araştırma

     

Araştırma

Boğaziçi Üniversitesi bölüm ve enstitülerinin yanı sıra, araştırma ve uygulama merkezlerinde de, bilişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, kognitif bilimlerden politikaya geniş bir alanda ve disiplinlerarası platformda yoğun araştırmalar sürdürmektedir. Fen ve mühendislik bilimlerinde hizmet veren araştırma laboratuvarlarında lisansüstü araştırmaların yanı sıra lisans öğrencilerini de kapsayan araştırmalar yapılmaktadır. 

Laboratuvarlarımızdaki deney düzenekleri ve cihazlar; araştırmacılara çalışma ve deney yürütme olanağı sağlayarak, deneysel beceri ve araştırma yeteneklerini geliştirir. Ayrıca laboratuvar çalışmaları, derslerde verilen teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesine destek sağlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde sağlanan araştırma olanaklarıyla öğretim üyelerimizi ve araştırmalarını içeren bilim insanı portalı oluşturulmuştur. Üniversitemiz akademik faaliyetlerinde mükemmeliyetin ölçüsü uluslararası düzeydir. Öğretim üyelerimiz TÜBİTAK, TÜBA ve Marie Curie gibi ulusal ve uluslararası büyük ödüller kazanan değerli isimlerden oluşmaktadır.

Araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemiş olan Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma için ek kaynaklar yaratılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde DPT, TÜBİTAK, AB ve özel sektör tarafından desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) her yıl yüzlerce öğrenciye burs sağlamasının yanı sıra, öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve üniversite birimlerinin projelerine de destek vermektedir.

Teknopark, Türk Patent Enstitüsü Dokümantasyon ve Bilgi Birimi faaliyete geçirilerek sanayi ve akademik işbirliğinin gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, bilim dallarında veya disiplinlerarası başarılı çalışmalara imza atan 32 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için http://www.arastirma.boun.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.