Kimya

Kimya bilimi, gelişmekte olan tüm teknolojiler için ‘anahtar’ konumunda olduğu için heyecan verici bir dönemini yaşıyor. Nanoteknolojiden, hidrojen yakıt hücrelerine, süper-iletkenlerden, ilaçların sentezine uzanan geniş bir yelpazede yer alan bilimsel gelişmelerle, birçok yeniliğe öncülük eden bu bilim dalında, henüz gün ışığına çıkarılmayı bekleyen daha pek çok buluş ve teknolojik potansiyeli hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Kimya Bölümü olarak, hızla gelişen bu dalda, merak eden, araştıran, yenilikçi fikirler üreten gençler yetiştirmek üzere, dünya kalitesinde bir eğitim verme gereğinin bilinciyle, eğitimimizin en yeni araştırma konularını içermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, temel lisans eğitimimizi, araştırma program derslerimizle harmanlayarak, biyoanalitik, kolloid kimyası, hesapsal-modelleme, ilaç kimyası, nanokimya, supramoleküler kimya, yüzey kimyası, yakıt hücreleri gibi birçok alanda ilgi çekici içeriğe sahip dersler sunuyoruz.

Bölüm Laboratuvarları: 

Kimya Bölümü’nde 19 araştırma laboratuvarına ek olarak İleri Teknolojiler Uygulama Araştırma ve Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri merkezlerinin imkanlarıyla çok çeşitli araştırma projeleri yönetiliyor; 9 eğitim laboratuvarı faaliyet gösteriyor; ayrıca 3 adet merkezi enstrümantal analiz laboratuvarı hem eğitime hem araştırmaya katkıda bulunuyor.

Araştırma Laboratuvarları

Biyomalzeme Laboratuvarı

Çevre/Analitik Kimya Laboratuvarı

Fotokimya/Fotokatalizör Laboratuvarı

Hesapsal Kimya Laboratuvarları

İlaç Kimyası Laboratuvarı

Lazer Spektroskopi ve Yüzey Bilimi Laboratuvarı

Organik Sentez Laboratuvarı

Polimer İşleme ve Nanokompozit Laboratuvarı

Polimer Kimyası Laboratuvarları

Polimer Mekanik ve Termal Karakterizasyon Laboratuvarı

Polimer Sentez Laboratuvarı

Polimer ve Nanomalzeme Laboratuvarı

Yakıt Hücreleri ve Enerji Laboratuvarı

Yüzey Kimyası ve Kolloid Laboratuvarı

Mezunlarımız: 
Kimya, temel bilimler arasında sanayisi olan tek bilim. Ülkenin en yetenekli gençleri arasından seçilen öğrencilerimiz Kimya Bölümünde dünya standartlarında bir eğitim alır ve kimya sanayinin her dalında (ilaç, boya, malzeme, gıda, parfüm, tekstil, kişisel ve evsel bakım ürünleri vs.) kolaylıkla iş bulabilirler. Mezunlarımızın bir bölümü yüksek lisans ve doktora derecelerine Boğaziçi Üniversitesinde devam ederken, bir bölümü de yurt dışında saygın üniversitelerde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Mezunlarımız lisansüstü derecelerini takiben endüstride araştırma merkezi yöneticiliğinden çeşitli üniversitelerde akademisyenliğe uzanan geniş bir yelpazede ekonomiye ve bilim dünyasına değer katmaktadırlar.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

CHEM

103

Genel Kimya I

CHEM

104

Genel Kimya II

CHEM

107

Kimyaya Giriş

CHEM

108

Kalitatif Analiz

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

PHYS

101

Fizik I

PHYS

130

Termodinamik ve Modern Fizik

HSS/AE

---

Sosyal Seçmeli / İleri İngilizce

HSS/AE

---

Sosyal Seçmeli / İleri İngilizce

3. DÖNEM

4. DÖNEM

CHEM

201

Organik Kimya I

CHEM

202

Organik Kimya II

CHEM

203

Organik Kimya Laboratuvarı I

CHEM

204

Organik Kimya Laboratuvarı II

CHEM

245

Anorganik Kimya I

CHEM

242

Analitik Kimya

MATH

201

Matris Kuramı

CHEM

244

Analitik Kimya Laboratuvarı

PHYS

201

Fizik III

HSS

---

Sosyal Seçmeli

CMPEL

---

Bilgisayar Seçmelisi

TK

222

Türkçe II

TK

221

Türkçe I

---

---

Serbest Seçmeli

5. DÖNEM

6. DÖNEM

CHEM

305

Entrümantal Analiz I

CHEM

308

Enstrümantal Analiz II

CHEM

307

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

CHEM

352

Fiziksel Kimya II

CHEM

331

Anorganik Kimya II

CHEM

356

Fiziksel Kimya Laboratuvarı

CHEM

333

Anorganik Kimya Laboratuvarı

CHEM

363

Organik Kimya III

CHEM

351

Fiziksel Kimya I

HSS

---

Sosyal Seçmeli

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

CHEM

451

Fiziksel Kimya III

CHEM

402

Kimya Semineri

CHEM

415

Genel Biyokimya

CHEM

442

Kalitatif Organik Analiz

DEPT

---

Bölüm Seçmelisi

DEPT

---Bölüm Seçmelisi

COMP

---

Tamamlayıcı Seçmeli

DEPT/COMP

---

Bölüm Seçmelisi / Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

DEPT

---

Bölüm Seçmelisi

 

 

 

HSS

---

Sosyal Seçmeli

Not: Kimya Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

 

Çift Anadal Programları: 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri ile çift anadal programlarımız bulunuyor. Ayrıca arzu edilen bölümlerle yandal yapmak da mümkün.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
513,62649
Tavan Sıralama: 
8309
Taban Puan: 
481,39663
Taban Sıralama: 
28719
Okul Birincisi Puan: 
472,11799
Okul Birincisi Sıralama: 
36003