlerin öğrencileri için de Uluslararası Ticaret Yandal Programı sunulmaktadır. Öğrenciler başarıyla bitirdikleri programdan yandal sertifikası alırlar.

Mezunlarımız

Lisansüstü eğitimi amaçlayan mezunlarımız, yurtiçindeki ve yurtdışındaki Virginia Tech (ABD), University of Michigan-Ann Arbor (ABD), Columbia University (ABD), University of Massachusetts Amherst (ABD), London School of Economics (İngiltere), College of Europe (Belçika), Humboldt University of Berlin (Almanya), University of St. Gallen (İsviçre) vb. üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedir.

İş hayatına atılan mezunlarımız ise, Procter & Gamble, Siemens, Citibank, AK-PA, Coca Cola, HSBC, Ericsson, Arkas, 3M, DHL, Eczacıbaşı Beiersdorf, Nestle, Deloitte & Touche gibi global veya iş alanı Türkiye sınırlarını aşan kurumlarda yönetici veya danışman pozisyonlarında çalışmaktadır.

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

INTT

111

Ekonomi (1)

INTT

112

Ekonomi (2)

INTT

121

İşletme Matematiği (1)

INTT

122

İşletme Matematiği (2)

INTT

125

Ticarette Bilgi Sistemleri

INTT

132

Yönetim ve Organizasyon

INTT

191

Ticari İletişim

INTT

142

Ticari İşletme Hukuku

HSS

---

Sosyal Bilimler ve Humanite Seçmelisi

HSS

---

Sosyal Bilimler ve Humanite Seçmelisi

---

---

Yabancı Dil         

---

---

Yabancı Dil

3. DÖNEM

4. DÖNEM

INTT

203

Finansal Muhasebe

INTT

204

Yönetim Muhasebesi

INTT

211

Uluslararası Ticaret

INTT

212

Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret

INTT

227

Uygulamalı İstatistik (1)

INTT

228

Uygulamalı İstatistik( 2)

INTT

241

Uluslararası Ekonomi Hukuku

INTT

252

Pazarlama Prensipleri

INTT

253

İthalat İhracat Yönetimi

INTT

276

Risk ve Sigorta

---

---

Yabancı Dil

---

---

Yabancı Dil

TK

221

Türkçe (1)

TK

222

Türkçe (2)

5. DÖNEM

6. DÖNEM

INTT

321

Kantitatif Analiz ve Uygulamalar

INTT

322

Operasyon Analizi ve Planlama

INTT

331

İnsan Kaynakları Yönetimi

INTT

323

Araştırma Yöntemleri

INTT

341

Uluslararası ve Avrupa Birliği Ticaret Hukuku

INTT

356

Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım

INTT

358

Hizmet Pazarlaması

INTT

362

Ekonomik Enregrasyon ve Avrupa Birliği

INTT

377

Finansa Giriş

INTT

378

Dış Ticaret Finansmanı

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

---

---

Yabancı Dil

---

---

Yabancı Dil

7. DÖNEM

8. DÖNEM

INTT

433

İş Ahlakı

INTT

434

Girişimcilik ve İş Tasarımı

INTT

459

Uluslararası Pazarlama

INTT

452

Uluslararası Müzakere ve Satış Yönetimi

INTT

463

Uluslararası İlişkiler

INTT

474

Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları

INTT

465

Elektronik Ticaret

---

---

Serbest Seçmeli

COME

---

Tamamlayıcı Seçmeli

DPTE

---

Bölüm Seçmelisi

DPTE

---

Bölüm Seçmelisi

DPTE

---

Bölüm Seçmelisi

 
Seçmeli Dersler

INTT

402

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

INTT

453

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

INTT

410

Türk Ekonomi Tarihi

INTT

455

Uluslararası Pazarlama Kanalları

INTT

411

Türkiye’nin Ticari İlişkilerde Bulunduğu Ülke Ekonomileri

INTT

456

Bağlılık Pazarlaması ve Dayanışma Ağları

INTT

413

Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma

INTT

457

Alıcı Davranışı

INTT

414

Bölge İncelemeleri

INTT

460

Uluslararası Ticaret Stratejisi

INTT

416

Avrupa Ekonomi Tarihi

INTT

462

Uluslararası Örgütler

INTT

423

Oyunlarla Operasyon Yönetimi

INTT

468

Stratejik Pazar Yönetimi

INTT

424

İnovasyon Yönetimi: Stratejiler, Sistemler ve Süreçler

INTT

472

Şirketlerin Mali Analizi

INTT

432

Değişim Yönetimi

INTT

475

Nakit Ürünler için Risk Yönetimi

INTT

435

Stratejik Yönetim

INTT

476

Türev Ürünler için Risk Yönetimi

INTT

436

Uluslararası Yönetim

INTT

480

Uluslararası Ticaret Projesi

INTT

450

Uluslararası Perakendecilik ve Franchising

INTT

481/

489

Uluslararası Ticarette Özel Konular