gereksinim bursları

Gereksinim Bursları

Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre Nakdi, Yurt, Yemek ve Kitap burslarından yararlanabilir. Nakdi Burslar, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Danışmanlık (BÜTEK) ile diğer vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.

Gereksinim burslarından yararlanabilmek için öğrenciler her yıl akademik dönem başlamadan önce Burs Ofisi Koordinatörlüğünün açtığı başvuruyu tamamlamak zorundadır. Başvuru ve eleme süreci sonunda durumu bursa uygun görülen öğrenciler burslara yönlendirilir.

Bir öğrenci aynı anda iki Nakdi Burs alamaz ancak gereksinim bakımından uygun ise, bir Nakdi Burs ile birlikte, üniversitenin burs bütçesinden karşılanan Yurt, Yemek ve Kitap burslarından birini veya birkaçını alabilir.

Bursların devamı için Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda başarıyla tamamlamak önkoşuldur. Bölüme geçtikten sonra ise bursların devamı için belli ortalama koşulları vardır.

Gereksinim bursu kapsamındaki nakdi ve yemek bursu Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle, kitap bursu yılda iki kez, yurt bursu Yurtlar Müdürlüğü’nün ücret aldığı 8 ay boyunca (Ekim-Mayıs) geçerlidir. Her akademik yıl sonunda gerekli kontroller yapılır, öğrenciler gerekli koşulları sağladığı ve kaynaklar yeterli olduğu sürece bursları devam eder. 

Engelli öğrenciler bursa başvurduklarında, öncelikleri vardır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık üçte biri en az bir burstan yararlanmaktadır.

* Detaylı bilgi için www.bursofisi.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.