kütüphane

     

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, 1863 yılından bu yana gelişen koleksiyonlarıyla 740.000 esere, 850.000 elektronik yayına sahip 10.000 m² ’den büyük kapalı alanda 1.000 kişilik oturma kapasiteli açık raf sistemine göre çalışan akademik bir kütüphanedir.

Kütüphanede günde ortalama olarak; 4.000 kişi giriş yapmakta, 550 kitap ödünç verilmekte, 25 kitaba ayırtma (hold) işlemi yapılmakta, elektronik ders materyallerinden 200, veritabanlarından 4210 makale ve kitap okunmaktadır.

Koleksiyona her yıl satın alınma ve bağış yoluyla en az 5 bin kitap eklenirken, elektronik kitap sayısı çok daha hızlı artmaktadır. Kütüphanenin abone olduğu tüm elektronik kaynaklara proxy servisi ile her zaman her yerden ulaşılabilmektedir. Kitap süresi uzatma, kitap ayırtma gibi işlemler kullanıcılar tarafından internet üzerinden yapılabilmektedir.

Kütüphane aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır:

Genel Koleksiyon: İngilizce ve Türkçe ağırlıklı olmak üzere çeşitli dillerden oluşan 546.000 materyali içerir.

Referans Koleksiyonu: Ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, biyografiler gibi 42.000’den fazla danışma kaynağı ile tezler, araştırma raporlarını içerir.

Yakın Doğu Koleksiyonu: Özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve Yakın Doğu Medeniyetleriyle ilgili 131.000 basılı eserden oluşmaktadır.

Süreli Yayınlar Koleksiyonu:  Eski sayılarının toplamı 158.000’i aşan, 248 güncel basılı dergi ile gazete-mikrofilm arşivinin bulunduğu koleksiyonda 55.000 elektronik dergiye, 45 adet e-dergi veritabanına, 8 adet e-kitap veritabanı ile referans dahil diğer konularda 26 adet olmak üzere toplam 78 veritabanına kampüs içi ve kampüs dışından 24 saat on-line erişim mümkündür.

Nadir Eserler Koleksiyonu: 16.yy’a kadar uzanan yazma ve basma eserlerin bulunduğu bu koleksiyonda yer alan yaklaşık 29.000 eser açık raf sistemine dahil değildir. Amerika Birleşik Devletleri hakkında 18.yy-20.yy dönemine ait 2.500 cilt kitaptan oluşan Amerika Birleşik Devletleri Tarihi Dokümanları da bu koleksiyonda yer almaktadır.

Görsel İşitsel Koleksiyonu: Çoğunluğu klasik müzik, caz ve rock eserlerden oluşan, toplamda 15.000 kadar plak, CD, kaset ve videokaset ile DVD arşivinden oluşmaktadır.

Braille Koleksiyonu: Görme engelliler için Braille Alfabesi ile yazılmış olan 2.279 kitaptan oluşmaktadır.

Rezerv Koleksiyonu: Derslerde okutulan kitaplar Rezerv Bölümüne konarak tüm öğrencilerin kısa süreli ödünç alarak faydalanması sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarının istediği kitap bölümleri, makale, ders notu gibi kaynaklar da elektronik ortama aktarılarak 7/24 öğrencilerin erişimine açılmaktadır.

Kütüphane Çalışma Saatleri: 8.00-24.00 (Resmi Tatiller Hariç)

Çalışma Salonları: 7/24 (Resmi Tatiller Hariç)

Detaylı bilgi için: http://www.library.boun.edu.tr