gereksinim bursları

Gereksinim Bursları

Gereksinim Bursları, ekonomik gereksinime dayalı burslardır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gereksinimlerine göre Nakdi, Kitap, Yemek ve Yurt Burslarından yararlanabilir ve bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler. Nakdi Burslar, BÜ Vakfı (BÜVAK) ve diğer vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla ayni burs bağlanabilir ancak birden fazla nakdi burs verilemez. Bursların devamı için Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Bölüme başladıktan sonra ise bursların devamı için belli ortalama koşulları vardır. Her akademik yıl sonunda gerekli kontroller yapılır, öğrenciler gerekli koşulları sağladığı ve kaynaklar yeterli olduğu sürece bursları devam eder. Engelli öğrenciler bursa başvurduklarında, öncelikleri vardır.

Boğaziçi Üniversitesi burslarına başvuru süreci her akademik yılın başında derslerin başladığı tarihten önce başlar. Başvurular, Burs Ofisi web sitesinde* ilan edilen tarihlerde yapılır.

2020 – 2021 Akademik Yılı Pandemi sebebiyle online eğitim olmasına rağmen, Nakdi ve Ayni (Yemek Bursu, Yurt Bursu ve Kitap Bursu) burslar devam etmiş olup online eğitim sürecinde, ek olarak İnternet Destek Bursu ve Bilgisayar/Tablet Destek Burslarıyla öğrencilerimiz desteklenmiştir.

2019-2020 Akademik Yılında 4.009 öğrenci 7.782 burstan yararlanmıştır. Aynı yıl yurtlarda kalan 3.798 öğrencinin 1.074’ü Yurt Bursu almıştır.

2020 - 2021 Akademik Yılında 5.089 öğrenci 7.758 burstan yararlanmıştır. Aynı akademik dönemde yurtlarda kalmaya devam etmek isteyen 334 öğrencinin 109’u Yurt Bursu almıştır.

 

Detaylı bilgi için www.bursofisi.boun.edu.tr