tarihçe

Geçmişten Bugüne Boğaziçi Üniversitesi

1863 yılında temelleri atılan Boğaziçi Üniversitesi 159 yıldır eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 

Robert Kolej bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından kurulmuştur.Mr. Robert finansal yükü üstlenirken, Dr. Hamlin ise Birleşik Devletler'den kaynak sağlayarak Kolej'i kurma sorumluluğunu eline almıştır. Yeni kurulan Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Kolej'in kapıları ırk, milliyet, din gözetilmeksizin önyargısızca ve ayrım yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına, hiçbir koşulda herhangi bir politik eğilim göstermemesine, hiçbir politik düşünceye dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir. 

Bağışlar ve yardımlarla sürdürülen Robert Kolejin ilk binası Hamlin Hall’un inşaatı 1871 yılında tamamlanmıştır. Bugün Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki tüm tarihi binalar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce inşa edilmiş ve yapımlarında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi kireçtaşı kullanılmıştır.

Zaman zaman ciddi mali kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolej’in ekonomik durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye ekonomisinden ve Birleşik Devletler'deki ekonomik krizden etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona erene kadar pek çok sorun çözümsüz kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Robert Akademinin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsünü tamamen yükseköğrenime bırakarak, Arnavutköy'deki kampüse taşınması, oradaki Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim kurumu oluşturacak şekilde birleşmesi düşünülmeye başlanmıştır.

Mart 1971'de dönemin başkanı Dr. Everton, Robert Kolejin üzerine herhangi bir kampüs üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini teşvik eden önergenin 26 Ocak 1971'de Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıklamıştır. Çalışmalar 1971 yazında sonuçlandırılmıştır. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney Kampüsü 10 Eylül 1971'de tamamen Türkiye devletine devredilmiştir. Böylece bir asırlık Robert Koleji kampüsü ve geleneği üzerine Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur. Robert Kolej mezunu olan Prof. Dr. Aptullah Kuran, Boğaziçi Üniversitesinin ilk rektörü olmuştur.