uygulamalı bilimler yüksekokulu

    

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1995 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), dört yıllık eğitim sonucunda lisans derecesi vermekte olan Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Rekabet ve Ticaret ile Sürdürülebilir Turizm Yönetimi alanlarında yüksek lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora eğitimi verilmektedir.

Alanlarında ilk olma özelliğini taşıyan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bölümleri, hızla değişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, özdeğerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Günümüz yönetim anlayışı, uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinlerarası çalışmayı da gerektirmektedir. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan bölümlerimiz; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcılığa açık, kritik düşünce ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında kendi alanlarındaki en yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 2018-2019 akademik yılı itibariyle toplam 1372 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 167'si lisansüstü, 1205’i lisans eğitimi almaktadır.

Lisans Eğitimi

Lisans eğitiminin ilk yıllarında işletme, ekonomi, hukuk, bilgi teknolojileri ve sayısal yöntemler alanlarının temel konularında; 3. ve 4. yıllarda ise uzmanlık alanlarındaki akademik altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, eğitimleri süresince kendi bölümlerinden ve üniversite içindeki diğer bölümlerden çeşitli seçmeli dersler alabilmektedir. İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince gibi yabancı dil dersleri zorunlu veya seçmeli olarak alan öğrencilerimiz; zorunlu staj kapsamında da bilgilerini uygulama imkânı bulmaktadır. Başarılı öğrenciler, bölümlerimiz arasındaki çift anadal programlarından yararlanabilmekte, yandal yapabilmekte ve Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına katılabilmektedirler.

Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Rekabet ve Ticaret, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret Yönetimi yüksek lisans programları ile Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programı da yürütülmektedir. 2003 yılında eğitim vermeye başlayan yüksek lisans programlarımızda, 2018-2019 akademik yılı itibariyle toplam 167 öğrenci bulunmaktadır. Bu programlardan mezun olanların sayısı 200’ü geçmektedir.

Öğretim Kadrosu

Bölümlerimizdeki çokdisiplinli eğitim hedefi, işletme, ekonomi, mühendislik, turizm, matematik gibi farklı disiplinlerden gelen nitelikli öğretim kadrosu ile sağlanmaktadır. Yüksekokul bünyesinde 31 öğretim üyesi ve 7 öğretim görevlisi görev almaktadır. Değişim programları kapsamında gelen misafir yabancı öğretim üyeleri, derslere katılmakta, seminerler vermekte ve böylece öğrencilerin küresel bakış açısı kazanabilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bölümlerimiz, sektörlerinde uzmanlaşmış kişilerden de yarı zamanlı öğretim elemanı olarak yararlanmaktadırlar.

Araştırma

Uluslararası ticaret, turizm ve bilişim alanları başta olmak üzere öğretim kadrosunun uzmanlık alanlarındaki teorik ve uygulamaya yönelik akademik araştırmalar üstlenmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca, her bölüm kendi alanında sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenlemektedir. Yüksekokul bünyesinde Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. 2000 yılından bu yana 100’e yakın proje üstlenilmiştir.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın yaklaşık %30’u yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler. Profesyonel iş hayatına atılan mezunlarımız ise, önde gelen ulusal ve çokuluslu şirketlerde görev almaktadırlar. UBYO mezunlarının önemli bir bölümü kariyerlerini yönetim kademelerinde sürdürmektedirler.