Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümün akademik programı dört alt branşı kapsar: karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyaset kuramı ve Türkiye siyaseti.

Bölümün eğitim vizyonu; öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın yanı sıra soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı içerir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinlerarası bilgi birikimini desteklemektedir.

Bölüm dengeli ve çok boyutlu bir siyaset bilimi eğitimi vermektedir. Programda siyaset bilimine giriş niteliğindeki zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere değişik konularda çeşitli seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerimiz her biri alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından verilen bu dersleri, lisans programının üçüncü yılından başlayarak alır ve ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşabilirler.

Önde gelen yabancı üniversitelerle yürütülmekte olan öğrenci değişim programları kapsamında öğrencilerimiz lisans düzeyinde yurtdışında bir veya birkaç dönem eğitim alma olanağına sahiptirler.

Bazı Seçmeli Ders Konuları

 • Ekonomi Politik
 • Demokratikleşme Sorunları
 • Avrupa Birliği
 • İnsan Hakları
 • Çevre ve Siyaset
 • Diplomasi Tarihi
 • Orta Doğu
 • Edebiyat, Sanat ve Siyaset İlişkileri
 • Karşılaştırmalı Demokratikleşme Çalışmaları
 • Küreselleşme ve Bölgeselleşme
 • Siyasi Kültür ve Sivil Toplum
 • Sosyal Adalet ve Eşitlik
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
 • Türk dış Politikası
 • Uluslararası Göç ve Vatandaşlık/ Türkiye’ye ve Türkiye’den Göç
Mezunlarımız: 
Bölümün akademik ilişkileri öğrencilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapma olanakları konusunda önemli açılımlar sağlamaktadır. Her yıl çok sayıda başarılı öğrenci ABD ve Avrupa üniversitelerinden lisansüstü eğitim için burs kazanmaktadır. Bölümün mezunları yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşları, yazılı ve görsel medya kuruluşları ve özel şirketlerde kariyer yapmaktadılar.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

POLS

101

Siyaset Bilimine Giriş

POLS

102

Türk Anayasa Hukuku

EC

101

Ekonomiye Giriş I

EC

102

Ekonomiye Giriş II

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

PSY

101

Psikolojiye Giriş

AD

131

Hukukun Temel Kavramları

SOC

108

Kurumlar Sosyolojisi

MATH

105

Analize Giriş I

MATH

106

Analize Giriş II

HSS/AE

---

Sosyal Seçmeli/İleri İngilizce

HSS/AE

---

Sosyal Seçmeli/İleri İngilizce

3. DÖNEM

4. DÖNEM

POLS

201

Siyasal Düşünce Tarihi I

POLS

202

Siyasal Düşünce Tarihi II

POLS

203

Sosyal Bilimlerde İstatistik

POLS

206

Siyaset Biliminde Araştırma Metotları

POLS

215

Karşılaştırmalı Siyaset

POLS

242

Uluslararası İlişkilere Giriş

POLS

217

Diplomasi Tarihi

POLS

246

Türkiye Siyasetine Giriş

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

---

---

Serbest Seçmeli

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

POLS

303

Siyasal İktisadın Temelleri

POLS

340

Dış Politika

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

---

---

Serbest Seçmeli

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

472

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

POLS

---

Bölüm Seçmelisi

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Bölümün Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, İşletme ve Ekonomi bölümleri ile çift anadal programı vardır.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
545,49022
Tavan Sıralama: 
18
Taban Puan: 
496,29287
Taban Sıralama: 
992
Okul Birincisi Puan: 
489,02018
Okul Birincisi Sıralama: 
1391