Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Dört yıllık bir lisans programı olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü, ilk ve ortaöğretim düzeylerinde görev yapabilecek Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ve Bilgisayar Bilimi öğretmenleri yetiştirmenin yanısıra öğrenmeyi sağlayacak süreç ve araçları çözümleyen, tasarlayan, geliştiren, uygulayan ve değerlendiren uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uzmanlık alanları eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı ve eğitim yazılımı tasarımcısı gibi terimlerle isimlendirilir.

Bölümümüzün öğretim programı yukarıdaki amaçlara uygun olarak öğrencilerin hem öğretmenlik hem de teknolojik becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler eğitim yazılımları, programlama dilleri, eğitsel yazılım tasarımı ve geliştirme, eğitsel video, İnternet ve e-öğrenme, öğretimde ilke ve yöntemler ve araştırma yöntemleri başlıkları altında bölüm dersleri almaktadır. Ayrıca ilk 2 yıl Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden alınan dersler, Eğitim Fakültesi’nin diğer bölümlerinin pedagoji ağırlıklı dersleri, seçmeli dersler ve ileri İngilizce dersleri de öğretim programımızda yer almaktadır.

Bölüm öğretim elemanlarımız çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde tasarlayıp etkileşimli olarak yürüttükleri derslerde kuram ve uygulamayı birleştirme fırsatı sunarlar.

Mezunlarımız: 
Bölüm mezunlarımız, özel veya kamu sektöründe çeşitli kademelerde çalışmanın yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler. Son yıllarda birçok mezunumuz; eğitim, enformatik, iletişim teknolojileri, öğrenme bilimleri gibi doktora programları ile birbirinden farklı dallarda lisansüstü programlarını tercih etmektedirler. Okullarda bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenliği yapan mezunlarımız eğitim teknolojisi planlama ve karar alma süreçlerinde kritik rol üstlenmektedir. Yazılım sektöründe eğitim yazılımı tasarlayıp geliştirenlerin yanı sıra bir grup mezunumuz da köklü eğitim kurumlarında eğitim teknoloğu olarak çalışmaktadır.
Ders Programı: 
 

1.DÖNEM

2.DÖNEM

CET

101

Eğitim Teknolojisine Giriş

CET

102

Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımı

MATH

101

Analiz I

MATH

102/

201

Analiz I /

Matris Kuramı

PHYS

101

Fizik I

PHYS

130

Termodinamik ve Modern Fizik

ED

101

Eğitime Giriş

CMPE

150

Bilgiişleme Giriş

AE/HSS

111

İleri İngilizce I / Sosyal Bilimler Seçmelisi

AE/HSS

112

İleri İngilizce II / Sosyal Bilimler Seçmelisi

3.DÖNEM

4.DÖNEM

CET

215

Eğitim ve Teknoloji

CET

224

Eğitimde Görselleştirme

PHYS

201

Fizik III

CET

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

CMPE

210

Nesne Tabanlı Programlamanın Temelleri

CHEM

103

Genel Kimya I

ED

211

Eğitim Psikolojisi

CHEM

109

Genel Kimya Laboratuvar Uygulaması

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

---

---

Serbest Seçmeli/Sosyal Bilimler Seçmelisi

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5.DÖNEM

6.DÖNEM

CET

301

Eğitimde Görsel Programlama Platformları

CET

314

Bilgisayar Ağları ve İletişim

CET

321

Veri Tabanı Yönetimine Giriş

CET

322

İnternet İçin Programlama

CET

341

Öğretim Tasarımı

CET

372

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

ED

373

Ölçme ve Değerlendirme

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

---

---

Serbest Seçmeli/Sosyal Bilimler Seçmelisi

---

---

Serbest Seçmeli/Sosyal Bilimler Seçmelisi

   

7.DÖNEM

8.DÖNEM

CET

401

Araştırma Yöntemleri

CET

444

Eğitim Teknolojilerinde Topluma Hizmet Uygulamaları

CET

431

Proje Geliştirme ve Yönetimi

CET

462

Bilgisayar Öğretmenliği Uygulaması

CET

441

Uzaktan Eğitimin Temelleri

CET

472

Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme

CET

451

Okul Deneyimi

---

---

Serbest Seçmeli/Sosyal Bilimler Seçmelisi

ED

401

Sınıf Yönetimi

---

---

Fen Bilimleri Seçmelisi

 

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
40+2
Tavan Puan: 
466,82857
Tavan Sıralama: 
40255
Taban Puan: 
431,38684
Taban Sıralama: 
70775
Okul Birincisi Puan: 
406,38975
Okul Birincisi Sıralama: 
93522
Araştırma Konuları: 
 • Arttırılmış gerçeklik eğitsel uygulamaları
 • Bilgi inşası pedagojisi ve teknolojisi
 • Bilgi işlemsel düşünme becerileri
 • Bilgisayar destekli işbirliğiyle öğrenme (CSCL)
 • Bilgisayar bilimi ve programlama öğretimi
 • Teknoloji entegrasyonu ve proje temelli öğrenme
 • Eğitimde çoklu ortamlar
 • Eğitsel yazılım geliştirme
 • E-oyun tasarlama ve programlama
 • İnsan-bilgisayar etkileşimi ve arayüz tasarımı
 • Öğrenme yönetim ve içerik geliştirme sistemleri
 • Öğretim tasarımı
 • Teknoloji ile zenginleştirilmiş etkileşimli öğrenme ortamları
 • Yazımlık platformları