gereksinim bursları

Gereksinim Bursları

Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre Nakdi, Kitap, Yemek ve Yurt Burslarından yararlanabilir ve bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler. Nakdi Burslar, BÜ Vakfı (BÜVAK) ve BÜ Mezunlar Derneği (BÜMED) ile diğer vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciye gereksinimine göre birden fazla ayni burs bağlanabilir ancak birden fazla nakdi burs verilemez. Dil Hazırlık Okulunu bir yılda başarıyla tamamlamak önkoşuldur. Gereksinim Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. Engelli öğrenciler bursa başvurduklarında, öncelikleri vardır.

2016-2017 Akademik Yılı’nda 4.002 BÜ öğrencisi 7.074 burstan yararlanmıştır. Aynı yıl BÜ yurtlarında kalan 3.736 öğrencinin 1.405’i Yurt Bursu almıştır.

* Detaylı bilgi için www.bursofisi.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.