İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Lisans Eğitimi

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Bölüm eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin resmi ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları programların yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmek amacıyla üniversitemizin diğer birimlerince sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fen ve matematik öğretmenliği meslek derslerini veren öğretim kadromuz ayrıca fen ve matematik öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve öğretmen eğitimi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Mezunlarımız: 
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurtiçi veya yurtdışında saygın yükseköğretim kurumlarında fen ve matematik eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

MATH

111

Matematiksel Yapılara Giriş

PHYS

102

Fizik II

PHYS

101

Fizik I

SCED

 

120

Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık

ED

101

Eğitime Giriş

ENG

101

Bilgisayara Giriş

AE/

HSS

111

İleri Düzeyde İngilizce I /

Sosyal Bilimler Seçmelisi

AE/

---

112

İleri Düzeyde İngilizce II /

Tamamlayıcı Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı

MATH

202

Türevsel Denklemler

PHYS

201

Fizik III

ED

282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED

211

Eğitim Psikolojisi

TK

222

Türkçe II

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

---

---

Alan Seçmeli

TK

221

Türkçe I

---

---

Sosyal Bilimler Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

   

5. DÖNEM

6. DÖNEM

PRED

 

310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında  Özel Eğitim

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

SCED

 

362

Geometri Öğretimi

SCED

 

348

Toplum Hizmeti

SCED

320

Fen ve Matematik Öğretim Yöntemleri

SCED

 

354

Olasılık ve İstatistiğin Öğretilmesi

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

SCED

 

372

İlköğretimde Matematik Öğretimi

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

 

444

Matematik ve Fen Eğitiminde Uygulamalı Araştırma

SCED

 

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

 

SCED

 

432

Matematik Öğretimi Uygulaması

SCED

 

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

SCED

 

416

Matematik Öğretmenliği Uygulaması Semineri

SCED

 

470

Bilgisayar Destekli Fen/Matematik Eğitimi

---

---

Sınırsız Seçmeli

SCED

370

Fen ve Matematik Öğrenmede Durum Saptama ve Değerlendirme

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

 

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
490,98270
Tavan Sıralama: 
21735
Taban Puan: 
463,17757
Taban Sıralama: 
43314
Okul Birincisi Puan: 
421,31917
Okul Birincisi Sıralama: 
79622
Araştırma Konuları: 
 • Bilimsel eleştirel düşünme
 • Fen ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
 • Fen ve matematikte öğretim yöntemleri
 • Görselleştirme
 • Kavram yanılgıları
 • Kavramsal öğrenme
 • Matematiksel düşünme
 • Öğretmen eğitimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Problem çözme
 • Program geliştirme
 • Teknolojiye dayalı öğrenme
 • Üstün yeteneklilerin özellikleri ve eğitimi