Kimya Öğretmenliği

Lisans Eğitimi

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Bölüm eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin resmi ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları programların yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmek amacıyla üniversitemizin diğer birimlerince sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fen ve matematik öğretmenliği meslek derslerini veren öğretim kadromuz ayrıca fen ve matematik öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve öğretmen eğitimi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Mezunlarımız: 
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurtiçi veya yurtdışında saygın yükseköğretim kurumlarında fen ve matematik eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

CHEM

103

Genel Kimya I

CHEM

104

Genel Kimya II

CHEM

107

Kimyaya Giriş

CHEM

108

Kalitatif Analiz

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

PHYS

101

Fizik I

PHYS

130

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

HSS/

AE

111/

112

Sosyal Bilimler Seçmelisi/

İleri Düzeyde İngilizce I/II

ED

101

Eğitime Giriş

3. DÖNEM

4. DÖNEM

BIO

101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji 1

PHYS

201

Fizik III

CHEM

245

Anorganik Kimya I

CHEM

250

Analitik Kimyanın Prensipleri

MATH

201

Matris Kuramı

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED

211

Eğitim Psikolojisi

SCED

240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

---

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

CHEM

201

Organik Kimya I

CHEM

202

Organik Kimya II

CHEM

203

Organik Kimya Laboratuvarı I

CHEM

204

Organik Kimya Laboratuvarı II

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

SCED

370Fen ve Matematik Öğrenmede Durum Saptama ve Değerlendirme

 

SCED

350

Orta Öğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları I

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

 

 

 

---

---

Sınırsız Seçmeli

7. DÖNEM

8. DÖNEM

CHEM

353

Fiziksel Kimyaya Giriş

SCED

414

Kimya Öğretmenliği Uygulaması Semineri

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

422

Kimya Öğretimi Uygulaması

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

---

---

Çevre ve Bilim Seçmeli

SCED

421

Kimya Öğretim Yöntemleri

---

---

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmelisi

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi I

---

---

Kimya Seçmelisi

 

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
471,32309
Tavan Sıralama: 
36645
Taban Puan: 
443,19702
Taban Sıralama: 
60495
Okul Birincisi Puan: 
427,83209
Okul Birincisi Sıralama: 
73946
Araştırma Konuları: 
 • Bilimsel eleştirel düşünme
 • Fen ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
 • Fen ve matematikte öğretim yöntemleri
 • Görselleştirme
 • Kavram yanılgıları
 • Kavramsal öğrenme
 • Matematiksel düşünme
 • Öğretmen eğitimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Problem çözme
 • Program geliştirme
 • Teknolojiye dayalı öğrenme
 • Üstün yeteneklilerin özellikleri ve eğitimi