Matematik Öğretmenliği

Lisans Eğitimi

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Bölüm eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin resmi ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları programların yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmek amacıyla üniversitemizin diğer birimlerince sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fen ve matematik öğretmenliği meslek derslerini veren öğretim kadromuz ayrıca fen ve matematik öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve öğretmen eğitimi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Mezunlarımız: 
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurtiçi veya yurtdışında saygın yükseköğretim kurumlarında fen ve matematik eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

MATH

111

Matematiksel Yapılara Giriş

MATH

162

Ayrık Matematik

PHYS

Phil

101

131

Fizik I

Mantık I

PHYS

130

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

HSS/

AE

---

111/112

Sosyal Bilimler Seçmelisi /

İleri Düzeyde İngilizce I/II

---

 

ED

---

 

101

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

Eğitime Giriş

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı

MATH

202

Türevsel Denklemler 

PHYS

201

Fizik III

 

 

 

MATH

231

İleri Analiz I

MATH

222

Gruplar Kuramı

ED

211

Eğitim Psikolojisi

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

TK

221

Türkçe I

SCED

240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

   ------Sınırsız Seçmeli

 

 

 

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

---

---

Matematik Seçmelisi

SCED

352

Orta öğretimde Cebir ve Ön-Analiz Konularının Öğretimi

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

SCED

370

Fen ve Matematik Öğrenmede Durum Saptama ve Değerlendirme

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

416

Matematik Öğretmenliği Uygulaması Semineri

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

SCED

432

Matematik Öğretimi Uygulaması

SCED

431

Matematik Öğretim Yöntemleri

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli

 

 

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
492,27225
Tavan Sıralama: 
20816
Taban Puan: 
473,14232
Taban Sıralama: 
35188
Okul Birincisi Puan: 
462,28843
Okul Birincisi Sıralama: 
44053
Araştırma Konuları: 
 • Bilimsel eleştirel düşünme
 • Fen ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
 • Fen ve matematikte öğretim yöntemleri
 • Görselleştirme
 • Kavram yanılgıları
 • Kavramsal öğrenme
 • Matematiksel düşünme
 • Öğretmen eğitimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Problem çözme
 • Program geliştirme
 • Teknolojiye dayalı öğrenme
 • Üstün yeteneklilerin özellikleri ve eğitimi